Torsdag 1. desember, ble det gjennomført et forberedende møte på NAF Gården, og det har blitt lagt opp et løp til arbeidsgruppen om hva som haster å få på plass først. Arbeidsgruppens første møte skjer i uke 49.  

Følgende personer har blitt spurt om å være med i arbeidsgruppen:

  • Fredrick Andersen (leder)
  • Odd Samuelsen
  • Dag Røyseng
  • Dag ”Daggen” Halkjelsvik
  • Bjørn Gulbrandsen
  • Svein Arne Mosti

Når det gjelder de aktive utøverne, vil arbeidsgruppen prioritere å finne en løsning for deres personlige lisens først. Vi har fått bekreftet fra NBF at ingen vil bli belastet med ekstragebyr for skifte av klubb etter 15. november. Se punkt 2.5.4 i Bilsportsboka.

Mer informasjon fra arbeidsgruppen kommer fortløpende i uke 49.

Har du spørsmål eller innspill kan du sende en epost til motorsport@naf.no.