Tidsbegrenset tilbud – sterkt redusert pris

NAF-medlemskapet er personlig. Det betyr at du får veihjelp uansett om du kjører egen eller andres bil*, også om du er passasjer.  

Husk at også andre i husstanden må være medlem for å få veihjelp. Unntaket er dersom husstanden disponerer kun én bil og ektefelle/ samboer kjører denne bilen. I dette tilfellet vil ektefelle/ samboer få veihjelp selv om vedkommende ikke er medlem.
Hvis han/ hun ikke er medlem og kjører andre biler enn husstandens bil vil han/ hun ikke være dekket av veihjelp.

Dersom husstanden disponerer mer enn ett kjøretøy, må alle sjåfører i husstanden ha medlemskap for å få veihjelp. 
NB! Nye husstandsmedlemmer må være registrert innen 25. september. Husstandsmedlemskapet er gyldig til og med 1. september 2015.

*Gjelder privatbil opptil 5 tonn tillatt totalvekt (sjekk vognkortet). Medlemskapet inkluderer 2 assistanser per 12 måneder kostnadsfritt for hvert medlem i husstanden.

Fordeler til alle!

Alle personer du knytter til ditt medlemskap blir fullverdige medlemmer med rett til alle fordeler som blant annet veihjelp, advokatbistand, drivstoffrabatt og et omfattende fordelsprogram. Motor og NAF Veibok sendes kun til hovedmedlemmet.

Les mer om medlemsfordelene her.
Les mer om NAF Veihjelp her. 

Betingelser

Husstandsmedlemskapet er gyldig fra registrert innbetaling og frem til hovedmedlemmets neste forfall (1/9-2015). Husstandsmedlemmer må ha samme adresse som hovedmedlemmet. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 08 505.

Slik gjør du det:

- «Logg inn» i feltet til høyre
- Legg til nytt husstandsmedlemskap ved å fylle ut skjemaene i neste steg