Hopp til hovedinnhold

Bli med på vårt krafttak for trafikksikkerhet!

Smale, svingete veier, rasfare. Dårlig belysning på skoleveien og manglende gangfelt. Mange steder i landet er hverdagsveiene våre i for dårlig stand.

Derfor jobber vi i NAF for å få utbedret nettopp slike steder. Som medlem er du med å søtte arbeidet, og kan medle inn din sak til oss. 

Vi samler folk som brenner for trafikksikkerhet og sitt lokalmiljø i et landsdekkende nettverk: Våre lokalavdelinger. Gjennom aksjoner, kontakt med myndigheter og en god porsjon stå-på-vilje jobber vi for at du skal komme vel frem..

Meld deg inn for å støtte vårt arbeid og få gode fordeler

eller les mer om frivillig arbeid i NAF

Barn som sykler 550 x 300.jpg

Hjertesak: Trygge skoleveier

Kjenner du til en skolevei der barna ferdes med hjertet i halsen? Her kan du lese om hvordan vi jobber for at også de minste trafikantene skal komme vel frem, og du kan melde inn en sak til oss. 

NAF-aksjonene fikk ting til å skje 

fylkesvei_sprekker.jpg

Forfallet på veinettet er enormt

Over flere tiår har det bygget seg opp et stort forfall på det norske veinettet. Folk kjører på hullete og nedslitte veier. Ras og skred fører til utrygghet, og dårlig vedlikehold kan skape farlige situasjoner. 

NAF mener mer penger må bevilges til vedlikehold

Slik jobber vi med farlige skoleveier og strekninger

Våren 2019 spurte vi medlemmene våre: "Kjenner du til farlige skoleveier eller andre strekninger i ditt nærmiljø?" Vi fikk overveldende respons. Mer enn 1200 saker ble meldt inn til oss på noen få uker. 

Med dette som utgangspunkt tar NAF tar et krafttak for trafikksikkerhet. Våre lokalavdelinger har utført befaringer, hatt aksjoner, tatt kontakt med skoler, kommuner og fylkeskommuner og samarbeider med lokale krefter. Kampanjen «Med hjertet i halsen» setter ord på den frykten mange kjenner på i trafikken. Men det er mulig å gjøre veiene våre tryggere. 

Det er fortsatt mulig å melde inn saker til oss, og vi er stolte over å kunne kjempe våre medlemmers sak. Sammen kan vi gjøre en forskjell!