Hopp til hovedinnhold

med_hjerte_i_halsen_mobil.png

Responsen har vært overveldende, og innsamlingen av saker er nå avsluttet.  

Vi fikk inn over 1200 tips om farlige skoleveier og veistrekninger!

Folk over hele landet har deltatt i NAF-kampanjen. Med hjertet i halsen og sendt inn tips om farlige skoleveier eller andre veistrekk. Takk til alle som har deltatt. Under kan du lese mer om sakene vi mottok og hvordan vi vil jobbe videre for tryggere veier der du bor.

fylkesvei_sprekker.jpg

Disse hverdagsveiene er farlige

Svært mange av sakene dreier seg om dårlig vedlikehold som fører til farlige situasjoner. Også høy fart, økt trafikk og ras var tema som kom opp i mange av sakene.

NAF mener mer penger må bevilges til vedlikehold

Slik jobber vi med sakene vi mottar

Vi fikk overveldende respons da vi spurte etter tips om farlige skoleveier og veistrekninger. Mer enn 1200 saker ble meldt inn til oss.

NAF tar et krafttak for trafikksikkerhet, med utspring i sakene som er meldt inn til oss. Kampanjen «Med hjertet i halsen» setter ord på den frykten mange kjenner på i trafikken. Men det er mulig å gjøre veiene våre tryggere. 

Utover året vil NAF aksjonere på et utvalg av stedene dere har meldt inn. Vi ser på alle bidrag, men kan ikke garantere at vi får løst alle sakene i løpet av kampanjeperioden.