Våre advokater, tekniske eksperter, kundesenter, forbrukerrådgivere og politiske rådgivere har svart på hundrevis av henvendelser i nettmøtet. Vi takker for alle spørsmål!

Ta deg tid til å lese gjennom dette omfattende utvalget av spørsmål vi har publisert. Her er det problemstillinger som kan være relevante for mange. I nettmøtet har vi svart både medlemmer og ikke-medlemmer, men disse spørsmålene besvarer vår eksperter daglig hele året for våre medlemmer. Bilkjøp og bilhold er ikke alltid uproblematisk. Som NAF-medlem får du mer enn markedets beste veihjelp. Du får juridisk og teknisk hjelp, og dessuten en mengde medlemsfordeler. Dessuten taler vi din sak og jobber aktivt mot politikere og byråkrati for best mulig løsninger innen samferdsel.

Disse ekspertene svarte deg under nettmøtet:

 • Vigdis Svennungsen, advokat
 • Jens Christian Riege, advokat
 • Silje Meek, advokat
 • Isabel Andersen Mougios, advokatfullmektig
 • Audun Bergerud, teknisk konsulent
 • Tom Andre Nilsen, teknisk konsulent
 • Line Osfoss, politisk rådgiver
 • Janne Pedersen, forbrukerrådgiver
 • Anette Skauge, juridisk konsulent

Les spørsmål og svar fra nettmøtet her:

Hvorfor bompenger?

Hvorfor skal jeg som bor i Oslo betale for å få lov til å kjøre for eksempel til Bygdøy eller Maridalen? Jeg er 85 år og ønsker å kjøre og være ute i ca. 3 timer og så er det en grense på bare 1 time. I tillegg så handler jeg på veien hjem - veldig greit for meg.

Hilsen Anne

Hei Anne!

Det er politisk bestemt at de som kjører bil skal være med å finansiere det som kalles Oslopakke 3. Det gjøres via bompengeringer. For å skjerme "storbrukerne" (som hovedsakelig blir næringslivet), så er det satt en timesgrense og et månedstak på antall passeringer man må betale for. Men som du opplever selv, så kan private ærend være av en slik art at man ikke får benyttet seg av timesgrensen. Det er likevel slik at politikerne har bestemt at det skal betales for den bilbruken man gjør, selv om det kan oppleves som urettferdig. Det er ingenting ulovlig med det systemet som politikerne har bestemt, det blir et rent politisk spørsmål om dette er en grei måte å finansiere bypakka på eller ikke.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Volkswagen-saken og EGR-ventiler

Har dere kommer noe lenger i saken med å få VW til å bytte gratis EGR ventil på biler som ble utsatt for dieseljuks?

Hilsen Annelie

Hei Annelie!

Den norske importøren Harald A. Møller har ikke sagt seg villig til å bytte EGR gratis på alle berørte biler. Men NAF jobber fortløpende med disse sakene. Vi håndterer hver sak for seg og opplever at vi når frem i svært mange av disse sakene. Hvis du har en sak som du trenger bistand i, så anbefaler vi at du sender oss saken skriftlig. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på bruktbil

Bilen min er kommende januar 10 år gammel. Jeg kjøpte den i januar 2018 brukt hos forhandler, med tre måneders garanti. Da vil jeg tro det er lite jeg får på reklamasjonen hvis noe skulle skje, for eksempel feil i eu-kontroll. Hva kan jeg regne med å få på reklamasjon på en så gammel bil? Det er en gammel dame som har hatt den i ni år før meg, og den har stort sett bare stått i garasjen. Hun har kjørt den 34200 km. Nå er kilometerstanden snart 38 500. Jeg har fått beskjed om at defekt bilnøkkel ikke dekkes av reklamasjon. Dekkes startbatteriet? Eller hva annet vil reklamasjonen dekke?

Hilsen Sindre

Hei Sindre!

Når du kjøper bil fra forhandler har du fem års reklamasjonsrett for mangler. Spørsmålet blir derfor om eventuelle feil som oppstår er slike kjøpsrettslige mangler. Det avgjørende vil ofte være hvorvidt feilene er påregnelige i lys av bilens kjøpesum, alder, kilometerstand og opplysningene som ellers er gitt fra selger. Et batteri vil du nok måtte regne med å bytte på en ti år gammel bil, med mindre selger har gitt deg grunn til å tro noe annet. Bilen har ikke kjørt så langt, kan det være at andre forhold som ev dukker opp kan gi grunnlag for en reklamasjon. Hvis du er medlem i NAF kan vi ev kontaktes dersom dette skjer. Her finner du kontaktskjema.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Solgte bil, motor havarerte?

Jeg er like opptatt av rettsikkerheten som selger. Hvordan stiller en sak seg når kjøper kommer over et år etter at en bilen er solgt og påstår motoren er defekt og krever ny? I dette tilfellet var etter min mening bilen i perfekt forfatning på salgstidspunktet. Den var forøvrig på EU-kontroll hos NAF, uten anmerkning, dagen før den ble solgt. Bilen er en 2007 modell Mini, med kilometerstand på 83 000. Nå har ikke min sak kommet lenger, men hvis det er blitt slik at helt urimelige krav kan fremstilles uten videre, og selger ikke har normal rettsikkerhet mot slike ting, kommer garantert ikke jeg til å selge noe som helst mer privat.

Hilsen Rolf

Hei Rolf!

Kjøpsloven gjelder ved privatsalg der ikke annet er avtalt. Loven tar sikte på å ivareta både selger og kjøper sine rettigheter. Selger har kun ansvar for feil som var der ved overtakelse. Dersom selger har dokumentasjon på at bilen var feilfri ved overtakelse, så kan det være vanskelig for kjøper å motbevise dette. Det er kjøper som har bevisbyrden for at det foreligger en kjøpsrettslig mangel. Som selger kan man selge bilen med et «som den er»-forbehold i avtalen. Da vil en del av risikoen for feil og mangler ved bilen overføres til kjøper.

Med vennlig hilsen
NAF advokat

Garanti og reklamasjon på bobil

Jeg har en bobil av merke Concord som er kjøpt av merkeforhandler i Norge. Det er en 2015 modell. Spørsmålet gjelder garanti/reklamasjon. Gjelder det automatisk i 5 år fra registreringsdato?

Hilsen Tor

Hei Tor!

Garanti kan sees på som en avtale mellom en forhandler og kjøper. Som andre avtaler, står partene her rimelig fritt til å selv bestemme innholdet. Hvor lenge garantien gjelder vil derfor komme an på hvordan garantiavtalen er formulert. Det vanlige er imidlertid at den gjelder i fem år, og med mindre annen informasjon er gitt vil den normalt gjelde fra bilens registreringsdato.  Dette vil fremkomme av garantivilkårene, som du finner i bilens servicehefte.

Når det gjelder reklamasjon, så vil du etter forbrukerkjøpsloven ha reklamasjonsrett overfor forhandleren i fem år fra datoen du overtok bilen.  Forskjellen mellom garanti og reklamasjon er at en garanti gir en avtale om utbedring av det som omfattes av garantiavtalen, en reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven forutsetter at det foreligger en klagegrunn, en kjøpsrettslig mangel.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Avregistrering av bobil om vinteren

Kjøpte bobil i august 2018. Har ikke tenkt å bruke den på vinterføre og har derfor satt den i hus over vinteren. Har hørt at noen skrur av skiltene og leverer dem inn for å spare forsikring og årsavgift siden bilen ikke er i bruk. Spørsmålet er om dette kan gjøres? Jeg vil jo tro det er regler for slikt som man må forholde seg til.

Hilsen Rolf

Hei Rolf!

Det er mulig å levere inn skiltene til en trafikkstasjon for å slippe å betale forsikring og trafikkforsikringsavgift  (tidligere kjent som årsavgift) så lenge bilen er avregistrert. Du kan lese mer om dette hos Statens vegvesen.

Vi anbefaler at du sjekker med ditt forsikringsselskap hvorvidt dette også vil medføre oppsigelse av eventuell kaskoforsikring, som du kanskje vi ha på bilen selv om den ikke er i aktiv bruk. Det er kanskje i første rekke ansvarsforsikringen som kan være aktuell å stanse.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Opplysninger om tidligere kollisjonsskade

Kjøpte meg en bil i sommer som etter ett besøk på verksted i forbindelse med EU-kontroll kom fram til at bilen tidligere har hatt skade. Dette ble ikke nevnt av selger da jeg kjøpte. Har jeg noen rett overfor firma jeg kjøpte bilen av og få hevet kjøpet?

Hilsen Steffen

Hei Steffen!

Selger har en plikt til å opplyse om tidligere skader som er av noe størrelse. Manglende opplysninger i forbindelse med salget om en større skade, vil i seg selv utgjøre en mangel. Hva du evt. kan kreve vil være avhengig av størrelse på skaden og skadens karakter. Det vil bl.a. ha betydning om den er forsvarlig utbedret, om det er byttet hele deler eller gjort opprettingsarbeid. Har selger holdt tilbake opplysninger om at bilen hatt en så stor skaden at den har vært kondemnert, mener vi at det foreligger grunnlag for heving av kjøpet.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Påkjørsel av elg, hva gjør man

Hvis jeg kjører på en elg, hva skjer da hvis han plutselig ligger under bilen. Hva dekkes/dekkes ikke? Hvem skal varsles i rekkefølge? Kan NAF hjelpe meg med noe rundt dette?

Hilsen Jakob

Hei Jakob!

Om du kjører på et dyr som blir skadet, er det viktig å kontakte politiet på 112. De vil ta kontakt med den lokale viltnemnden som har ansvaret for søk og avlivning av skadde dyr. Videre har vi følgende huskeliste:

 • Ta på deg refleksvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant.
 • Skaff oversikt over eventuelle skadede personer.
 • Kontakt ambulanse 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
 • Gi livreddende førstehjelp.

Hva som dekkes eller ikke dekkes av forsikringen vil fremgå av dine konkrete forsikringsvilkår. Dette vil avhenge av hvilken dekning du har valgt. For å få erstattet skaden på din bil må du ha en kaskodekning. Viltpåkjørsel medfører ikke bonustap. Hvis skaden meldes til politi/viltnemnd vil du heller ikke bli belastet med den ordinære delen av egenandelen.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Volkswagen-saken, kan jeg returnere bilen?

Har en VW Passat som har en av motorene det er fjusket med. Kan jeg returnere den til MøllerGruppen?

Hilsen Eivind

Hei Eivind!

Det er nok ikke så enkelt at du bare kan returnere bilen til Harald A. Møller. Det såkalte jukseprogrammet fjernes ved en programvareoppgradering, som utføres på ditt lokale merkeverksted. Hvis du ikke allerede har fått innkalling, vil vi anbefale at du kontakter nærmeste Volkswagen-forhandler for mer opplysninger om dette. I de fleste tilfeller løser programvareoppgraderingen feilen, men noen får problemer med bilen sin i etterkant. Slike feil som følge av programvareoppgraderingen mener NAF at Harald A. Møller AS må rette uten kostnader for bileier. Reklamasjon sendes da til kundeservice@moller.no.

Med vennlig hilsen 
NAF Advokat

 

Elbilbatterier og forurensing

Har dere tenkt på hva produksjonen av batteriene koster å produsere i form av forurensning og energi? Hva med forurensningen når disse om få år må skrotes. Eg bare spør. Eg e øvejidde.

Hilsen Johannes

Hei Johannes!

Dette er et av de aspektene ved elbil som er vanskeligst å svare ut, av mange grunner. Denne utviklingen går rasende fort, som gjør at mye av forskningen vi har om dette fort baserer seg på utdaterte tall. Tommelfinger-regelen er at batteriet overlever elbilen. Bilen ruster i stykker som en hvilken som helst annen bil før batteriet er ødelagt. Det er eventuelt celler i batteriet som byttes ut, og ikke hele batterier som skrotes. Batterier kan altså «repareres». Så at elbilene skrotes om få år er nok ikke helt korrekt. I fjor byttet for eksempel Nissan ut fem defekte batterier på Nissan LEAF - på verdensbasis. I tillegg er resirkulering av elbilbatterier en voksende bransje, der faktisk Norge er ledende. I Elbilpodden på NAF.no kan du høre mer om firmaet Batteriretur som spesialiserer seg på elbilbatterier. Batteriene kan kort fortalt demonteres og deler gjenbrukes, eller de kan brukes til strømbanker. Dette finnes det flere eksempler på allerede. Et større idrettsanlegg i Nederland har gjenbrukte elbilbatterier i kjelleren som lades når strømmen er billig og anlegget ikke er i bruk, og brukes som tilleggsstrøm når anlegget trenger mye strøm. Men at batteriproduksjonen er utfordrende for bilprodusentene, er et faktum. Og de har en lang vei å gå når det gjelder å optimalisere og effektivisere produksjonen. Men allerede tas det grep nå som markedet modnes, og Audi er blant de som har et såkalt «Co2-nøytralt» produksjonsanlegg for å sikre en mer miljøvennlig produksjonslinje. Det samme med Tesla, som allerede er i gang på sin enorme batterifabrikk i Nevada. Så er selvfølgelig bruk av kobolt og lithium en utfordring de må løse, og dette gjelder ikke bare batterier til elbil. Lommelykter, bærbare PCer, mobiltelefoner og en mengde forbrukerartikler vi omgir oss til daglig inneholder de samme råvarene som batterier i elbil. Vi følger med på utviklingen av batteriteknologi, men vi mener det ikke er NAF sin rolle  å gå inn i klimadebatten. Den overlater vi til blant annet miljøorganisasjoner. NAF sin rolle er å bistå dere medlemmer i denne overgangen, og gi myndighetene råd om hvordan de kan nå målene på en måte som gjør at bilistene blir med.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

Lær mer i Elbilpodden!

Vi inviterer aktuelle gjester i studio hver 14. dag og snakker om elbil! 

Se og hør alle podcaster

Avgift på bomstasjoner

Rundt i landet i bomstasjoner er det stor forskjell mellom avgift for lett og tung bil. Noen steder er det 3 x lett bil, mens andre steder er det 5 x lett bil, og andre steder en helt "tilfeldig" faktor, for tunge kjøretøy. Hva er det som bestemmer hvilken avgift som skal gjelde for tunge kjøretøy på riks- og fylkesveiene?

 

Hilsen Tom

Hei Tom!

Takstene i bomstasjonene blir bestemt lokalt ut fra det enkelte prosjekt. Tommelfingerregelen er at takstene bestemmes ut fra hva prosjektet koster og hvor mye av kostnaden som skal betales med bompenger. Deretter ser man på en beregnet årsdøgntrafikk (altså hvor mange biler som kommer til å kjøre der i løpet av ett år, inkludert forventet trafikkvekst), og gjør en vurdering på hvor mye bompenger som må kreves inn, inkludert rentekostnader til bompengelånet og drift av ordningen, med en nedbetalingstid på 15 år. Ut fra disse beregningene så settes det en takst for lette og en takst for tunge biler, som da skal være nok til å få inn de bompengene man trenger for å finansiere prosjektet.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på vinterdekk som fulgte med bilen

Jeg kjøpte en bruktbil av forhandler der det sto i annonsen at det fulgte med vinterdekk. Når jeg nå skulle bytte til disse, viste det det seg at disse ikke var brukbare, det var 2 stk som var ubrukelige på grunn av separasjon i dekket og 2 var helt på grensen på mønsterdybde. Er dette noe jeg kan klage på til selger?

Hilsen Amund

Hei Amund!

Hvis bilen er kjøpt hos en forhandler, og annonseres med vinterdekk, må man kunne legge til grunn at det følger med lovlige dekk. Dette er derfor noe du kan reklamere på. Du har ikke nødvendigvis krav på flunkende nye dekk, men dekk som lovlig kan brukes. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på demobil

Er det grunnlag for å kreve prisavslag om bilen er solgt under forutsetning av at det var en eier, mens realiteten var at den hadde gått som demobil før denne eieren kjøpte bilen. Bilen hadde gått omtrent 4 500 kilometer som demobil og omtrent 14 000 kilometer ved kjøp. Selger oppga at bilen kun hadde hatt en eier. Etter min mening har selger kjøpt en bil med stort avslag (demobilen) og solgt videre som om han har eid den fra den var ny. Gir mangelfulle opplysninger av denne art grunnlag for prisavslag?

Hilsen Atle

Hei Atle!

Hvis det er gitt uriktige opplysninger om bilen og det har virket inn på kjøpet, kan det være grunnlag for et prisavslag. Her er det opplyst at bilen kun har hatt én eier, mens den i realiteten har vært benyttet som demonstrasjonsbil hos forhandler, og det kan være mulig å argumentere for at det er gitt en uriktig opplysning. At en bil har gått som demobil en periode før førstegangsregistrering behøver likevel ikke ha vesentlig betydning for bilens verdi, og det kan være vanskelig for deg å bevise et verditap. Har du ikke vært i kontakt med selger enda, kan du likevel forsøke å kontakte ham for å se om det lar seg gjøre å komme til en enighet om et mindre prisavslag. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

Reparasjon av bil og høy regning

Jeg hadde en bil på verkstedet og ba de sjekke om det var noe feil på den, fikk beskjed om at det var noe småfeil med et par stag og bremseklosser fremme. Jeg ba de bestille deler og skifte dem. Da bilen var ferdig fikk jeg regning på nesten 11000 kr. Har verkstedet lov til å ta seg til rette med å reparere for så mye uten å gi meg beskjed om at det blir dyrt. Jeg hadde ikke drømt om at det skulle bli så dyrt, for det er en gammel bil det gjelder og jeg hadde ikke kostet på så mye hvis jeg hadde visst om kostnadene.

Hilsen Sten

Hei Sten!

Det følger av håndverkertjenestelovens § 7 at dersom tjenesteyteren før avtale er inngått eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren, skal tjenesteyteren orientere forbruker om det. Hvorvidt denne konkrete reparasjonen burde blitt frarådet beror på en konkret vurdering, som vi ikke kan svare på her. Dersom prisen på tjenesten nærmer seg verdien av den reparerte tingen vil man som utgangspunkt kunne tale om et misforhold. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Lakkering av parkeringsskade

Jeg ble påkjørt i et parkeringshus av en annen bil som parkerte. Selv sto jeg stille. Motpartens forsikringsselskap har innrømmet ansvar, men eget forsikringsselskap Tryg vil bare innrømme lakkering av halve skjermen, noe som vil føre til synlig skille. Lakkering av hele vil koste meg 1500,- ekstra, og i tillegg står jeg uten bil i tre dager mens jobben blir gjort. Slik jeg ser det vil denne skaden koste meg ganske mye penger i leiebil og lakkering, selv om jeg står uten skyld. Hvilke muligheter har jeg til å få dekket alle mine kostnader?

 

Hilsen Jan Terje

Hei Jan Terje!

Du skal kunne kreve erstatning for det tapet du lider og stilles som om skaden ikke hadde skjedd. Kravet om erstatning må rettes mot motpartens selskap. Når det gjelder omfanget av reparasjonen skal du kunne forvente en fagmessig utbedring. Du forteller ikke hvorfor selskapet bare vil dekke lakkering av halve skjermen, men dersom det vil føre til tydelige fargeforskjeller slik at utbedringen ikke kan sies å være fagmessig, kan det være mulig å kreve at skaden utbedres ved en mer omfattende lakkering. Det kan også være mulig å kreve leiebil i dagene bilen er på verksted, men du har selv en tapsbegrensningsplikt og må derfor kunne dokumentere et behov for bil, eksempelvis i jobbsammenheng eller ved dårlig offentlig kommunikasjon. Krav om dette må også rettes mot motpartens forsikringsselskap.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på hovedlykter som lekker vann

Jeg har handlet bil, en BMW E60 2008 modell, også oppdaget jeg at lampene fikk inn vann. Sendte spørsmål til selger som sendte dette til deres reklamasjonsavdeling. Fikk et spørsmål fra de om det gjaldt bare listen øverst på lampene og svarte han da på spørsmålet. Har forsøk å kontakte de i ettertid, men får ingen svar. Hva bør jeg gjøre?

Hilsen Knut-Andre

Hei Knut-Andre!

Her fremkommer det at du har reklamert og at forhandler har sendt dette videre til sin reklamasjonsavdeling uten at du har fått oppfølging, selv etter å ha forsøkt å purre. I denne saken kan det være hensiktsmessig å sende en siste skriftlig henvendelse til forhandler der du gir forhandler en siste frist på å besvare din reklamasjon. Dersom du ikke får svar innen fristen du har oppgitt så kan du, dersom du er NAF-medlem, ta kontakt med oss slik at vi eventuelt kan gi deg videre råd og veiledning i saken. 

Med vennlig hilsen
NAF advokat

 

Nye bilavgifter og bestilt bil

Det var forslag om å øke avgifter kraftig på personbiler/bobiler men Regjeringa har sagt at avgifter på personbiler/bobiler ikke skal økes i 2019 budsjettet. Dei som nå har bestilt personbil/bobil med levering i for eksempel 1. april 2019, vil de få økning på bestilte biler dersom KrF kjem inn i regjering og dette blir ein del av budsjettet for 2019? Kan ei gå frå bestilt bil dersom det er stor økning i avgifter?

Hilsen Tor

Hei Tor! 

Det er for tidlig å si hvilken påvirkning et samarbeid med KrF vil få på neste års budsjett. Dersom det blir endringer i budsjettet slik at det blir økte avgifter i 2019, så kan dette få betydning for de som har kjøpt bil med leveringsfrist neste år. De fleste bilforhandlere bruker en standardkontrakt der de tar forbehold om prisøkning som følge av økte avgifter. Etter denne standardkontrakt kan forhandleren øke prisen med inntil 6 % som følge av avgiftsøkninger uten at du som kjøper har rett til å fragå avtalen. Dersom prisøkningen overstiger 6 % så gir kontrakten rett til å fragå avtalen. Vi anbefaler derfor at du tar en titt på den avtalen du har inngått.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Dekning av uhell med NAF Nøkkelforsikring

Jeg har vært så uheldig å få ødelagt bilnøkkelen ved at den endte i vaskemaskinen i en bukselomme. Jeg er heldigvis medlem av NAF og tenkte da å benytte den unike nøkkelforsikringen vi har å få meg en ny nøkkel. Siden jeg har en ny nøkkel som fungerer har jeg ikke kjøpt ny enda da den var ganske dyr, 3200 kroner. Jeg ville sjekke med NAF om min skade var dekket for da ønsker jeg å få meg ny nøkkel og benytte forsikringen. Jeg har gjort flere forsøk, både per telefon og per epost til NAF for å få svar på om min skade dekkes av forsikringen uten å få svar. De sier at jeg ikke får svar på dette før jeg har kjøpt ny nøkkel og sendt inn skademelding. Det må kunne gå an å få et svar om forsikringen dekker dette, slik man får hos andre forsikringsselskaper når man spør hva forsikringen dekker.

Hilsen John Inge

Hei John Inge!

Først må vi beklage veldig at du ikke har fått svar på dette tidligere. Svaret er at nøkkelforsikringen dekker denne type skade. Men du må først kjøpe ny nøkkel og så søke om refusjon av kostnadene før vi kan utbetale noe. Skjema for refusjon finner du her.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på skifte av registerreim

Jeg kjøpte en bil i fjor sommer med full servicehistorikk. Sist helg røk registerreimen min, og nå har jeg fått beskjed av verksted at det kommer til å koste over kroner 25 000 å fikse dette. Registerreimen ble ifølge serviceheftet byttet på omtrent 120 000 kilometer i juni 2013. Nå har bilen min gått totalt 175 000 kilometer, fem år og fem måneder senere. Registerreimen skal være garantert å holde i 180 000 kilometer, men min røk på 55 000 kilometer. Er dette noe jeg skal måtte legge ut for? Alle servicer på bilen er fulgt, men jeg har ikke kvittering for det som er gjort før mitt eie, ettersom det kanskje har blitt gitt vennerabatter til den tidligere eieren, som visstnok kjente eieren av verkstedet.

Hilsen Mathias

Hei Mathias!

Siden det er mer enn 5 år siden registerreimen ble skiftet, så vil både garanti og reklamasjonsfrist på den reparasjonen være gått ut. Sjansen for å nå frem med et krav overfor verkstedet som skiftet registerreimen er derfor dessverre svært liten.  Det kan imidlertid være en mulighet å prøve å reklamere til den personen som solgte deg bilen, siden det kun er ett år siden du kjøpte bilen, og siden registerreimen strengt tatt skal vare lenger enn 55 000 km. Men her må vi ta forbehold om at vi ikke kjenner detaljene i saken.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Personskade, erstatningskrav etter uhell

Kan NAF Advokat gi meg juridisk bistand ved å følge opp mitt krav til erstatning for tap av arbeids- og bevegelsesevne etter fall på gang- sykkelvei våren 2017. Skade var armbrudd og kompresjonsbrudd i ryggen. Status i dag, etter ca. 19 mnd. er begrenset fysisk arbeidsevne og smerter. Kommunen svarer at de kan vurdere økonomiske krav. Jeg mener at uførheten må erstattes. Brøyting hadde blitt utført med utstyr som hadde gitt en hardpakket speilglatt overflate, med nysnø over og uten strøing i etterkant. Muntlig ble det forklart med at kommunen ikke hadde råd til å strø "hver gang det kom snø". Etter mitt syn var det valg av brøyteskjær som var fullstendig uansvarlig, særlig når strøing ikke var rutine umiddelbart etter snøfall.

Hilsen Jan

Hei Jan!

NAF Advokat bistår NAFs medlemmer i saker om personskader, også i et tilfelle som ditt. I en slik skade sak blir det gjerne et spørsmål om det foreligger et ansvarsgrunnlag (for eksempel uaktsomhet), et økonomisk tap som kan fremmes og om det er årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen, og det økonomiske tapet. Slik du beskriver saken, så er det nok ansvarsgrunnlaget som er stridstemaet i saken. Det vil bli en helt konkret vurdering om kommunens rutiner mv er forsvarlig eller ikke og om dette i tilfelle medfører et erstatningsansvar. Send gjerne saken inn til oss, for en nærmere vurdering.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Fritt verkstedvalg ved service

Jeg kjøpte for snart tre år siden en ny bil (Toyota Rav 4 Hybrid) hos merkeforhandler. Da jeg hentet bilen så informerte Toyota om at alle servicer på bilen må utføres hos en Toyotaforhandler for at 5 års garantien skal være gyldig. Jeg har ikke turt å velge noen andre en merkeforhandleren ved service på bilen. Men stemmer det at man må benytte merkeforhandler for at nybilgarantien skal være gyldig? mvh Terje

Hilsen Terje

Hei Terje!

En garanti er på mange måter å anse som en avtale, og hvor forhandler og importør kan sette vilkår for at garantien skal gjelde. Det er ingen tvil om at det kan settes vilkår om at bilen skal følge foreskrevet service- og vedlikeholdsprogram. Men, det kan imidlertid ikke settes krav om at dette gjøres på importørens egne merkeverksteder. Service kan tas også hos andre, forutsatt at disse gjennomfører service etter importørs krav. Hvis det blir strid om dette må importør påvise at kravene til service ikke er oppfylt. Ikke-merkeverkstedet på sin side må kunne innestå ovenfor sin kunde for at deres service fyller importørs krav.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon etter kjøp av bil

Kjøpt bruktbil, skrapelyd når du setter den i 3 gir. Var bare å ha lavt turtall så var lyd vekk, bilen stopper og starter ikkje igjen, men lyser både på motor og diverse. Vanskelig å få i revers, hjullager bak gåent og vindusheis høyre side virker ikkje. I annonsen står det "driftsikker bil". Selger vil ikkje ta bil tilbake eller rette opp i de skjulte feil som er oppdaget. Hva gjør vi?

Hilsen Bente og Ove

Hei Bente og Ove!

Hvilke rettigheter man har etter kjøpet av en bruktbil avhenger dels av hva man har avtalt å kjøpe, dels av hva som er funnet av feil.  Vi har ikke noen informasjon om bilen, hvor gammel den er, hvor langt den har kjørt mv. Det er derfor vanskelig å si for mye om hva dere kan forlange med hensyn til bilens kvalitet. Det at selger har sagt at det er snakk om en driftssikker bil gir visse forhåpninger om bilens tilstand og det kan nok være at i det minste enkelte av punktene dere peker på kan utgjøre reklamasjonsgrunner. Andre punkter, slik som hjullager, vindusheis med videre er forhold som kan svikte dersom det er snakk om en eldre bruktbil. Det fornuftige her vil være å få tatt en test av bilen, og sende en skriftlig reklamasjon til selger. Dersom dere ikke kommer til enighet kan dere som NAF-medlemmer sende saken inn til oss med  for en nærmere vurdering og eventuell bistand

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Tvangsinndrivelse av krav mot bilselger

Jeg kjøpte en bruktbil i 2011, som viste seg å være et svindelkjøp. Jeg gikk til sak mot selger og fikk fullt medhold i mitt lokale forliksråd. I samråd med NAF-advokat sendte jeg deretter betalingskrav via Namsmannen. Da det ble sjekket hva bilselger hadde å betale med, stod det "intet til utlegg". Jeg har senere sendt flere krav med samme resultat, og aldri fått en krone av selgeren, selv om jeg vant saken. Jeg har hørt om flere saker, hvor resultatet har blitt det samme. Spørsmålet mitt er derfor: Er det i det hele tatt noen vits i å gå til sak mot bilsvindlere når de i løpet av de to ukene fra de får betalingsvarsel fra kjøper til de mottar betalingskravet fra Namsmannen, har god tid til å midlertidig flytte det de har av verdier over til andre i familien eller andre bekjente, slik at resultatet uansett blir "intet til utlegg"? Bilselger skylder meg nå nærmere 70.000 kr, inkl. renter, saksomkostninger og gebyrer for tvangsbegjæringer. Jeg har for lengst gitt opp å få tilbake noe av pengene, men finnes det fortsatt noen mulighet, siden foreldelsesfristen på 10 år fortsatt ikke er tilbakelagt?

Hilsen Ole

Hei Ole!

Vi skjønner frustrasjonen din, og har også opplevd i en del saker at våre medlemmer ikke får oppgjør - selv om de vinner frem i saken. Du har gjort det riktig her ved å sikre kravet for 10 år gjennom utleggsbegjæreringen, og dette gir deg muligheten til å undersøke også på et senere tidspunkt om denne har penger, slik at dekning kan oppnås. Vi er opptatt av at uredelige forhandlere skal tas, og at man fremmer berettigede krav i de enkelte sakene. Alternativet er å gi opp. NAF og MOTOR har også i det siste gått ut og advart mot enkelte forhandlere, for å advare omverden mot de verste.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på servo

Omtrent ett år etter kjøp av bruktbil, ryker servoen. Utgiften ble omlag 30 000 kroner. Etter mitt syn er dette noe som ikke skal skje på såpass ny bil. Volkswagen sier at de ikke vil dekke noe av dette. Er det rimelig? Jeg vet jo at slitedeler ikke har så lang garanti, men servo?

Hilsen Birger

Hei Birger!

Du sier ikke noe om hvor gammel bilen er eller hvor lang kjørelengde det er på bilen, så da er det dessverre vanskelig å svare på om dette er en garantisak/reklamasjonssak. Helt generelt kan vi si at alder og kjørelengde har betydning for en slik vurdering

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Ladeanlegg for elbil i sameie

Hei! I vårt sameie vil det i løpet av overskuelig fremtid tvinge seg frem et behov for felles ladeanlegg for elbilen. Vi har allerede en dedikert tavle og hovedkurs for dette formålet, men ser at løsningen ikke er helt tilpasset de nyere krav. Hvordan tar vi det herfra, hvem er anbefalte leverandører å kontakte?

Hilsen Bjørn Otto

Hei Bjørn Otto!

Utfordringen her er at det er mange løsninger å velge mellom. Vi anbefaler dere å hente inn flere tilbud fra flere aktører. Ikke går for det første. Helt generelt råder vi dere til å gå for en smart- løsning som har dynamisk laststyring, som benytter ledig kapasitet i nettet og fordeler det på ladepunktene . Disse systemene har ofte også et betalingssystem. Ikke la en og en etablere ladepunkt, for da møter dere fort veggen og vil trenge å forsterke strøminntaket.  Ved et smartsystem fordeles strøm og utgifter rettferdig og dere kommer kanskje unna store oppgraderinger i nettet. Dere må gjerne kontakte  NAF Ladeeksperten, som gir råd om lading i borettslag så vel som privatboliger.  Sjekk gjerne  deres respektive kommune om det finnes støtteordninger for etablering av ladepunkter.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Bompenger og forskjellige priser

Det er forskjellige priser på bensin, diesel og elbiler. Dette kan da ikke være lovlig? Det står jo i loven at alle skal behandles likt. Hvorfor tar ikke NAF dette til retten? Det hadde jo vert fint om vi fikk prøvd dette rettslig.

Hilsen Sten Ove

Hei Sten Ove!

Etter at regjeringen endret Vegloven § 27 så er det lovlig med såkalte "miljødifferensierte takster", altså at bompengetakstene kan være ulike ettersom bilen er en diesel-, bensin-, hybrid-, hydrogen- eller elbil. Det er opp til hver enkelt by om de ønsker å innføre miljødifferensiering eller ikke i sine bompengepakker, og så må det godkjennes av samferdselsdepartementet og til slutt Stortinget. Om det er riktig eller galt å gjøre det, blir altså et politisk spørsmål. Men det er lovlig å gjøre det.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Klage på NAF Garantiutløpstest

NAF gjennomførte garantiutløpstest og fant ingen feil. Basert på dette bestilte jeg service hos forhandler dagen etter garantien utløp. Her ble det funnet 3 feil hvorav en sannsynligvis ville vært dekket av garantien. Hvilket ansvar har da NAF?

Hilsen Jarle

Hei Jarle!

NAF vil ha et erstatningsansvar hvis vi er uaktsomme og ikke oppdager feil som vi burde ha oppdaget på en test. Det forutsetter at feilen lar seg oppdage i henhold til den kontrollen vi gjør. I klagesaker som gjelder NAFs egne produkter og tjenester vil NAF Advokat være inhabile, men vi har i stedet opprettet en egen NAF Klagenemnd som kan behandle slike saker.

Hilsen
NAF Advokat

 

Trenger nye skilt til veteranbil

Har en gammel veteranbil som har lenge vært avskiltet. Hva må jeg nå gjøre for å få skilt på den igjen?

Hilsen Ole Martin

Hei Ole Martin!

Du må bestille nye skilt på bilen. Det gjør du ved å sende en e-post til Vegvesenet eller ved å møte opp på en trafikkstasjon. Før du kan hente ut nye skilt må du ha betalt trafikkforsikringen, ha EU-godkjent bilen og ha betalt eventuell skyldig årsavgift fra tidligere år. På vegvesenets sider kan du lese mer om hvordan du bestiller nye skilt til kjøretøy som har vært avregistrert

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Erstatningsansvar ved påkjørsel bakfra

Ved påkjørsel bakfra, er det da bare motpart sitt forsikringselskap som har erstatningsansvar? Har mitt forsikringselskap erstatningsansvar?

Hilsen Karsten 

Hei Karsten!

Ved påkjørsel bakfra vil ansvaret som regel ligge hos den bakerste bilen, men det kan tenkes unntak. Hvis det er på det rene at din motpart er ansvarlig i dette tilfellet, vil det være motpartens selskap du krever erstatning fra. Ditt selskap vil ikke ha noe erstatningsansvar, men vil i mange tilfeller likevel betale ut erstatning til sin kunde og kreve regress av motpartens selskap i ettertid. Ta kontakt med skadebehandler i ditt selskap for å undersøke denne muligheten.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på kjøp av bobil

Kjøpte ny bobil april 2018, med mange feil, noen alvorlige, har enda ikke fått reparert alle. Hva skal til for å kunne annullere kjøpet? Gjelder garantien bremser, i dette tilfellet håndbrekket som fryser fast.

Hilsen Terje

Hei Terje!

For å oppheve kjøpsavtalen må det være mangler på bilen som ikke er uvesentlig. Om mangelen er uvesentlig/ikke uvesentlig beror på en konkret vurdering. Foreligger det mange feil vil disse kunne kumuleres, slik at de samlet sett vil regnes for ikke uvesentlige. Selgeren vil imidlertid ha  en rett til å utbedre feilene, så dersom forhandler kommer med et tilbud om å reparere mangler, må forhandler får mulighet til å forsøke dette før en kan gå videre med et hevingskrav. Dersom bilen blir forsvarlig utbedret, vil man ikke ha et hevingskrav.  Ved en ny bil vil det også foreligge en nybilgaranti. Dette er en avtale om at forhandler/importør utbedrer forhold som dukker opp. Hva som kan kreves utbedret vil avhenge av den enkelte garantiavtale. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Parkeringsbot fordi betalingen ikke ble registrert

Parkerte på Q-Park sin parkerings plass. Puttet på 2 x 20 kroner, måtte skrive inn bilnummer og trykket på at jeg godtok alt, hørte myntene datt ned i kassen, så skjedde det ikke noe mer. Ventet i omtrent 4 minutter, gikk for å låse bilen, gikk tilbake. Ingen billett kom ut, parkering var betalt til 14:50. Tenkte det var elektronisk registrering. Kom tilbake klokken 14:02 og gul avgiftslapp på ruta. Har Q-Park kopi av mitt betalte beløp hvor også bilnummer står?

Hilsen Birger

Hei Birger!

Ettersom du har tastet registreringsnummeret ved betaling, kan det høres ut som registrering av betaling skjer elektronisk, uten at det er krav til at billett ligger synlig i bilens frontrute. Dermed er det også naturlig å tenke at betalingen er registrert hos Q-Park, og vil kunne kontrolleres i ettertid. Du kan klage på gebyret til Q-Park og forklare at du betalte elektronisk. Er du medlem i NAF kan du gjerne kontakte oss dersom de opprettholder kravet, så kan vi se nærmere på saken.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon

Reklamasjon på kjøp av bil

Kjøpte en Golf GTE hybrid 2015 mod i 2017 og nå i høst fikk jeg feil på hybrid system. Bilen har stått hos Møller Bil nå i 5 uker og de finner ikke ut hva det er som feiler den. Får ikke vite noe om hvordan det går eller noe. Har jeg noen muligheter til å heve kjøpet eller ev noen slags form for kompensasjon?

Hilsen Geir

Hei Geir! 

Dersom det er en så vidt inngripende feil på bilen som ikke lar seg utbedre, kan dette kunne vøre grunnlag for et hevingskrav. Det er litt vanskelig å gi et helt sikkert svar på dette her. Merk at forhandler har en sterk rett til å forsøke å utbedre feilen. Slik avhjelp skal ifølge forbrukerkjøpsloven skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren og innen rimelig tid og uten risiko for at man ikke får dekket sine utlegg. Hvor lang tid forhandler har til å gjennomføre disse utbedringene må vurderes konkret. I tilfeller hvor man blir avskåret fra å bruke bilen i mer enn en uke, vil det være aktuelt å kreve lånebil. Tap du ellers måtte lide som følge av at tingen har mangel kan også kreve erstattet. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på registerkjede

Kjøpte en Mini Cooper 2007-modell fra forhandler som hadde gått 85.000 kilometer. Nøyaktig 1 år senere på 97.000 kilometer ryker registerkjedet. Hvilke rettigheter har jeg? Reparasjon på omtrent 30.000 kroner.

Hilsen Robert

 

Hei Robert!

Ved kjøp har du reklamasjonsrett dersom det foreligger en mangel ved bilen. Et registerkjede er ment å ha betydelig lengre levetid enn 97 000 kilometer. Forutsatt normal bruk og vedlikehold av bilen kan det derfor være mulig å hevde at det her foreligger en mangel. Vi anbefaler at du reklamerer skriftlig til forhandler og ber om utbedring av de feil som foreligger.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

Reklamasjon på kjøp av bruktbil fra forhandler

Jeg kjøpte ny bruktbil hos forhandler for omtrent halvannet år siden. Har hatt mye problemer med bilen. Hva skal til etter at de har prøvd å reparere flere ganger, før vi kan be om å få hevet kjøpet? Bilen var på test hos NAF i forbindelse med at vi kjøpte den.

Hilsen Bente

Hei Bente!

Forhandleren har i utgangspunktet to utbedringsforsøk for èn og samme feil.  Biler kan ofte være vanskelig å utbedre, samt at de er komplekst sammensatt. Det er derfor ikke uvanlig at forhandlere forsøker å utbedre flere ganger.  Videre, dersom det dukker opp flere feil på bilen vil antall utbedringsforsøk også bli flere. Men, samtidig vil det kunne være mulig med en samlet vurdering av antall feil – om ikke dette tilsier at "nok er nok". 

Hva gjelder heving, så kan det kun skje dersom forhandleren ikke klarer å utbedre og mangelen ikke er uvesentlig. Dersom forhandler nå har forsøkt å utbedre flere ganger uten hell, kan du forsøke å be om en heving av kjøpet.
 

Med vennlig hilsen
NAF advokat

 

Senskader ved trafikkuhell

For omtrent eit år sidan var dottera mi ute for ei stygg ulykke. Ho var ute å køyrde midt på natta. Plutselig såg ho billys komme mot seg rundt ein sving, og ho rakk nesten ikkje å bremse før det smalt. Det var ein berusa ung mann som ikkje greidde svingen og det blei front mot front. Ingen fekk fysiske varige mein sjølv om kollisjonen var så kraftig at det på bilda såg ut som det ikkje var front att på nokon av bilane. Eg syns det var viktig å få ho ut på vegen så fort som råd, så ho lånte min bil fram til over påske. Det som er problemet no er at ho ikkje greier å køyre i mørket. Ho seier at alt låser seg når det kjem bil imot og ho ser frontlysa. Er det hjelp å få, og korleis skal vi i såfall gå fram?

Hilsen Per-Magnar

Hei Per-Magnar!

Det er viktig at din datter melder fra om dette til forsikringsselskapet og at hun får medisinsk oppfølging. NAF Advokat bistår i personskadesaker etter trafikkulykker. Det gjelder også der hvor det kan være snakk om et posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Din datter må gjerne ta kontakt med oss for videre bistand.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

Ikke NAF-medlem?

Meld deg inn her!

Reklamasjon på kjøp av russebil

Min datter har kjøpt russebil sammen med 7 andre jenter. De har betalt 50.000 kroner for en gammel russebil. Det viser seg at bilens bærende konstruksjon har så mye rust at ingen vil ta på seg å sveise. Kan rusten som er oppdaget kalles "skjulte feil og mangler"? Jentene måtte anta at bilen var kjørbar ettersom prisen var 50.000 kroner?

Hilsen Marielle

Hei, Marielle!

Jeg regner med at bilen er solgt "som den står". Det er et vanlig forbehold ved salg av bruktbil. I så fall er det i utgangspunktet dere som kjøpere som har risikoen for skjulte feil ved bilen. Selgeren kan likevel få ansvar dersom han har kjent til feil ved bilen og har latt være å opplyse om det. Selger kan også få ansvar dersom det er så store og omfattende skader at bilen kan sies å være i vesentlig dårligere stand enn det dere som kjøpere hadde grunn til å regne med. Her må man se på alder på bilen, kjørelengde, kjøpesum og generelt hvilke opplysninger som er gitt og hvordan bilen fremstod da den ble solgt. Hvis bilen i realiteten er kondemnabel og dette ble oppdaget kort tid etter kjøpet, så kan det være en mulighet for å reklamere på bilen. Men her må vi ta forbehold om at vi ikke kjenner detaljene i saken. Hvis du sender saken til oss med kjøpekontrakt og andre saksdokumenter, så kan vi prøve å bistå deg nærmere i denne saken. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Vedlikehold av batteri til ladbar hybrid

Hva er best for batteriet til min ladbare hybrid; ha som regel å lade batteriet etter hver kjøretur, eller er det bedre å tappe batteriet mest mulig ned før lading?

 

Hilsen Arne

Hei Arne!

Det beste for batteriet er å være godt oppladet, og du kan kjøre mer på eldrift som er økonomisk og miljøvennlig. Gjerne sjekke bilens instruksjonsbok på dette også. Generelt sett vil bilens elektronikk, også på hybrider, ha avanserte overvåkingssystemer som beskytter batteriet og sørger for at batteriet ikke overlades.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på bærearmer

Går bytte av bærearmer i forstilling på grunn av slitte foringer som reklamasjon? Dette gjelder en 4.5 år gammel Tesla som har gått 180.000 kilometer

Hilsen Odd

Hei Odd!

Når det gjelder bærearmer, foringer og andre deler i hjuloppheng er dette typiske slitedeler så utskifting av disse etter 180.000 kilometer er i utgangspunktet å anse som normalt.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

For dyrt å ha bil, vil selge

Ser meg nødt til å selge bilen på grunn av de store utgiftene det innebærer å være bilist i Oslo. Bilen er fra 2005, jeg er eier nr. 2 og har full oversikt over alt som har skjedd under mitt og forrige eiers eierskap. Hvordan sikrer jeg meg mot reklamasjon/trøbbel? Bilen er en Hyundai Getz 1,3 2005-modell. Tusen takk for et godt svar!

Hilsen Marta Lillian

Hei Marta Lillian!

Som selger har du opplysningsplikt. Den viktigste måten å unngå reklamasjon/trøbbel er å opplyse kjøper om vesentlige forhold ved bilen som alder, kilometerstand, heftelser, kjente problemer med bilen eller andre forhold som kan antas å innvirke på kjøpet. Det er viktig å gi disse opplysningene tydelig i både annonse og kontrakt. Som selger kan du også selge bilen med et «som det er»-forbehold. Da vil en del av risikoen for feil og mangler overføres til kjøper. Dersom du ønsker å få avdekket bilens tekniske tilstand før salg så kan du vurdere en NAF Test ved salg av bruktbil. En slik test vil kunne avdekke feil og mangler og dermed spare deg for uforutsette kostnader og bekymringer. Her finner du link til denne.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon og fremvisning av servicehefte

Jeg har en Peugeot 2010 207 HDI som har gått 68.000 kilometer. Denne har jeg funnet rust på inni bagasjerom og under døra på passasjer siden. Dette er steder jeg ikke ser så ofte og da ikke oppdaget før, MEN: Jeg har vært i kontakt med BOS på RUD, de har tatt bilder osv., men serviceheftet er forsvunnet (noe jeg tror er forsvunnet hos de) og de sier de må ha dette, for å se om jeg har fulgt serviceintervallene til bilen. Det gjelder kun 2 servicer etter at vi fikk bilen. Kan de kreve dette?

Hilsen Ole Kristian 

Hei Ole Kristian!

Når man klager inn noe som reklamasjon eller garanti så kan forhandler kreve å se hvorvidt bilen har fulgt normalt vedlikehold og serviceintervaller. Man har selv ansvaret for å kunne dokumentere at feilen som har oppstått ikke skyldes brukerfeil eller normal slitasje. Garantiavtaler er ofte vilkårsbasert, mens ved reklamasjon er det du som kjøper som har bevisbyrden for at det foreligger en mangel. Løsningen kan være å kontakte verkstedet som har utført servicene, for en skriftlig bekreftelse på at serviceintervaller er fulgt.  

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Fastsatt intervall for service og vedlikehold

Jeg kjøpte ny bil i juli 2017. I juli 2018 ble bilen innkalt til service. Jeg hadde da kjørt 200 mil, og kan ikke på noen måte forstå at dette kan være nødvendig. Det var til og skiftet olje. Jeg er bortreist og har ikke regningen jeg fikk for hånden, men jeg mener å huske at jeg betalte 3.200 kroner for denne servicen. Finnes det noen fornuftig forklaring på dette? Hadde det ikke vært en ide å få service etter et antall kjørte kilometer.

Hilsen Inger Lise

Hei Inger Lise!

Når det gjelder serviceintervaller så varierer dette noe, men det er som oftest på kjørelengde og tid alt etter hva som kommer først. Spesielt oljeskift er viktig selv om det er lav kjørelengde.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Problemer med automatgirkasse

Min Volvo V70 2003 2,0 bensin, automat har problemer med at det ved enkelte hastigheter er det som om kassen girer hele tiden. Hva kan dette være?

Hilsen Terje

Hei Terje!

Her må det foretas feilsøk, det kan være feil på elektronisk styring, ventilhus, manglende olje etc.

Med vennlig hilsen
NAF advokat

 

Valg av forsikringsdekning

Bilen vår blir 10 år gammel til jul. Vi har hatt kaskoforsikring til nå. Er det fornuftig å bytte til delkasko når bilen blir eldre?

Hilsen Martin

Hei Martin!

Ofte kan det være fornuftig å bytte forsikringsdekning når bilen når en viss alder og bilens verdi er redusert. Det er imidlertid viktig å være klar over at du risikerer å stå uten utbetaling selv ved større skader på bilen. Delkasko dekker som regel brann, tyveri, hærverk og glassskade, mens du mister gjerne leiebildekning, samt forsikring for selvforskyldte skader på egen bil. Du kan be selskapet ditt om et forsikringstilbud på delkasko og gjøre en vurdering om du synes det lønner seg, og om du vil kunne leve med å lide et større tap dersom bilen blir skadet.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Kjøp av bil med registrerte heftelser

Er i ferd med å kjøpe en bil med heftelser på større beløp enn jeg skal betale for den. Er redd for å gå i fella her. Hvordan betaler jeg?

Hilsen Marit

Hei Marit!

Det er ikke uvanlig at det er heftelser på bruktbiler som selges, og det er viktig å avklare hvordan dette skal løses. Heftelsene må slettes i forbindelse med salget, men dette skjer ikke med mindre noen foretar en innbetaling. Det er ingen automatikk i at dette skjer. Der hvor heftelsene ikke overstiger kjøpesummen er dette ganske greit. Da avtaler man på forhånd med finansieringsselskapet hva som skal innbetales til selskapet og får bekreftet at heftelsen blir slettet etter at innbetaling har skjedd. Hvis heftelsen er større enn kjøpesum, må denne dekkes på annet vis i forbindelse med salget. For eksempel kan det være en mulighet å avtale at det som skal betales utover kjøpesummen betales inn til finansieringsselskapet før kjøpesummen betales. Merk at dersom heftelsen på bilen gjelder salgspant som ligger noe tilbake i tid, kan det hende at den faktiske heftelsen på bilen i dag ikke er større enn kjøpesummen. Dette kan det skaffes informasjon om fra det aktuelle finansieringsselskapet.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Utlevering av verkstedhistorikk fra tidligere eiers eierperiode

Jeg kjøpte i april 2016 en Mercedes ML 350 Blumotion 2012 modell. Bilen var i 2012 kjøpt ny av Mercedes forhandleren i Trondheim og jeg kjøpte den brukt direkte fra denne eier. Når jeg kjøpte bilen gjenstod 12 mnd på nybilgarantien. Ganske fort etter kjøpet oppsto det "småfeil" som måtte utbedres og noe av dette ble akseptert som garantiarbeider av bilforhandleren. Nå, ca. 18 mnd etter at nybilgarantien har utgått får jeg store kostnader knyttet opp til luftfjæringen bak. Da jeg opplever at jeg har hatt for "store" verkstedkostnader og for "mange" verksted timer på en forholdsvis ny, og ikke minst forholdsvis kostbar, bil stiller jeg noen spørsmål. Jeg har bedt bilforhandler Motor Trade Trondheim om å oversende meg service og verkstedhistorikken på bilen fra den var ny. De sier at de kun kan oversende historikken som gjelder bilen etter at jeg kjøpte den. Det som er utført på verkstedet før jeg kjøpte den har de ikke lov til (juridisk) å utlevere til meg. Dette tilhører forrige eier. Dette synes jeg er noe merkelig ettersom at det er jeg som nå eier bilen. Har de anledning til å nekte å utlevere denne historikken til meg?

Hilsen Olav

Hei Olav!

Det er riktig at forhandler/verksted ikke kan utlevere historikken for bilen fra før ditt eie. Det er den som står som oppdragsgiver for disse tjenestene som "eier" historikken. Ønsker du kopi av historikken kan du kontakte tidligere eier med en forespørsel om dette. Viser det seg at enkelte av feilene har vært tilstede og reklamert på innenfor garantitiden, kan det være mulig å påberope disse feilene på nytt.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

Bruk av utenlandsk henger i Norge

Jeg flyttet til Norge fra Finland i 1985. Med meg hadde jeg blant annet et båtskrog i aluminium på 24 fot uten motor og en stor båthenger. Båten ble tollet inn som flyttegods og hengeren var finskregistrert. Begge har bare blitt stående på en bondegård. Hva skal til for å få disse tatt i bruk her i Norge? Har ingen papirer lenger. Hengeren var registrert og forsikret i Finland i 10 år etter flytting, men nå er den slettet fra registrene. Takk for svar!

Hilsen Dan

Hei Dan!

Jeg mener det skal la seg gjøre dersom man kan dokumentere, fra finske veimyndigheter at tilhengeren har vært registret i et EU-land og bekreftelse på at den er slettet i registret deres, men her bør du også ha en dialog med din lokale trafikkstasjon om hva som er nødvendig for å kunne bruke hengeren i Norge.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Volkswagen-saken, bilen går i nødmodus

Etter at bilen min, Skoda Yeti, var på verksted på grunn av dieseljukset har den gått i nødmodus 3 ganger. Den tredje gangen vil ikke fabrikken dekke reparasjonen, og sier EGR-kjøler er defekt. Reparasjonen vil komme på 15.000 til 20.000 kroner. Synes dette virker helt urimelig?

Hilsen Per Arne

Hei Per Arne!

Det er mange av våre medlemmer som har fått feil på EGR etter programvareoppgraderingen EA189. I møte med Harald A. Møller AS har vi blitt lovet at de som har fått problemer i etterkant av oppgraderingen skal få dette dekket, jf. Tillitsbyggende tiltak gitt av produsenten.

Vår anbefaling er at du sender en reklamasjon til Harald A. Møller AS’ kundesenter og ber om at bilen blir utbedret uten nærmere kostnader for deg. Klagen kan sendes til kundeservice@moller.no.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Kjørelengde på bilforsikringen

Jeg har oppdaget at jeg har overskredet kjørelengden på bilforsikringen. Hva gjør jeg med det og må jeg betale noe tillegg?

Hilsen Gudvin

Hei Gudvin!

Du har en opplysningsplikt til forsikringsselskapet. Her må du melde fra om overskridelsen for å endre avtalen slik at du får en høyere årlig kjørelengde. Selskapet vil da fakturere deg for en tilleggspremie tilsvarende differansen mellom det den premien du har betalt og prisen for en lengre årlig kjørelengde. Hvis du ikke melder fra til selskapet og bilen er utsatt for et uhell, vil selskapet avkorte erstatningen med en prosentsats tilsvarende differansen mellom det du har betalt i premie og det du skulle betalt.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Vinterdekkenes alder ved kjøp fra forhandler

Jeg kjøpte brukt Outlander hos forhandler. Vinterdekkene som var på var de som fulgte med når bilen var ny (2010). Jeg spurte flere ganger på mail om å få vite hvor gamle de var. Fikk til svar at de var noen år men de var helt fine og godkjent. Jeg kjøpte bilen og fant ut etterpå at de var produsert i 2010. Var oppe hos forhandler men de nektet nye dekk eller litt avslag. Før årets sesong måtte jeg selvfølgelig kjøpe 4 nye dekk. Er dette standard oppførsel hos forhandlere?

Hilsen Tommy

Hei Tommy!

Det blir nok noe vanskelig å kreve dette dekket av forhandleren din siden det ikke er stilles noe krav til dekkenes alder.

Det er kjedelig at slike ting skjer, men det viser at man må kreve svar og undersøke bilen nøye før man skriver under på kontrakten.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på bremser

Jeg har en Volvo XC70 kjøpt ny hos forhandler i desember 2013. Ved 60.000km service sommeren 2018 medfølger kommentaren: «Bremseskivene har litt rust på innsiden. Mulig de må skiftes i forbindelse med EU-kontroll des.2018». Dekkes dette av 5-års garantien på bilen?

Hilsen Arne

Hei Arne!

Hvis det er snakk om bremseskiver bak kan dette sies å være ganske normalt, og årsaken til dette er liten bremseffekt (liten bevegelse/går tregt etter hvert) bak i forhold til foran og da blir det ofte rust.

Kjørestil kan være med på å hindre rustskader på bremseskivene, bruk bremsene litt hardere.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Garantidekning av lakkskader

Jeg har en 2 år gammel VW Passat GTE som leasingbil. Jeg har oppdaget fire blemmer i lakken og har vært på befaring hos Møller Follo for å søke å få rettet opp dette som en garantisak. Importøren godkjente garantisak på 3 av 4 blemmer (sink-slipp), mens de på den fjerde hevder at det er steinsprut som er årsaken. Jeg mener at

 1. Det uansett er en feil eller svakhet at lakken slipper pga steinsprut og
 2. sannsynligheten er stor for at det er samme årsakssammenheng i på alle slike blemmer

Bør ikke importøren dekke garanti på alle blemmene i lakken? Og dersom de ikke dekker det og jeg lar være å gjøre noe med det, kan de da kreve kompensasjon av meg for lakkskade når jeg leverer bilen etter endt leasingavtale om 1 år?

(innlegget er forkortet)

Hilsen Ole Christian

Hei Ole Christian!

Det er et vanlig vilkår i garantier at skader som skyldes ytre påvirkning ikke dekkes. Dermed dekkes heller ikke steinsprutskader, selv om bileier ikke kan gjøre noe for å forhindre dette. Om også den siste skaden skyldes steinsprut er vanskelig å vurdere uten å se nærmere på bilen og skaden. Ønsker du en uavhengig vurdering av denne skaden kan du bestille en time hos ditt lokale NAF-senter. Hva gjelder innlevering etter endt leasingperiode vil noe steinsprut måtte anses som normal slitasje. Har skadene fått utvikle seg over tid, eller det er snakk om store steinsprutskader, kan du nok likevel risikere at det vurderes som unormal slitasje, slik at du må betale for utbedring ved innlevering. NAF kan også gjøre en vurdering av normal/unormal slitasje like før bilen skal leveres inn dersom du ønsker en nøytral vurdering.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på manglende service

Jeg kjøpte en Kia Rio av merkeforhandler for 7 måneder siden. Det ble oppgitt at den har nybilgaranti til januar 2019. Når jeg nå skulle sjekke når bilen skal på service ser jeg at de første 55000 km / 3,5 år av bilens historikk var den ikke på service. Det vil da bli vanskelig å selge den senere og den har også en broket fortid med tanke på motorens levetid. Jeg trodde at så lenge forhandler oppgir 7 års nybilgaranti, som krever at serviceprogrammet skal være fulgt, så var servicene OK. Har jeg noen krav på erstatning? Aller helst har jeg mest lyst til å heve kjøpet.

Hilsen Torodd

Hei Torodd!

Når man som forbruker kjøper bil fra forhandler reguleres dette av Forbrukerkjøpsloven som gir en reklamasjonsrett på inntil 5 år på kjøpsrettslige mangler dersom tingen er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år. 

Dersom bilen er solgt med 7 års garanti, og denne ikke lenger gjelder på grunn av manglende  service, vil dette fremstå som et reklamasjonsgrunnlag. Det vil også kunne være en reell mulighet for at bilen kan ha fått følgeskader som følge av dette.  Man bør derfor vurdere om man ønsker å beholde bilen. 
Vi anbefaler derfor at du reklamerer til selgeren din på dette. For mer informasjon om hva du kan kreve, samt reklamasjonsmaler, se denne linken.

Med vennlig hilsen
NAF advokat 

 

Tvangsinndrivelse av krav mot bilselger

Kjøpte en bil for over et år siden med store mangler. Bilen er ikke kjørbar og har stått parkert over et år. Bilselgeren tape i klageutvalget samt i tingretten. Sendte flere brev til ham med knoto.nr. Etc. uten å få svar. Gikk til namsmannen for å få krevd inn pengene, men ble avvist grunnet påklagede sier at han ikke vet hvor bilen er og ikke står til hans disp. Det har namsmannen og selger fått nå igjen. Hva er veien videre? Namnsmanns kontor sa at jeg må søke på nytt hos dem. Synes det er merkelig siden de har alle papirene.

Hilsen Helge

Hei Helge!

Slik vi forstår saken din, så foreligger det en rettskraftig avgjørelse på et pengekrav mot din bilselger, og at namsmannen har gitt utlegg i hans bil, men at han ikke har verdier å kreve utlegg i, som for eksempel bilen til vedkommende.  

I saker hvor det kreves utlegg hos namsmannen vil det – dessverre – ofte kunne være problematisk å realisere kravet dersom skyldneren ikke har noen verdier å ta utlegg i. Har ikke skylderen verdier det kan kreves utlegg i, så vil man ikke kunne realisere kravet. Veien videre vil være å kreve utlegg på nytt når skyldneren - forhåpentligvis - har verdier å kreve utlegg i. Dersom skyldneren aldri får verdier å kreve utlegg i , vil de dessverre ikke være formålstjenlig å kreve ny utlegg hos namsmannen. Etter som det koster penger å kreve utlegg, er det derfor hensiktsmessige å kreve utlegg når skyldneren trolig har midler å kreve utlegg i.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

Fartsgrense for kjøring med tilhenger

Er det tillatt å kjøre over 60 km/t med tilhenger uten bremser hvis tilhengeren ikke har last (kun egenvekten)?

Hilsen Terje

Hei Terje!

Dette er regulert trafikkreglene § 13. Utgangspunktet er at det ikke er lov å kjøre fortere enn 80 km/t med henger, selv om fartsgrensen på stedet er høyere. Videre, dersom hengeren ikke har bremser og aktuell totalvekt er over 300 kg, kan du ikke kjøre fortere enn 60 km/t. Aktuell totalvekt er den faktiske vekten av tilhengeren og lasten på et gitt tidspunkt. Dersom denne er under 300 kg, gjelder ikke begrensningen på 60 km/t for henger uten bremser. Vi minner ellers om fører av kjøretøy skal uansett alltid avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Påkjørsel bakfra med følgeskader

Bilen foran stoppet plutselig og på glatt vinterføre med total whiteout gled jeg og stoppet mot forankjørende bils slepekrok i et par km/t fart. Så kom en varebil i mye større fart og knuste hele bakparten på Mercedesen min, samt at fronten min ble trykt opp på bil 1 og knust inn i dennes bakparti. Jeg har fått erstatning for bakparten, men bilen ble totalvrak. If hevder jeg er ansvarlig for skader på min front, samt bil 1. Bil 1 bekreftet at de bare registrerte et lite dunk ved vårt sammenstøt, men tydelig kjente det når bil 3 braste inn i meg. Vi sto begge stille når det skjedde. Hvem er ansvarlig for skadene som oppsto mellom meg og bil 1?

Hilsen Jarle

Hei Jarle!

Ved påkjørsel bakfra er det normalt bilen bak som har skyld. Utgangspunktet etter trafikkreglene er at bilen bak skal ha såpass stor avstand at det ikke oppstår fare dersom den forankjørende bilen stopper eller stanser. Når det gjelder din konkrete sak så kan vi ikke uttale oss konkret her da vi ikke kjenner saken godt nok. Utgangspunktet er, basert på de generelle reglene, at du er ansvarlig for den skaden du påførte bil 1 ved sammenstøtet. Bil 3 er i utgangspunktet ansvarlig for de skadene han forårsaker ved å kjøre inn i dere begge. Dette inkluderer eventuelle skader på Bil 1 som ikke sammenstøtet mellom deg og Bil 1 resulterte i. Bevismessig kan det være vanskelig i etterkant å påvise hvilken skader du påførte Bil 1 ved første sammenstøt. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på radiokanaler i bil

Jeg har en Toyota CHR fra november 2017. Jeg hadde 12 sider med radiokanaler da jeg kjøpte bilen. I dag har jeg 3 sider. Dette har vært slik siden i sommer. Jeg har reklamert skriftlig, men de har tydeligvis problemer. De sier det er CHR-bilene som har problemet. Hva kan jeg gjøre dersom ingenting skjer?

Hilsen Håkon

Hei Håkon!

Du nevner ikke når det ble reklamert skriftlig til forhandler. Normalt må forhandler først få muligheten til å utbedre feilen etter at du har reklamert. Slik utbedring skal skje innen rimelig tid, og uten kostnad for deg. Ved vurderingen av hva som er rimelig tid ser man på varens art, formålet ved anskaffelsen av bilen og mangelens art. Dersom mangelen ikke blir utbedret av forhandler kan du fremsette et alternativt krav, f.eks. prisavslag. Maler for dette finner du her. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Forsikringsdekning ved mistet reservenøkkel

Jeg har mistet reservenøkkelen til min bil, erstattes dette via min forsikring?

Hilsen Reidun

Hei Reidun!

Her må du undersøke vilkårene i din forsikring. Er du medlem i NAF med veihjelp har du nøkkelforsikring i medlemskapet. Benytt i så fall vårt refusjonsskjema.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

Kjører du elbil?

NAF Ladebrikke - kostnadsfritt tilsendt

Ladebrikken gir deg tilgang til å starte og stoppe hurtiglading på ladestasjoner over hele landet.
Logg inn på Mitt NAF og bestill

Reklamasjon ved kjøp fra forhandler

Hei, kjøpte en 2013 Caddy vinteren 2017 med kilometerstand på omtrent 110.000. Annonsen på Finn lokket med 24 måneder reklamasjonsrett. Registerreim hadde lang varighet osv. Sannheten er at jeg har brukt omtrent 30 000 kroner på bilen, en lekkasje fra dieselpumpen og en lekkasje fra termostathuset hadde gjort registerreim sprø gjennom mange år. Vianor/Trondheim demonterte dieselpumpe, skiftet tetning på utgående aksel, termostathus, ny regreim, vannpumpe og det som hører med. Siste utgift er 4 bremseskiver med klosser og jeg har nå passert 30 000 kroner i utgifter på 1800 mil. Hva gjør jeg?
Min Ducati Diavel , VS5651, har en ulyd fra gaffelben, forhandler sier at noen slike MC som min har ulyden og gaffelben må demont/overhales og isettes en "shims". MC er 4 år (24 t km) og kunde/jeg må betale. Kan jeg reklamere innen 5 år iflg kjøpsloven?

Hilsen Terje

Hei Terje!

Ved kjøp fra forhandler kan du klage inntil fem år etter at du overtok bilen. Ved kjøp mellom private vil denne fristen være to år. Ikke alle feil som dukker opp i perioden vil være kjøpsrettslige mangler, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. I vurderingen tas det blant annet hensyn til bilens alder og kilometerstand, bruk og vedlikehold, og komponentenes normale levetid. Hvis det dukker opp feil/problemer med bilen anbefaler vi at det fremmes en skriftlig reklamasjon til selger. Dersom det oppstår diskusjon om hvorvidt feilene er mangler eller ei kan du innhente en objektiv uttalelse fra NAF, eller et annet verksted. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Tidligere skade på bil kjøpt av privatperson

Kjøpte bil september 2015 av privatperson. Fant ut nå at VIN er forskjellige på ramme og motorrom. På kjøpskontraketen så ble det krysset ut at bilen ikke har vært utsatt for noe ulykke / skade. Har man fortsatt muligheten til å reklamere på dette selv om det har gått over 2 år? Det har ikke blitt lagt merke til at VIN-nummerene er forskjellige under service og EU-kontroll så lenge jeg har hatt bilen. Har det noe å si?

Hilsen Erik

Hei Erik!

Det er alltid kjedelig å avdekke at bilkjøpet ikke ble slik man så for seg. Når det gjelder bilkjøp mellom to private parter, så er utgangspunktet at man er avskåret fra å reklamere 2 år etter at bilen ble overtatt. Sånn sett vil det kunne være vanskelig å nå frem mot din selger når det er gått mer enn 2 år.

Allikevel er det muligheter for å se bort fra denne fristen dersom selgeren din har "opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro".  Det er verdt å merke seg at det er en høy terskel for at unntaket kommer til anvendelse.  En forutsetning for at unntaket skal kunne bli aktuelt, er at selgeren var kjent med kollisjonsskaden. Videre vil skadeomfanget kunne være av betydning. Dersom du mener at det skulle foreligge grunnlag for å påberope deg dette unntaket, anbefales det at du skriftlig reklamerer til selger, slik at vedkommende kan ta stilling i saken.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Avkortning av erstatning

MC ulykke i april 2016. Fortsatt 50% og på avklaringspenger etter brudd i nakken, strålesmerter og ekstrem trøtthet. Forsikring snakker om en kommende avkortning på grunn av en politiforklaring fra sykesengen hvor jeg skal ha uttalt at jeg snudde meg i en sving. Husker vagt samtalen. Har jeg behov for advokat? 

Hilsen Lars Petter

Hei Lars Petter!

Forsikringsselskapet kan avkorte erstatningen dersom skadelidte har medvirket til skaden. Utfra din forklaring kan det høres ut til at selskapet er veldig strenge i sin vurdering hvis de avkorter her. Får du varsel om avkortning kan du ta kontakt med oss igjen for en mer omfattende vurdering. Skulle du ha behov for advokatbistand når det gjelder personskadesaken for øvrig bistår vi deg gjerne. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på motorsykkel

Ønsker å heve kjøp på MC, kjøpt ny i sommer. Første store problem allerede etter 3-4 km. MC stått på verksted i omtrent 10 til 11 uker siden kjøpet i slutten av juni. Hvordan hever jeg kjøpet?

Hilsen Bjørn

Hei Bjørn!

Det skal i utgangspunktet en del til for å kunne heve et kjøp. Det må dreie seg om en ikke uvesentlig mangel som ikke lar seg utbedre. I første omgang anbefaler vi at det fremmes en skriftlig reklamasjon. Det er ikke noen krav til utformingen av en slik, men du finner maler på nettsiden vår. Skulle saken ikke løse seg er du velkommen til å ta kontakt med oss for en nærmere vurdering av saken. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på bakdører

Fikk levert ny Volvo XC60 april 2018. Oppdager etterhvert at det kommer inn veistøv via begge bakdører. Tar kontakt med forhandler og får beskjed om at dette er et kjent problem med "nye" XC60 og at Volvo jobber med en fiks. De kunne ikke si noe om når en fiks var klar. Dette er nå over 4 måneder siden. Hvor lenge skal man godta å kjøre rundt i en bil som ikke er støvtett? Hva kan jeg kreve av min forhandler? Kan ikke ha en bil som må støvsuges annenhver dag.  

Hilsen Roar

Hei Roar!

Du har krav på å få en bil uten mangler. Det fremkommer ikke i din henvendelse om du har sendt forhandler en skriftlig reklamasjon eller om du kun har kontaktet de muntlig. Dersom du ikke har sendt en skriftlig reklamasjon bør du gjøre dette. I denne linken ligger det maler man kan benytte.  

I utgangspunktet må forhandler få anledning til å rette feilen først. Dette skal skje uten kostnad for deg og innen rimelig tid. Videre kan du ha krav på en lånebil dersom du er avskåret fra å bruke bilen i over en uke forbundet med rettingen. Dersom forhandler ikke kan rette mangelen, f.eks. fordi de ikke vet hvordan, kan dette medføre at du har ytterligere krav, herunder f.eks. heving av kjøpet. Dette forbeholder at mangelen ikke er uvesentlig.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Garanti ved kjøp av bruktbil fra forhandler

Jeg vurderer å kjøpe en eldre bil fra forhandler. Hvilke garantier kan jeg forvente, har jeg krav på ved et slikt kjøp ?

Hilsen Hans Georg

Hei Hans Georg!

Ved kjøp fra forhandler vil du uansett kunne reklamere på mangler som måtte dukke opp inntil fem år etter overtagelsen. Hvorvidt eventuelle feil vil være mangler i kjøpsrettslig forstand, vil blant annet vurderes ut fra hva som må anses som "normalt" ut fra bilens alder og kjørelengde. Det forutsettes da alltid at bilen har hatt et tilstrekkelig vedlikehold. Garantier er en frivillig ordning fra forhandlers side. Hva som dekkes av garanti beror på garantivilkårene. Du skal imidlertid aldri bli dårligere stilt ved en garanti enn etter forbrukerkjøpsloven. For øvrig anbefaler vi alltid å ta en NAF-test av bilen før avtalen signeres. Lykke til!

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på feil i lakken

Eg kjøpte ein Ford Transit Connect 2015-2016-modell i januar. I sommer ville eg reklamere på noen feil på lakken. Fordi det var ein mekaniker som meinte det var garanti. Men forhandleren eg køpte den av, vill ikkje dekke noe. Korleis rettigheter har eg?

Hilsen Rune

Hei Rune! 

Det er den som fremmer et krav som har bevisbyrden for sine påstander. Med andre ord er det du som må dokumentere at lakkskadene er mangler i kjøpsrettslig forstand. Dersom du får en slik skriftlig bekreftelse fra en fagperson vil dette kunne følges opp videre opp mot forhandler. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

Medfølgende dekk ved kjøp av bil

Skal det følge med 2 sett dekk uten at det står i kontrakten?

Hilsen Erling

Hei Erling!

Er det ikke opplyst i kontrakt eller annonse kan du dessverre ikke forvente at det skal følge med to dekksett.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Parkeringsselskapenes plikt til klar og tydelig skilting

Det er parkeringsplass i Tønsberg som er delt mellom EasyParkering og Micasa. Jeg har betalt parkeringavgift til EasyParkering og fikk en bot fra Micasa. Hvilke krav til merking av parkeringplass er bestemt for selskaper som Micasa eller EasyParkering? Kan jeg la være å betale bot hvis markering var ikke klar nok? Kan jeg få hjelp fra NAF med klagen i denne saken som NAF medlem?

Hilsen Vladimir

Hei Vladimir!

Det er parkeringsforskriften som regulerer hvordan parkeringsregler kan reguleres og håndheves. Av parkeringsforskriftens § 26  fremkommer det at "Området skal skiltes på en klar og tydelig måte, slik at en alminnelig aktsom fører vil forstå at det på dette området ikke tilbys parkering til allmenheten." 

Dersom du mener at skiltingen er tvetydig og/eller vanskelig å forstå, ved at det er vanskelig å forstå til hvilket selskap og/eller parkeringsautomat du skal betale til, så vil du kunne klage til selskapet på dette grunnlaget.  Husk at det er tre ukers klagefrist fra ileggelsestidspunktet. I påvente av en eventuell klagebehandling anbefales det at betaling avventes. 
Dersom du skulle få negativ tilbakemelding på din klage, kan du oversende saken til oss.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Erstatning under bilens ansvarsforsikring

Den 30. juli i år pådro min passasjer seg en hjernerystelse i forbindelse med avlessing av en kajakk som lå på biltaket. Da vi i fellesskap var i ferd med å løfte kajakken ned, falt min passasjer bakover, fikk kajakken over seg og slo hodet i grusunderlaget. Bilen var parkert på parkeringsplassen ved Steinsgård kirke. Vi måtte avbryte den planlagte padleturen. Ettervirkningene av dette uhellet, har vært svimmelhet og nedsatt arbeidsevne. Er dette en skade som vil være dekket av bilens ansvarsforsikring?

Hilsen Lars

Hei Lars!

Bilens ansvarsforsikring skal dekke skade som bilen forårsaker, eller som det heter i bilansvarsloven "skade som motorvogn gjer". Hva som faller inn under dette begrepet er nærmere avklart gjennom rettspraksis. Etter en dom fra Høyesterett i 1986 er utgangspunktet at skader knyttet til av- og pålossing av en stillestående bil ikke faller inn under bilansvaret og slik sett ikke dekkes av ansvarsforsikringen.  I dommen ble det blant annet trukket frem at et slikt tilfelle ikke skiller seg fra andre løfte- og lossesituasjoner, og skyldes ikke motorvognens typisk farevoldende egenskaper. Vi skal være tilbakeholdne med å gi et endelig svar på saken her, men det synes som det dere står ovenfor noen utfordringer. Din passasjer bør undersøke sine øvrige forsikringer, om det kan foreligger en reiseforsikring eller ulykkesforsikring som kan komme til anvendelse på saken.  

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på reparasjon

Et verksted skiftet en modul der du stapper nøkkel inn. Bilen stoppet etter noen dager og levert til merkeverksted. De skiftet en del til 8300 kroner og fikk det ikke til. Deretter ville de bytte neste del til nesten 9000 kroner, uten å være sikker på at det var den som var gale. Jeg tok den beslutning og ta ut bilen og leverte den til noen kjenninger som har funnet løsningen. Jeg måtte omprogrammere hele hjernen på den for verksted nr 1 ikke hadde programmert delen de skiftet. Kan jeg kreve å få tilbakebetalt det jeg betalte hos verkstedet?

Hilsen Frank

Hei Frank!

Hvis det beviselig er byttet deler til ingen nytte, må en i utgangspunktet kreve dette refundert.

Dette er regulert i håndverkertjenesteloven, og er ofte grunnlag for diskusjon.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Import av bil

Hvordan importerer jeg bil fra andre europeiske land? Hvilke avgifter må jeg betale, og hva slags dokumentasjon må jeg skaffe for å kjøre bilen fra utlandet og inn i Norge, og så registrere den i Norge? Hvordan skaffer jeg dokumentasjonen jeg trenger? Er det annerledes avgifter, dokumentasjon og forsikring hvis bilen jeg importerer inn er over 30 år gammel?

Hilsen Anthony

Hei Anthony!

Gå til Skatteetatens nettsider o g velg import av bil, her vil du finne all informasjon og kalkulator for avgifter.

Med vennlig hilen
NAF Advokat

 

Fornyelse av førerkort

Jeg skal fornye mitt førerkort. Har A1 BE C1E ST. Har ikke tenkt å fornye lastebildelen. Må jeg ha nytt førerkort med legeattest?

Hilsen Åsmund

Hei Åsmund!

Hovedregelen er at du trenger ikke legeattest for å fornye lavere klasser, så lenge du er under 75 år. Dersom det foreligger sykdom som innskrenker dine førerrettigheter må du likevel fremlegge helseattest. Bruker du briller eller linser, men ikke har kode 01 påført førerkortet ditt, kan det være greit å få en optiker til å vurdere om du må benytte synskorrigering når du kjører, og ta med optikerattesten til trafikkstasjonen ved fornying.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Endrede vilkår for kostnadsfri hurtiglading

Jeg kjøpte en helt ny Tesla. Var enormt mye feil med den bilen og Tesla tok bil i retur etter 8 mnd. Jeg fikk helt ny bil. Det jeg lurer på er at på den bilen jeg opprinnelig hadde var det inkl. ubegrenset Tesla hurtiglading i hele bilens levetid, dvs. både for meg som eier og fremtidige eiere. Når jeg fikk den nye bilen hadde de endret på praksisen og det var nå kun Tesla hurtiglading inkl. så lenge JEG eier bilen, og ikke for fremtidige eiere. Fremtidige eiere må da betale for hurtigladingen. Jeg mener at dette er feil og gjør min bil mindre attraktiv når den skal selges fremfor de som da har dette inkl. Fint med tilbakemelding på hva dere mener og hva jeg eventuelt bør gjøre.

Hilsen Andre

Hei Andre! 

Som forbruker kan du kreve erstattet økonomisk tap du lider som følge av at bilen din har en mangel. Dersom du kan dokumentere et eventuelt økonomisk tap som følge av at bilen du nå har fått ikke har inkludert ubegrenset Tesla hurtiglading i hele bilens levetid, så kan du i utgangspunktet kreve dette av forhandler. Det er du som har bevisbyrden for at det foreligger et økonomisk tap i form av prisforskjell. Vi råder deg til å undersøke om du kan finne dokumentasjon på dette og eventuelt sende et skriftlig krav til forhandler. 

Med vennlig hilsen
NAF advokat

 

Erstatning for skade påført bilen av sau

Vi opplevde at bilen ble bulket av en sau (!) i sommer, mens den sto parkert i marka. Overslaget fra verkstedet for reparasjon er på 40 000. Forsikringsselskapet sier dette vil gi bonustap. Dersom jeg hadde kjørt på sauen på veien hadde det ikke gitt bonustap. Er dette virkelig riktig? Jeg trodde bonusen skulle premiere forsvarlig kjøring, men nå ville det faktisk lønt seg for meg å si at jeg hadde kjørt på sauen i stedet for at den stanget i bilen.

Hilsen Hanne

Hei Hanne!

Utbetalinger under kaskoforsikringen vil ofte medføre bonustap. Ansvar for dyr har sin egen bestemmelse i skadeserstatningsloven. For å bli erstatningsansvarlig som dyreeier må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Skader fra sau når bilen er parkert i utmark vil som hovedregel ikke skyldes uaktsomhet fra dyreeiers side. Når det gjelder påkjørsel av vilt vil det ofte være et vilkår i forsikringsavtalen at man i slike tilfeller slipper bonustap. Så svaret på spørsmålet ditt er nok at dette er riktig, selv om vi forstår at det kan oppleves som urettferdig.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon rustbobler

Har 2010 mod VW Touran kjøpt brukt hos Møller. Oppdaget rustbobler på bakdøra. Har jeg noen rett til utbedring/skifting av bakdør ? Mener dette er en gjenganger på modellen.

Hilsen Christian

Hei Christian!

For det første må det vurderes om det er snakk om skade som kan skylds ytre påkjenning eller om det kan sies å være feil/svakhet i lakken. Og så må det vurderes i forhold til reklamasjonsretten og ment å vare.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Skoda «hakker» med kald motor

Jeg har en bil som er en 2011 Skoda Superb stasjonsvogn. Jeg har opplevd at den plutselig hakker veldig når motoren er kald. Er dette normalt med en dieselbil? Og opplever også at jeg hører en form for tikkelyd.

Hilsen Kenneth

Hei Kenneth!

Dette er litt vanskelig å si uten å ha hørt motoren eller prøvekjørt bilen, men generelt hvis man opplever at motorens virkemåte eller karakteristikk plutselig endrer seg kan det være smart å få det sjekket.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon

Rekkevidde på elbil

Jeg har kjøpt BMW I3 2018 denne har oppgitt rekkevidde på 300 kilometer men når den er fulladet rekker den kun 180-200 kilometer. Nå er det 10-12 grader ute. Jeg har 23amp lader i garasjen. Er dette greit? Hvorfor er det ingen som klager på denne elbilbløffen?

Hilsen Steinar

Hei Steinar!

De aller fleste bilene på markedet, inkludert elbiler, er testet etter en testsyklus som heter NEDC. Poenget med NEDC er å anslå drivstofføkonomi og utslipp for personbiler.  Selv om NEDC opprinnelig var en måling for fossile drivstoff, brukes den også for strømforbruk og rekkevidde på elektriske biler. Da har rekkevidden oppgitt ofte blitt feil, og i mange tilfeller alt for optimistisk. Dette har blitt påpekt i biltester som er utført, blant annet av Motor. Dette er nå blitt rettet opp i, for nå har en ny testsyklus blitt tatt i bruk, som heter WLTP.  WLTP er en strengere og mer korrekt målenorm, som gir en mer realistisk rekkevidde.  Det er fortsatt mange faktorer som spiller inn når det gjelder faktisk rekkevidde som temperatur, kjørestil, hastighet og last, men i det store og det hele er WLTP-måling mer realistisk. Målemetoden er såpass ny at i3'en du har kjøpt trolig ikke er testet etter denne målemetoden - enn så lenge, men det vil nok skje i nær fremtid.  

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Ubalanse i bremseskiver

Er ubalanse i bremseskiver en garantisak på en 2 år gammel bil kjørt 60.000km? Rister i ratt ved oppbremsing.

Hilsen Kristian

Hei Kristian!

Kast i skiver kan oppstå av flere grunner, men ved en km stand på 60.000 km begynner man å nærme seg en grense hvor det kan ansees som normalt å skifte skiver/klosser foran på en bil. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Vask av elbil

Jeg har en Kia Soul elbil. Går det an å ta en grundig underspyling ved bilvask uten å skade batteriene, eller kan det evt. være risiko for strømstøt?

Hilsen Jarle

Hei Jarle!

Det kan nok være litt forskjellig praksis mellom bilmerkene, men dette er noe som bør være informert om i instruksjonsboken til bilen. Alternativt kan du høre med din lokale KIA forhandler. Men du får ikke strømstøt av å vaske bilen, det er helt sikkert.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på reparasjon av glødeplugger

Jeg leverte inn bilen for bytte av glødeplugger. Verkstedet slet av alle fire under gjengene. Hvordan blir dette løst i sånne tilfeller?

Hilsen Ketil

Hei Ketil!

Generelt vil verkstedet som oftest demontere topplokket, glødeplugger borres ut og så gjenges toppen opp igjen.

I noen tilfeller må også toppen skiftes hvis skadene er for store.

Når det gjelder hvem som skal betale for arbeidet er det som oftest bileier som må dekke dersom det ikke kan dokumentere at verkstedet har gjort et ufagmessig arbeid.

Med Vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Smøring av bremser på Renault Zoe

Jeg har en 2 år gammel Renault Zoe (elbil) og får anbefalt av merkeverksted å utføre rengjøring og smøring av bremser ved hver service (årlig) på grunn av "bremsene henger på". Prisen er 500 kroner i tillegg til normal service. At dette skjer, er det en mangel som skulle vært dekket av garantiarbeid?

Hilsen Ole Vidar

Hei Ole Vidar!

Dersom det er feil på bremsene ved service og man er innenfor fristene for garanti/reklamasjon er dette noe som bør tas opp med forhandler.

Bremser sitter veldig utsatt til og i et miljø som er ekstremt korrosivt og støvete. Kombinert med lite bruk vil bremsene trenge noe mer kjærlighet og omtanke. Det vil si at man kanskje kan være mer aktiv på bremsene, ha et forebyggende vedlikehold med en årlig bremseservice og ved vask spyle litt ekstra inni felgen der bremsedetaljene ligger.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Lukt etter reparasjon av vannskade i bil

Har nylig hatt en forsikringssak på vannskade på interiør i en BMW X5 2010 modell. Bilen er tørr innvendig etter å ha vært på verksted, men i ukene etterpå har det utviklet seg lukt av vannskade i bilen. Forstår det slik på fagfolk at dette sannsynligvis kommer manglende/dårlig utført rens.

Hilsen Helge

Hei Helge!

Hvis arbeidet utføres ordentlig skal det ikke være lukt i bilen etter vannskader. Lukten kommer normalt av fuktighet i bilens interiør og vil absolutt noe jeg ville ha tatt opp med forsikringen eller verkstedet som har gjort jobben.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på kjøp av brukt Toyota

Jeg kjøpte en Toyota Avensis 2005 til 32.500 kroner. Bilen så fin ut den og ingen rust så vidt jeg kan se. Og i annonsen står blant annet dette: byttet olje og alle oljefiltre og luftfilter, bremseklosser og skiver, nytt batteri. Jeg synes clutchen virket slitt og tok med bilen til en sjekk på det lokale verkstedet. De fant at bremseklossene var slitt og det var rust på bremseskivene. Totalt ville de ha 13.000,- for å utbedre dette. Når selger sier dette er skiftet, har jeg da krav på en viss form for erstatning fra selger?

Hilsen Terje

Hei Terje!

At det må skiftes noe bremser på en 2005 bil er ikke direkte unormalt og i grunnen noe som vil ansees som normalt.

I og med at det nevnes at dette er ting som har blitt utbedret i annonsen er det ikke forventet at dette blir et problem like etter kjøpet og noe som man kan prøve en reklamasjon til selger på.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Salg av bil med defekt girkasse

Jeg vil selge min bil, bør jeg informere om at girkasse er defekt og at denne må skiftes?  Om jeg selger bilen som den er, gjelder fortsatt kjøpsgaranti for kjøper da bilen blir solgt defekt? Kan kjøper kreve penger tilbake om han mener noe annet er galt med bilen? Bilen er for øvrig EU godkjent av NAF i oktober 2018, minus defekt girkasse.

Hilsen Magnar

Hei Magnar!

Når man selger en bil privat reguleres dette av kjøpsloven som gir kjøper en reklamasjonsrett inntil 2 år for kjøpsrettslige mangler. Loven er derimot fravikelig og man vil kunne avtale seg vekk fra denne.  Dette må da skrives inn i kjøpekontrakten. Det er ingen garanti ved privatkjøp med mindre nybilgarantien fortsatt er gjeldende eller du som privatperson gir en egen garanti på bilen.

Det at girkassen må skiftes er noe du absolutt må informere en kjøper om. Hvis ikke vil denne kunne reklamere på dette på bakgrunn av at du har tilbakeholdt sentral informasjon om bilen. Er det gitt korrekt informasjon fra din side vil det være slik at kjøper ikke vil kunne reklamere på feil denne kjente til ved kjøpet. Gitt det du skriver og det at bilen har vært gjennom en EU-kontroll så legger vi til grunn at situasjonen her er at bilen er kjørbar, men at girkassen har en feil som gjør at den må skiftes. Eventuelt underliggende svakheter/ utbedringsbehov ved girkassen gir ikke nødvendigvis anmerkning ved EU-kontrollen.

Med vennlig hilsen
NAF advokat

 

Problemer med leasingavtale

Hvor kan jeg få hjelp til problemer med leasingavtale? Det har vært en rekke problemer, og til tross for at leverandør har byttet kundebehandler to ganger fortsetter problemene.

Hilsen Herman

Hei Herman!

Leasing er ikke lovregulert, og det vil derfor være avtalen som regulerer dette. Dersom du har problemer med din leasingbil, får man som NAF-medlem juridisk hjelp knyttet til bil og bilhold. Man kan da kontakte oss enten via telefon eller via vårt kontaktskjema.  

Med vennlig hilsen 
NAF advokat

 

Avtale om kjøp av nye dekk

Jeg kjøpte en 2016 mod. Volvo XC 90 av forhandler i februar 2018. I e-post før salget fremgikk det at bilen var i meget god teknisk stand, og hadde gode sommer- og vinterdekk. Sommerdekkene viste seg likevel å være utslitt, og jeg reklamerte. Forhandler foreslo en løsning med nye dekk mot at jeg betalte kr 8.000. Jeg aksepterte løsningen skriftlig samme dag. Fem dager senere tok jeg kontakt for å avtale tid for montering. Forhandler brøt da avtalen fordi de selv ikke fikk kjøpt dekkene fra sin leverandør til avtalt pris. Er dette grunnlag for å bryte avtalen? Jeg har nå kjøpt nye dekk et annet sted. Hva bør jeg foreta meg videre i saken?

Hilsen Øyvind

Hei Øyvind!

Et av de eldste prinsippene i norsk rett er at avtaler skal holdes. Dersom en av partene ønsker å fratre avtalen må vedkommende vise til rettslig grunnlag for dette. For at en part skal kunne påberope seg en bristende forutsetning som grunnlag for å fratre avtalen må forutsetningen være synbar for begge parter ved avtaleinngåelse. 

Siden du nå har gått til anskaffelsen av nye dekk kan du fremme et krav på mellomlegget til forhandler. Er forhandler avvisende og du har et NAF-medlemskap til dette kan du kontakte NAF Advokat for videre rådgivning.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på bruktbil kjøpt hos forhandler

Jeg kjøpte en bil i sommer av bruktbilforhandler. Den er ikke i god stand viser det seg. Hva skal til for at jeg kan heve kjøpet? Den er inne på verksted for 4. gang nå siden kjøpet i juni, med nye feil og varsler. Vet ikke om det gjelder samme grunnfeil. 

Hilsen Ane Camilla   

Hei Ane Camilla!

Vi legger til grunn at det er forhandler som hatt bilen inne fire ganger. Utgangspunktet når bilen har mangler er at forhandler kan kreve å utbedre feilen inntil to ganger, med mindre ytterligere rettingsforsøk er rimelig. Dersom du ikke vet om bilen har vært inne for samme feil flere ganger kan du be forhandler om historikken for bilen. Hvis forhandler har hatt to forsøk på å rette feilen og den fortsatt er tilstede kan du fremme et krav om heving av kjøpet. Dette forbeholder at mangelen ikke er uvesentlig.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Fritak fra omregistreringsavgift

Jeg vurderer å overføre eierskap av bil til min datter. Vil dette kreve avgift i forbindelse med omregistrering?

Hilsen Morten

Hei Morten!

Det kan gis fritak fra omregistreringsavgiften i visse tilfeller. Ved overføring til barn får man ikke fritak med mindre det gjelder arv (ikke forskudd på arv). 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Lakken faller av på 2012-modell Peugeot

Jeg har en Peugeot 508 SW, registrert i januar 2012 og lakken faller av i hjulbuen. Har hatt bilen på service hos et autorisert verksted. Merkeforhandler vil ikke dekke dette fordi verkstedet ikke er godkjent verksted for rustkontroll. Da lurer jeg på om jeg må ha egen time for rustkontroll eller er ikke alle verksteder som er godkjent også godkjent for rust- og lakkontroll.

Hilsen Vidar

Hei Vidar!

Hvis du får avslag på dette grunnlaget og Bertel O Steen ville ha dekket dette hvis de hadde utført kontroll må det være slik at Bilekstra sin kontrol/ manglende kontroll har medført at skadene eventuelt har blitt større/ burde vært oppdaget tidligere.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på lakkskader

Jeg har en Passat stasjonsvogn 2011-modell. Kjørt 118 000 km. For omtrent 2 år siden dukket det opp blærer i lakken på bakluke. Fikk til hos Møller Åsane for kontroll men ble avvist som ikke-sak vedr garanti. Men blærene utviklet seg og i år var bilen inne til omlakkering på nesten halve bilen. Dette på grunn av blærer/rust som kom innenfra under lakken. I følge verkstedet var dette en biltype som firmaet kjente godt til og som var plaget av rust. Jeg har flere bilder mottatt fra lakkeringsselskapet. Er dette en sak som NAF kan utfordre Møller på?

Hilsen Arvid

Hei Arvid!

Det er riktig at det er en del VW biler som har fått blemmer lakken. Her er den typiske diskusjonen om dette skyldes ytre påvirkning eller om det kommer innenifra.

Når bilen nå er reparert er det ikke mulig å se på de aktuelle skadene og ut i fra bilder er det vanskelig å si noe sikkert. Videre er dette eventuelt lakkskader som en må reklamere på innenfor 5 års fristen.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Ny motor på Nissan Qashqai

Nissan Qashqai skal no få ein ny bensinmotor. Den samme sitter i nye Mercedes Benz A-klasse. Har dere noe kjennskap til den motoren? Positivt eller negativt? Veit dere om Qashqai kommer med firhjulstrekk med den motoren?

Hilsen Svein Kåre

Hei Svein Kåre!

Vi har ikke noen spesielle erfaringer om den nye motoren, det er den nok litt for ny til. Qashqai skal komme som firehjulstrekk til våren i 2019 med 1.3 l motoren.

Du kan lese mer om dette i NAF-magasinet Motors nettutgave.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Tilbakelevering av utstyr ved endt leasingperiode

Jeg har en leasingbil som jeg har fått med kun sommerdekk. Forhandler krever også vinterdekk på felg ved tilbakelevering og påstår at slik er det i avtale, men jeg finner ingenting om det. Det eneste som jeg har funnet i avtalen er: " §18. Tilbakelevering Ved leieperiodens utløp eller opphør av leieavtalen, skal motorvognen returneres til eier eller den eier utpeker i rengjort stand både utvendig og innvendig. Leietaker betaler alle omkostninger i den forbindelse. Motorvognen må ikke leveres leverandør uten skriftlig tillatelse fra eier. Utstyr som er levert ut med eller hører til motorvognen, skal følge med ved tilbakeleveringen - herunder også dokumenter som hører til bilen. Annet utstyr skal fjernes. Eier kan besørge dette fjernet for leietakers regning." Kan de kreve ekstra vinterdekk som ikke ble solgt med bilen på leasing starten?

Hilsen Radovan

Hei Radovan!

Ut ifra det du forteller vil ikke leasingselskapet kunne kreve at bilen skal leveres tilbake med vinterdekk, når bilen ikke ble levert med dette. Vi anbefaler at du sender en skriftlig henvendelse til selskapet, der du viser til ordlyden i avtalen og at bilen ikke ble levert med vinterdekk. Skulle de ved levering opprettholde krav om dette kan du gjerne ta kontakt med oss, slik at vi kan se nærmere på saken. 

Med vennlig hilsen
NAF advokat

For høy verkstedregning

Jeg leverte bilen inn på verksted med beskjed om å lese feilkoder for å finne ut hva som var galt. Fikk estimert omtrent 655 kroner for tilkobling vag-com og en times arbeid. Var så vidt innom for å høre åssen det gikk på Mandag. Da hadde dem plukket halve motorrommet i fra hverandre og bestilt deler. Plutselig 8-10 timer pluss deler med over 10.000 kroner. Dette uten å kontakte meg først. Har verkstedet lov til dette?

Hilsen Kjetil

Hei Kjetil!

Her må man se hen til avtalen mellom deg og verksted. Utgangspunktet er at forbrukeren skal kontaktes dersom det er behov for mer arbeid enn hva som er avtalt og dette vil føre til en ikke ubetydelig økning av pris. Her nevner du at verkstedet ikke kontaktet deg. Dersom du mener verkstedet har gått utover det som ble avtalt så råder vi deg til å sende en skriftlig reklamasjon til verkstedet. Her finner du informasjon om reklamasjon og reklamasjonsmaler. Reklamasjonen må gjøres skriftlig og innen rimelig tid. Da verkstedet har utført arbeid utover den pris dere avtalte så kan det være aktuelt å holde tilbake betaling, eventuelt kreve prisavslag. 

Med vennlig hilsen
NAF advokat

 

Reklamasjon på kjøp av bil som stopper av seg selv

Hvilke rettigheter har jeg for heving av kjøpet for en nybil som politi og vegmyndigheter ikke anbefaler å kjøre med? Bil forhandler / bilprodusent vet ikke hva som er feil med  bilen, men mener at det beste er å slette feilmeldingene som oppstår når bilen stopper av seg selv/ eller gasser av seg selv i håp om at feilmeldingene ikke kommer tilbake. Bilforhandler/produsent vil heller ikke sette navnet sitt under på at bilen er trygg.

Hilsen Eivind Andreas

Hei Eivind Andreas!

I det tilfellet gjelder det en ny bil som stopper av seg selv under kjøring og gasser på egenhånd.Dette vil kunne være en mangel i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Ettersom forhandleren ikke finner feilen og ikke kan garantere for at bilen er trygg i trafikken, anbefaler vi at du reklamerer skriftlig på dette og ber om en heving av kjøpet. Dersom man har fått kjøreforbud av politiet, er dette en faktor som taler for en heving av kjøp. For mer informasjon, se denne linken.

Med vennlig hilsen
NAF advokat 

 

Frist på å klage på en utført verkstedreparasjon

Hvor lenge kan ventes med reklamasjon på verkstedreparasjon? Vi har gått en tøff tid med sykdom og har prøvd å få hjelp fra NAF hvor jeg fikk beskjed at jeg kunne melde meg inn som medlem for å få advokathjelp. Kjører tilpasset VW handikapbil. Møller Ryen har utført reparasjon uten å gi oss informasjon hva dette skulle koste og ombygger støtter min sak at det er umulig å kjøre med bremser på slik Møller Ryen påstår. Forbrukerrådet sier de kan hjelpe meg, men det kan ta tid.

Hilsen Maria Teresa

Hei Maria Teresa!

Man har en endelig frist på inntil 5 års reklamasjonsrett på verkstedtjenester, avhengig av hva det er som har blitt reparert. Utgangspunktet er at reklamasjonen må fremsettes innen rimelig tid etter at man oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dersom du ikke allerede har gjort det så råder vi deg til snarest å sende en skriftlig reklamasjon til verkstedet. Her finner du informasjon om reklamasjon og reklamasjonsmaler: Dersom saken ikke løser seg med denne henvendelsen til verkstedet så råder vi deg til å henvende deg til Forbrukerrådet eller evt. ta kontakt med oss for vurdering.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat 

 

Klage på utført reparasjon

Min samboer hadde for tre år tilbake i tid problemer med et verksted som faktisk ikke klarte å reparere bilen Kan jeg som NAF medlem bruke advokat gjennom dere i NAF til å bistå oss i en slik sak?

Hilsen Rune

Hei Rune!

I og med at det er tre år siden dere hadde problemer med reparasjon av bilen kan det tenkes at det  er for sent å reklamere nå. Hvis du ønsker en mer konkret vurdering kan du sende oss mer omfattende opplysninger.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på brukt Tesla fra forhandler

Kjøpte bruktbil av forhandler. Han sa muntlig at alle servicer var fulgt årlig når jeg spurte om dette. Etter å ha fått tak i serviceinformasjonen (som kun forelå digitalt) viste det seg at det ikke var gjennomført service de siste 3 årene. Når jeg kontakter forhandler, sier han at det ikke har noe å si da Tesla ikke krever service for garantien. For min del har det mye å si ved et eventuelt videresalg av bilen. I tillegg medførte dette at jeg måtte bytte flere slitedeler som ikke er dekket av garanti på grunn av manglende smøring av bremseklosser/skiver etc. Jeg hadde nok ikke kjøpt bilen om jeg visste at den ikke har vært på service, men stolte på bilselgeren. Dette var også en nokså dyr bruktbil fra 2014. Har jeg noe rettigheter i forbindelse med dette? Takk for svar. 

Hilsen Vegard

Hei Vegard!

Uriktige opplysninger fra selgeren, som virket inn på din beslutning om å kjøpe bilen, vil normalt utgjøre en kjøpsrettslig mangel. I et tilfelle som dette kan det være naturlig å kreve et prisavslag. Prisavslaget skal normalt tilsvare reduksjonen i bilens verdi. Dersom du ønsker å følge opp saken mot bilselger, anbefaler vi at du sender en skriftlig reklamasjon til selgeren. Du finner maler for dette på våre nettsider: 

Dersom du er NAF-medlem og ikke når frem overfor selgeren, er du velkommen til å søke ytterligere råd fra oss ved et eventuelt avslag

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Ansvar for «skjulte feil»

Hva er en skjult feil? Det kan utløse reklamasjon på en skjult feil, har jeg lest. Etter min oppfatning er en skjult feil, en feil som er der i utgangspunktet, før et salg. Et eks.: En bil salgstestes hos NAF, den prøvekjøres av kjøperen, den går som den skal. Etter kjøpet, og etter noen mil, begynner motoren å gå i nødmodus. Motoren gikk som den skulle før overdragelsen, begynte å feile etter overdragelsen. Selger har ikke merket problem med motoren. Altså ikke en skjult feil, i og med at feilen ikke var der i utgangspunktet, kjøperen kan derfor ikke reklamere. Riktig?

Hilsen Tore

Hei Tore!

Det stemmer at selger bare er ansvarlig for feil som forelå ved overleveringen. Merk likevel at en feil kan ligge «latent» og selger vil derfor kunne få ansvar for feil som viser seg etter overleveringen, så fremt kjøper kan sannsynliggjøre at feilen var til stede også på overleveringstiden. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Går bompengene til bompengeprosjekter?

Er vi sikre på at alle innbetalinger av bompenger går til bompengeprosjekt? Blir disse kontrollert? Har NAF undersøkt dette?

Hei!

Ja, vi er så sikre som vi kan være på at bompengene går til det de sier at det skal gå til. Riksrevisjonen har gjort undersøkelser på dette, og det er også regelverk som Vegdirektoratet og departementet har kontroll på at følges, som bl.a. sier at det ikke er lov å ta utbytte fra bompengeselskapene. Når det er sagt, så er det mye bompenger kan brukes til ut over det enkelte prosjektet. For eksempel så betaler bompenger både renter på bompengelånene, for drift av innkrevingen, for innkrevingsutstyret, for det bakenforliggende sentralsystemet og andre ting knyttet til hele bompengesystemet. Men dette er kjent, og altså ikke noe "lureri" - selv om vi i NAF er sterkt kritiske til dette.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på skifte av registerkjede

Min 2007-modell Mercedes Benz GL har skiftet registerkjede på merkeverksted for noen år siden. Den har kun gått 220 000km, og nå sier verkstedet at registerkjedet må byttes på nytt. Dette til kostnad som er sekssifret. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det på en Mercedes som kun har gått 220 000km skal være nødvendig å skifte en del som egentlig ikke skal skiftes. Er det designfeil fra MB her? Ingen garanti fordi bilen er 2007-modell. Hva bør jeg gjøre?

Hilsen Kjetil

Hei Kjetil!

Det er litt lite informasjon for å kunne gi en god vurdering av saken din, men i utgangspunktet vil jeg anbefale å reklamere til firmaet som har utført registerkjedeskiftet på bilen.

Ut fra det du skriver så virker det unormalt å skifte registerkjedet to ganger i løpet av 220.000 km, forutsatt normalt bruk og vedlikehold.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon

Pris på bilforsikring på Ford Kuga

Har skifta bil frå ein Saab 93 2008 modell til ein Kuga 2016 modell. Det som overraskar meg er den store prisforskjellen mellom forsikringane på desse bilane. Nesten 2000 kr per år er forskjellen i Saab sin favør. Når eg spør Tryg om kvifor dette er tilfelle kan dei ikkje svare meg spesifikt og eg lurer på kvifor det er slik?

Hilsen Øystein

Hei Øystein!

Når det gjelder hvordan forsikringsselskapene kalkulerer sine priser legger de blant annet vekt på skaderisiko, reparasjonskostnader, bilens verdi osv. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Kjøpe elbil til tross for manglende lademulighet hjemme

Jeg ønsker å kjøpe elbil tross utfordringer med å få ladestasjon i sameie på grunn av både liten interesse blant andre og offentlig utendørs parkering. De nye elbiler sies både lenger rekkevidde og knekt batterikode. Kan man kjøpe elbil da selv om ikke lader hjemme?

Hilsen Sudhir

Hei Sudhir!

Det er riktig at elbiler i dag har lengre og lengre rekkevidde. Det betyr at hvis du kjører lite i hverdagen, har du nok ikke behov for å lade så ofte.  Men det er lurt å ha tenkt igjennom hvor du kan lade, enten om det er i nærheten av boligen din eller i nærheten av eller på jobben. Det kan fort bli litt klønete å ikke ha et fast sted å lade, men alt avhenger av hva du er komfortabel med.  Mange klarer seg fint uten et fast ladepunkt. Du kan fint kjøpe elbil uten å kunne lade hjemme, men jeg ville gjort en vurdering på hvor og hvordan du kan lade før du kjøper bilen.  

Med vennlig hilsen 
NAF Advokat

Garantivilkår ved kjøp av bruktbil

Jeg kjøpte brukt bil med 1 års garanti den 28 mai i år. Det står ingenting om kjørelengde i kontrakten, men selger sa at det er 12 000 kilometer. Nå har jeg kjørt 16 000 kilometer. Gjelder garantien?

Hilsen Kåre

Hei Kåre!

Dette beror på informasjonen du fikk ved kjøpet. Dersom det er opplyst at garantien gjelder 1år/12000 kilometer, vil det være dette som er gjeldende. Det vil da være det som måtte komme først av 1 år og 12000 kilometer. 

I de tilfeller det står i kontrakten at garantien er 1 år og at forhandler påberoper seg at dette kun gjelder inntil 12 000 km idet du reklamerer på feil, vil det være kontrakten som er gjeldende.
For øvrig vil du ved kjøp fra forhandler ha reklamasjonsrettigheter etter forbrukerkjøpsloven inntil fem år etter at du overtok bilen. Mer om dette på nettsidene våre.

Med vennlig hilsen
NAF advokat  

 

Reklamasjon og garanti ved kjøp av bruktbil

Du køber en brugt bil. Får ved købet 2 (3) måneders garanti. Præcis 4 dage efter at garantien er udløbet opdager du en fejl i bilen, en af de meget dyre! Hvordan står jeg retsmæssigt med det?

Hilsen Kristian

Hej Kristian!

Selv om garantien er utløpt kan du ha rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Det avgjørende er ofte hvorvidt feilene er påregnelige sett hen til bilens alder og kilometerstand. Vi anbefaler at du reklamerer til selger snarest. Du finner mer informasjon om dette her. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på oljeforbruk

Jeg har en VW Caravelle som bruker for mye olje, inntil 1,5 liter per 750 kilometer. Bilen kjøpte jeg hos autorisert forhandler i juli 2016. Det er en 2011 modell. Alle servicer holdt. Kilometerstand på omtrent 160.000. Vil jeg ha noen mulighet for å reklamere på motoren for å få den reparert eller byttet og hvordan bør jeg gå frem i saken?

Hilsen Arne

Hei Arne!

Hvis du ikke allerede har gjort det så vil anbefalingen være at du reklamerer på de problemene som du opplever.

Hva som vil skje videre er nok noe avhengig hva forhandler/selger gjør med din reklamasjon, men jeg vil anta at det i førte omgang tas en oljeforbruksmåling.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på ulyd fra starter

Saken gjelder en Audi A3, da jeg starter motoren kommer det en "slurelyd" som høres ut slik at lyden kommer fra starter. Fikk byttet starter på merkeverksted på garanti, men lyden er den samme ved oppstart! Fikk lånebil, en helt ny Audi A3, denne har samme lyd ved oppstart. Forhandler sier det "er sånn"! En moderne bil skal vel ikke ha et slikt problem? Motoren er bensin, 1,4ltr.

Hilsen Øystein

Hei Øystein!

Slike ting som du som du beskriver her er vanskelig å vurdere uten at man selv har hørt lyden. Vi er ikke kjent med at dette er et gjennomgående problem på disse motorene.

Dersom du mener at dette er unormalt så vil anbefalingen være å reklamere på dette og få dokumentert om lyden kan ansees som unormal eller ikke, gjerne av en tredjepart.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

 

Reklamasjon på kapasitet til elbil

Jeg har ikke fått det jeg betalte for. Ny Leaf har MYE dårligere batteri enn lovet. Først sluttet den å lade, etter 3. tur på verksted ble den der i en måned. Jeg fikk leiebil gratis, maken til bilen min, og jeg fikk bekreftet at min egen bil hadde dårligere kapasitet og at det ikke berodde på kjørestilen min. Batteriet har fortsatt like lite kapasitet etter at jeg fikk den tilbake. I tillegg er "B" modus begynt å fuske innimellom, så den ikke lader i fart. Det hjelper å stoppe, slå av og på bilen for at B-modusen skal slå inn.

Hilsen Sigrid

Hei Sigrid!

Slik du beskriver denne saken høres det ut til at det er feil på din bil, og du må da i første omgang reklamere skriftlig på dette til din forhandler. Dersom dette ikke blir rettet kan du som medlem ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon