NAF har forsøkt å finne en løsning som møter kravene til en demokratisk idrettsorganisasjon. I mars 2015 valgte KNA å ekskludere NAF, AmCar og MA fra NBF. Vi fant etter dette en midlertidig løsning sammen med KNA, som sikret fortsatt bilsport i NAF-regi frem til 31.12.2016. I løpet av avtalens gyldighet håpet vi at møtevirksomhet mellom FIA, KNA og NAF skulle føre til et forslag som representerte en medlemsstyrt demokratisk modell.

NBFs vedtekter sier at i henhold til FIAs statutter artikkel 5 og FIAs International Sporting Code kap 1.6 delegeres sportsmyndighet (Sporting Power) til NBF. Punkt 7 i samme vedtekter sier at KNA har den fulle rett til å tilbakekalle den sportsmyndighet som her er delegert. I tillegg sier punkt 8 at endringene av disse vedtektene kan foretas av KNAs landsmøte. Dette betyr da at det ikke er en reell demokratisk løsning.

Vi har forståelse for at beslutningen om at NAF trekker seg ut av NBF blir møtt med skuffelse blant mange utøvere og tillitsvalgte i organisasjonen.

Hovedstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med å finne gode løsninger. Onsdag 8.12 hadde arbeidsgruppen møte i Oslo. Gruppen kommer tilbake med en oppdatering i neste uke.

Har du spørsmål eller innspill kan du sende en epost til motorsport@naf.no.