NAF Advokats juridiske og biltekniske eksperter bistår NAFs medlemmer med sin fagkompetanse innen spørsmål knyttet til det å kjøpe, selge eller eie bil. De bistår også ved personskade ved trafikkuhell. Om nødvendig hjelper de til i retten om ikke medlemmet når frem. 

Vi har fått svært mange henvendelser til nettmøtet, og har besvart spørsmålene så langt vi rekker. Vi klarer dessverre ikke svare alle. 

Disse ekspertene svarte under nettmøtet:

  • Audun Bergerud, teknisk konsulent
  • Tom Andre Nilsen, teknisk konsulent
  • Silje Meek, advokat
  • Jens Christian Riege, advokat
  • Vigdis Svennungsen, advokat
  • Nadia Salhi, advokatfullmektig
  • Isabel Andersen Mougios, advokatfullmektig
  • Janne Pedersen, rådgiver

Juridisk hjelp hele døgnet

Husk at du som NAF-medlem får gratis råd og veiledning av våre eksperter. Dersom saken er av en slik karakter at det er behov for hurtig hjelp, hjelper vi deg som medlem, også utenfor kontortid.

Les spørsmål og svar fra nettmøtet:

• Hvordan gå frem ved salg av gammel bil ?

Skal selge en gammel bil (1998 modell). Ønsker å selge den "som den står". Hvordan bør en kontrakt se ut? 

Hilsen Finn 

Hei!

NAF har utarbeidet en standardkontrakt https://www.naf.no/kjop-og-salg/kjop-og-salgskontrakt/ som kan benyttes ved salg av bruktbil. Når man selger en bruktbil «som den står» hever det terskelen for når kjøper kan reklamere. Denne kan da kun komme tilbake dersom det er gitt uriktig informasjon om bilen, informasjon er tilbakeholdt, eller dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne forvente ut fra den avtalen som er inngått. Med tanke på det siste punktet er det viktig at man tar inn mest mulig relevant informasjon om bilen i annonsen og i kontrakten. Er det særlige forhold man er usikker på, som om registerreim er skriftet eller alle servicer tatt er det viktig at det gis tydelig informasjon om dette. Lykke til med salget. 

Hilsen NAF Advokat 

 

Opel Ampera-e: Kan jeg fastholde kjøpet til opprinnelig pris? 

Jeg er en av de mange som har bestilt elbilen Opel Ampera E. Nå har jeg fått beskjed om at den vil bli satt i produksjon i 4. kvartal 2019, nesten 3 år etter at den ble bestilt. Prisen på 2018 modellen er økt med 20 %, og hva en 2020 modell som jeg eventuelt vil få, vil koste er helt uvisst. Jeg har en signert kontrakt med en pris som sier levering 1. halvår 2018. Jeg føler meg lurt og holdt for narr av et lokke tilbud med fullstendig urealistiske forutsetninger. Hva sier juristene i NAF til denne situasjonen som sikkert gjelder for ganske mange NAF medlemmer. 

Hilsen Åge 

Hei! 

Den lange leveringstiden og prisøkningen i disse sakene gjør at du har rett til å fragå avtalen vederlagsfritt dersom du ønsker det. Det er vanskeligere å svare på spørsmålet om du har rett til å fastholde avtalen til den oppgitte prisen. Dette avhenger av hva som er avtalt. Noen forhandlere har tatt veldig klare forbehold om prisøkning, mens det i andre saker kun er standardforbeholdet i Norges Bilbransjeforbunds standardkontrakt som gjelder. NAF Advokat mener at dette forbeholdet er svært uheldig for forbrukeren, og vi vil ta initiativ overfor bilbransjen for å få endret vilkåret. Det er imidlertid uklart om du har rett til å fastholde avtalen til oppgitt pris så lenge dette generelle forbeholdet er brukt. Avtalen må i så fall anses som så urimelig at den kan fragås eller endres etter avtalelovens regler. Her er vi med andre ord på litt uklar juridisk grunn. Vi i NAF Advokat vurderer å prøve en slik sak, men det er vanskelig å anbefale deg å kreve at opprinnelig pris fastholdes på et slikt grunnlag på grunn av den usikkerheten som eksisterer.  

Hilsen NAF Advokat 

 

• Motorfeil på Audi 

Jeg kjøpte en Audi A4 den 7. august 2017. I ettertid viser det seg at det er store feil i motoren. Hvilke rettigheter har jeg? Har skrevet kontrakt. Kan dere hjelpe meg? 

Hilsen Aina 

Hei! 

Du sier ikke noe om hvor gammel bilen er og om den er kjøpt privat eller av forhandler. Med mindre bilen er gammel, eller det er gitt informasjon i annonse og kontrakt om at motorens tilstand er usikker, så kan det høres ut som du har en reklamasjonsrett ovenfor den som solgte deg bilen. Det sentrale vurderingstemaet er om dette er noe som er din eller selgers risiko, og dette avhenger av hva man har kjøpt og hvilken avtale som er inngått om dette. Det er uansett viktig at du så snart som mulig sender en skriftlig reklamasjon til din selger. Utgangspunktet ved mangler vil være at man ber om at mangelen repareres/reparasjonskostnader dekkes. Hvis saken ikke løser seg kan du ta kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema, slik at vi kan se nærmere på saken. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Løst kumlokk på E6 

Hvem sitt ansvar er det når man får skade på bilen av et løst kumlokk i en tunell på E6. Veivesenet har i ettertid innrømmet feilen og sveiset det. 

Hilsen Bjørn 

Hei! 

Her blir det et spørsmål om man kan gjøre vegmyndighetene (i dette tilfelle Statens Vegvesen) ansvarlig for skadene på bilen din. Dette er erfaringsmessig vanskelig. Ansvar forutsetter at Vegvesenet har opptrådt uaktsomt i det konkrete tilfelle. Dette vil kunne avhenge av hvor lenge feilen har vært der, om Vegvesenet har blitt varslet om dette og om de har hatt muligheten til å gjøre noe med dette. I mange tilfeller avslås ansvar med en begrunnelse om at det ble reagert i løpet av kort tid etter at man fikk varsel eller oppdaget dette. På en sentral veg som E6 bør det kunne forutsettes en relativt rask reaksjon, uten at vi kan gi noen generell definisjon dette. Det vil uansett være på sin plass å sende et krav til Vegvesenet for skaden, men det er mer usikkert om man når frem. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Grønt kort 

Hvilke land i Europa krever nå Grønt Kort? 

Hilsen Sigurd 

Hei! 

Vi anbefaler at man har med Grønt Kort på reise, også der det ikke er påkrevet. Grønt kort viser at du har gyldig ansvarsforsikring på bilen og kan være hensiktsmessig å ha uansett. Du finner mer informasjon om dette og direkte link til Trafikkforsikringsforeningens oversikt over hvilke land de har Grønt Kort-avtale med her https://www.naf.no/tips-og-rad/bilferie-og-reise/reisetips/ny-internasjonalt-trafikkforsikringsbevis/ 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Trafikkforsikringsavgiften 2018 

Som kjent er det forsikringsselskapene som skal ta inn årsavgiften nå. Tidligere kunne man unngå denne avgiften om en bil ble levert inn til vraking før 20. mars. Hvordan fungerer dette nå? Er det ingen slike frister lenger? Får man tilbakebetalt om man leverer inn en bil til vraking etter at avgiften er betalt via forsikring? 

Hilsen Jonas 

Hei! 

Fra 1. januar 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som kreves inn av forsikringsselskapene. I og med at forsikringsavtaler løper for ett år av gangen, kan det hende du allerede har fått faktura for trafikkforsikringsavgift for 2018. Dersom du vraker bilen vil du få både premieinnbetaling og trafikkforsikringsavgift refundert fra forsikringsselskapet for den perioden du har betalt for etter at bilen er vraket. Det betyr at man ikke lenger må forholde seg til bestemte datoer, og at det derfor ikke har betydning når på året du velger å vrake bilen. Du finner mer informasjon om dette her.

Hilsen NAF Advokat 

 

• Oppgjør ved salg av bil 

Vedr salg av bil og overføring av penger. På nettsidene deres står det «Betaling kan mottas på flere måter. Det er vanlig å betale via nettbank, men husk at overføringen kan trekkes tilbake før de kjøres i banksystemet. Så pass på at pengene er mottatt.» Det ville vært fint med litt mer praktisk bruksanvisning. Hvor lenge skal man vente fra overføring skjer til bilen utleveres etc?

Hilsen Martin 

Hei! 

Det er helt korrekt at betaling kan mottas på flere måter. Her må kjøper og selger finne den løsningen som passer best til deres situasjon. Handelen må uansett være basert på gjensidig tillit mellom partene. Den sikreste løsningen er nok at kjøper benytter seg av en bankremisse. Ulempen med bankremisse er at det er vanskelig å endre kjøpesummen på stedet dersom det skulle være behov for dette. I de fleste tilfeller går det fint å benytte seg av betaling i nettbank. Uavhengig av hvilken betalingsløsning som velges er det viktig at både selger og kjøper underskriver kjøpekontrakten. Da vet begge parter hva som er avtalt og det er lettere å forfølge saken videre dersom noe går galt. 

Hilsen NAF advokat

 

• Hvorfor ingen baklys på biler?

Hvem skal stoppe denne galskapen, nå kjører cirka en av ti biler uten lys bak både natt og dag. På Vestlandet er det mange tunneler der kjører det biler med kjørelys foran og ingen lys bak. Jeg er lastebilsjåfør og jeg blinker med lysene til ingen nytte. Svarte biler uten lys. Er det virkelig lovlig? 

Hilsen Reidar 

Hei!

Dette har vi skrevet litt om på nettsidene våre. Som det fremkommer der skyldes dette et EU-direktiv som vel kan sies å passe dårlig for norske kjøreforhold. Legg for øvrig merke til det som står om førers ansvar i vegtrafikkloven. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Heving av kjøp 

Hva skal til for å kunne omgjøre et bilsalg? Hvis garantitiden på motor er satt til 3 måneder av selger, kan en likevel omgjøre salget etter denne fristen?

Hilsen Tor 

Hei! 

Det er normalt ikke slik at man kan omgjøre handelen med den begrunnelse at man angrer på kjøpet/ikke har lyst på bilen likevel. Omgjøring, eller heving som man kaller det i kjøpslovgivingen forutsetter at det enten foreligger kvalifiserte feil ved bilen eller at selger har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om bilen i forbindelse med kjøpet. Mer informasjon om hvilke feil som kan utgjøre en mangel i lovens forstand finner du her. Mer informasjon om reklamasjonsfrister finner du her.

Hilsen NAF Advokat 

 

• Fornyelse av førerkort etter fylte 75 

Jeg fyller 75 år i mai 2018 og må derfor fornye førerkortet. Når må jeg gjøre det? 

Hilsen Hans 

Hei! 

Førerkortforskriften § 6-1 angir at førerkortet må fornyes før utløpsdato for at føreretten skal ha uavbrutt gyldighet. I ditt tilfelle innebærer dette at førerkortet senest må fornyes dagen før du fyller 75. Ved søknad om fornyelse av førerkort etter fylte 75 år skal det fremlegges helseattest og fornyelsesprosessen kan derfor ta litt tid. Vi anbefaler at du er ute i god tid slik at du kan opprettholde en uavbrutt førerett, og at du tar kontakt med Statens Vegvesen via denne linken dersom du har spørsmål vedrørende saksbehandlingstid ved fornyelse. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Uriktige opplysninger om kilometerstand 

Jeg kjøpte en bil av forhandler for cirka tre år siden, forhandler oppga cirka 163 000 kilometerstand. Jeg har i ettertid funnet bevis for at bilen egentlig har blitt kjørt mer enn 900 000 km. Hva kan jeg gjøre ned det? 

Hilsen Steinar 

Hei! 

Dersom selger ga deg uriktige opplysninger om kilometerstand i forbindelse med kjøpet vil dette kunne utgjøre en mangel etter forbrukerkjøpsloven § 16 bokstav c. Dersom bilen er mangelfull er det flere krav som kan fremsettes overfor selger, herunder prisavslag eller heving av kjøp. Det er viktig at man reklamerer skriftlig til selger. Den absolutte reklamasjonsfristen i forbrukerkjøpsloven er fem år, men forbrukerkjøpsloven krever også at man reklamerer til selger innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Informasjon og eksempler på hvordan man skriver en reklamasjon finner du her. Informasjon om som kan kreves i en reklamasjon finner du her. Vi gjør også oppmerksom på at det etter norsk rett slik at det er den som hevder å ha et krav som har bevisbyrden for at kravet er berettiget. I denne saken innebærer dette for det for det første at det blir opp til deg å sannsynliggjøre at selger ga deg opplysninger om at bilen kun hadde gått ca. 163 000 kilometer ved kjøp (for eksempel legge frem kjøpekontrakt der dette fremgår). Videre bør det kunne fremlegges dokumentasjon som kan støtte dine påstander om at selgers opplysninger om kilometerstand var uriktig. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Kommisjonssalg og formidlingssalg 

Hvem skal man reklamere til hvis det oppstår et problem etter kjøp av motorsykkel fra forhandler som selger for kunde uten garanti på sykkelen? 

Hilsen Willy 

Hei! 

Man må skille mellom formidlingssalg/ fullmaktsalg på den ene side og kommisjonssalg på den annen. 

Ved kommisjonssalg selges motorsykkelen i forhandlers navn, på oppdrag for motorsykkelens eier. I kommisjonstilfellene skal kjøper rette sitt reklamasjonskrav direkte til forhandler. Dette følger av kommisjonsloven § 56  

Ved fullmaktsalg/ formidlingssalg er situasjonen litt annerledes. Her opptrer forhandler kun som selgers representant og motorsykkelen selges i eierens eget navn. I formidlingstilfellene vil forhandler bare kunne holdes ansvarlig dersom han ved kjøpet ikke har gjort kjøper/forbruker uttrykkelig oppmerksom på at han kun opptrer som mellommann og at han ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren. Dette følger av forbrukerkjøpsloven § 1 fjerde ledd.

Hilsen NAF Advokat 

 

• Hvor mange forsøk på reparasjon?

Det er en regel som sier at hvis en vare er forsøkt reparert tre ganger og fortsatt ikke er i orden, så kan varen leveres inn og du får en ny. Gjelder det også ved nybilkjøp? Det er snakk om samme feil hele tiden. 

Hilsen Magne 

Hei! 

Hvis du har kjøpt bilen hos en bilforhandler, og det dukker opp feil på bilen, vil forhandler etter forbrukerkjøpsloven selv ha rett til å reparere. Det følger av samme lov at selgeren ikke har rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig. Biler er imidlertid kompliserte gjenstander, og det er ikke uvanlig at selger innrømmes noen flere forsøk. Om forhandleren ikke lykkes i å utbedre, og feilen vil være mangel i kjøpsrettslig forstand, vil forbrukeren kunne kreve prisavslag, eller heving av kjøpet dersom mangelen ikke er uvesentlig. 

Hilsen NAF Advokat

 

• Selgers ansvar ved salg av bruktbil privat

Hvilket ansvar har jeg som privat selger hvis det oppstår feil ved bilen etter salget? På Finn kommer det opp 2 års reklamasjonsrett og hvordan sikre seg mot eventuelle krav når man ikke er bilkyndig? 

Hilsen Tor 

Hei! 

Det er riktig som du sier at kjøper har 2 års reklamasjonsrett, også når handelen inngås mellom to privatpersoner. Vi anbefaler for det første at det benyttes kjøpekontrakt ved salget. Videre er det viktig at man er ærlig, og gir de opplysningene som kan være relevante for kjøper. Gir man uriktig informasjon, eller tilbakeholder vesentlige opplysninger vil man ha ansvar for dette, også i de tilfeller bilen blir solgt «som den er». I tillegg kan det være lurt å ta en sjekk av bilen før man selger den, for å kunne dokumentere bilens tilstand ved salget. NAF tilbyr også eierskifteforsikring. Denne kan du lese mer om her.

Hilsen NAF Advokat 

 

• Ansvar for service ved tilbakelevering av leasingbil 

Jeg har en leasingbil som skal returneres nå 1. desember 2017 etter tre år. Er det jeg som må ta den siste obligatoriske servicen som er datert senest 30. november 2017? 

Hilsen Yuk 

Hei! 

Det er først og fremst vilkårene i leasingkontrakten som regulerer forholdet mellom partene. Vi anbefaler derfor at du leser gjennom leasingkontrakten for å se hvordan dette spørsmålet er regulert i din avtale med leasingselskapet. På generelt grunnlag bemerkes at det normalt vil være slik at det er leasingtaker som er ansvarlig for bilens service -og vedlikehold i hele leasingperioden. Hva som er riktig serviceintervall kan variere fra bilmodell til bilmodell, men dersom det er slik at denne bilen skal ha service innen 30.november 2017, vil denne i sin helhet være knyttet til din bruk av bilen. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Bistand i leiebilsaker? 

Kan jeg benytte meg av NAF sin advokathjelp ved eventuell konflikt med leiebilfirmaer ved krav fra firmaet om dekning av skade på leiebil? 

Hilsen Stein 

Hei! 

Ja, det kan du. Du kan sende inn din henvendelse via vårt kontaktskjema. Inkludert i NAF medlemskapet har man krav på gratis råd og veiledning. Dette er noe man som medlem har krav på uavhengig av når medlemskapet ble tegnet. Dersom det blir nødvendig med videre oppfølgning av saken, forutsettes at man også var medlem i NAF før grunnlaget for tvisten oppsto. I disse tilfellene har man krav på to timer utvidet bistand mot en egenandel på kr. 375,-. Bistand utover disse to timene og bistand i forbindelse med rettslig prosess faller utenfor medlemskapet og må derfor skje etter alminnelige salærvilkår dersom vi har kapasitet. Vår timesats er p.t. kr 1 750,- inkl. mva. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Forsikring ved skade forårsaket av syklist 

Jeg leser stadig om ulykker med sykkel. Når en syklist «dulter» inn i siden på en bil, kan det oppstå en skade som koster mange tusen å utbedre. Hva slags ansvarsforsikring er obligatorisk for en syklist? Må en eventuelt gå til privat søksmål for å kreve erstatning? 

Hilsen Leif 

Hei! 

Det er ingen forsikringsplikt på vanlig tråsykkel. Noen vil være dekket av ansvarsdekningen under hjem- eller villaforsikring, men det er ingen plikt å tegne en slik forsikring. Det kan være mange uforsikrede syklister der ute. Hvis det ikke foreligger noen forsikringsdekning, må et krav fremmes direkte til skadevolder, dvs. syklisten. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Mønsterdybde på dekk 

Lurer på hvor streng regelen om slitasje på dekk er når minst 3/4 av banedekke er innenfor minimumsgrensen. I mitt tilfelle er det igjen 4-5 millimeter. Det er kun den ytterste delen (1/4) av banedekke som er under minimumsgrensen på 3 millimeter. Om dette kan bli underkjent under EU kontroll, kan jeg da klage? Dekkdimensjon: 205 /55 / R16 

Hilsen Martin 

Hei! 

Kravene til minimum mønsterdybde er at det skal være over ¾ av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets. Det vil si at man kan ha en dybde under 3 mm eksempelvis i ytterkant/dekkskulder rundt dekkets omkrets, såfremt at dekket ikke er skadet. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Vanlig timepris hos merkeverksted

Hvilken timebetaling er vanlig og akseptabel ved verksted hos merkeforhandler? 

Hilsen Rigmor

Hei! 

Timeprisen på verksteder varierer en del og det er lurt å spørre om pris fra flere på samme jobb, men det må forventes en timepris på mellom 1.000 kroner og 1.500 kroner + moms. 

Hilsen NAF Advokat

 

• Akselbrudd i girkassen på Suzuki Swift 2009-modell 

Jeg har en Suzuki Swift 4x4 2009-modell som er kjørt 82000 km. Det er avdekket et akselbrudd i girkassen, slik at bakhjulsakslingen ikke har drift. Men bilen har fortsatt forhjulsdrift. At et akselbrudd oppstår etter 8 år / 82000 km synes jeg er veldig spesielt, og Suzuki-verkstedet hadde heller ikke hørt om lignende tilfeller. Bilen er dessuten pent kjørt av min kone, så noe unormale belastninger av girkassen pga. kjørestil er det ikke snakk om. Jeg tok derfor kontakt med importøren for å reklamere på en slik unormal skade. Importøren beklaget skaden, men kunne som ventet ikke gi noen reklamasjon. Er forberedt på at dette kanskje ikke er en reklamasjonssak basert på de vanlige 5 årene, men er likevel på jakt etter råd fra dere siden det er en svært uventet skade etter såpass kort kjøredistanse. Kunne uansett vært greit om ikke annet å vite hvordan man kan få «logget» slike feil, så det i det minste for bilfabrikanten blir noe de kan undersøke for å eventuelt forbedre sin konstruksjon. PS: Å skifte girkassen er svært dyrt, ca. kr 40.000.

Hilsen Sigurd

Hei! 

Ut fra bilens alder og kjørte kilometer er det unormalt tidlig at dette oppstår. Dessverre er bilen eldre enn 5 år fra første registrering. Det vil vanskeliggjøre å få rett i en reklamasjon ovenfor importør. Har du kjøpt bilen fra en forhandler innen de siste 5 årene kan man rette en reklamasjon til selger. Suzuki har nok sikkert registret problemene på din bil da de har vurdert skaden.  

Hilsen NAF Advokat 

 

• Spylervæske Skoda Octavia 

Min Skoda Octavia forlangte inntil nylig: «Fyll spylervæske» selv om det var fullt. Forhandler spurte pent om jeg brukte original spylervæske, eller om det var tilfeldig hva som ble kjøpt. Er dette en dårlig spøk eller er det alvor? Jeg har pleid å kjøpe hva som helst hvor som helst. 

Hilsen Gunnar  

Hei! 

Vi er ikke kjent med at man må bruke merkespesifikk spylervæske på Skoda sine biler. Det skal normalt fungere fint å bruke hva som helst av spylervæske så lenge den ikke fryser. Her høres det ut som det kan være en feil med en føler eller lignende.  

Hilsen NAF Advokat 

 

• Hvor skal jeg rette min reklamasjon? 

Jeg kjøpte en ny Adria SuperSonic bobil i mars 2013. Firmaet jeg kjøpte av mistet agenturet på Adria. Fikk problemer med kjøleskapet i sommer. Det fikset en annen Adria forhandler, men de tok seg ikke av reklamasjonsretten. De ba meg gå til firmaet jeg kjøpte bilen. Men de nekter, siden de ikke har Adria mer. Jeg har lagt ut 11.200 kroner for dette. Hvem kan jeg kreve disse pengene av etter forbrukerkjøpsloven? 

Hilsen Jon 

Hei! 

Du skriver at du kjøpte bilen ny i 2013, og det er derfor grunn til å tro at bilens nybilgaranti fortsatt gjelder. Du kan ta fornyet kontakt med forhandler som utbedret feilen og be om at saken kjøres som en garantisak. Du skriver at forhandler som solgte deg bilen tidligere har avvist kravet ditt, men dersom det er slik at dette firmaet fortsatt eksisterer kan du også rette reklamasjonen direkte dit, selv om de har mistet agenturet på Adria 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Leiebil i reparasjonstiden  

Jeg levert bilen hos Subaru og det viser seg at det er noe med ģirkassen. Denne må sendes til Japan og en ny kommer hit. Dette går på garanti. Vedrørende leiebil må jeg betale 7 første dagene selv og resten går på garantien. Dette er etter norske lover sier Subaru. Er dette riktig?  

Hilsen Glenn 

Hei! 

Hvis utbedring av en mangel tar mer enn en uke kan man kreve en lånebil. Dette følger av forbrukerkjøpsloven § 30, 3. ledd. Er det allerede fra dag 1 klart at reparasjonen tar mer enn en uke, kan man kreve lånebil dekket i hele perioden. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Dieselskandalen: Feil på EGR etter oppgraderingen. 

Hva er status på EA189 og ERG ventil? Jeg så denne artikkelen. Jeg fikk feil på EGR ventil dagen etter at jeg hadde bilen på service, men Audi nektet for at dette hadde en sammenheng. Jeg hadde forsikring som dekket det, men det er jo en egenandel på flere tusen som jeg måtte dekke. Er det noe jeg kan gjøre i denne sammenheng? Følte meg litt hjelpeløs. 

Hilsen Stian 

Hei! 

Vi får mange henvendelser fra bileiere som opplever feil ved EGR eller andre tekniske feil ved bilen etter oppgraderingen. NAF er tydelige på at bilen skal være i samme stand etter oppgraderingen som da du leverte den inn. Oppstår det tekniske feil på bilen i forbindelse med oppgraderingen, så må forhandler/importør dekke dette. Her kan du lese mer om hva vi mener om disse sakene: NAF om dieselskandalen 

VW har lansert noe de kaller Tillitsbyggende Tiltak der de lover å dekke kostnader til utbedring av feil som oppstår etter oppgraderingen. Her kan du se hvilke feil de tar ansvar for.  

Vi anbefaler deg å klage til Møller via kundeservice@moller.no, vise til «Det Tillitsbyggende Tiltaket» og kreve refundert egenandelen. Legg NAF i kopi i henvendelsen til Møller. Dersom du ikke når frem overfor Møller, så kan du komme tilbake til oss så skal vi vurdere saken din. Vi tar forbehold om at vi ikke kjenner detaljene i saken din. 

Vi håper at du også vil fylle ut dette skjemaet og dele dine erfaringer med VW-saken: Skjema Vi trenger å samle så mye data som mulig om disse sakene! 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Dieselskandalen: Problemer etter oppgradering.  

Jeg har en Skoda Superb diesel fra 2012. Jeg synes den har blitt mye "tyngre i sessen" etter at den ble justert på grunn av utslipps-skandalen. Jeg mener dette merkes spesielt ved aks fra lavt turtall eller i motbakke. Dette kan jeg selvsagt ikke dokumentere, men det føles virkelig sånn. Hva kan man eventuelt gjøre med det, og er det noe man "bør" prøve å få gjort noe med?  

Hilsen Roy 

Hei! 

Det er mange som kontakter oss med liknende problemer. Vi anbefaler deg i første omgang å gå tilbake Møller og få testet motoregenskapene og se om de finner tekniske feil. Du kan også bruke et uavhengig verksted hvis du ikke kommer til enighet med Møller om testing av bilen. Det kan ellers være vanskelig å dokumentere endringer i motorytelse og trekkraft. ADAC i Tyskland har testet flere biler for å se om det ble endring i ytelse, drivstofforbruk og utslipp etter oppgraderingen. Funnene deres tyder på at disse endringene var forholdsvis små. Men ADAC understreker at det kan være store variasjoner på bilene. Kom tilbake til oss dersom du ikke når frem overfor Møller, så kan vi vurdere din sak nærmere. 

Vi håper at du også vil fylle ut dette skjemaet og dele dine erfaringer med VW-saken: Skjema .Vi trenger å samle så mye data som mulig om disse sakene! 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Dieselskandalen: Problemer etter oppgraderingen 

Bilen min VW passat 2009 mod 170 HK har ikke tilsvarende motoregenskaper etter påbudt motorjustering for avgasser hos Møller. Hva gjør jeg? 

Hilsen Svein-Egil 

Hei! 

Vi anbefaler at du klager på dette til Møller og ber dem om å teste motoregenskapene. Du kan også bruke et uavhengig verksted hvis du ikke kommer til enighet med Møller om testing av bilen. Det kan ellers være vanskelig å dokumentere endringer i motorytelse og trekkraft. ADAC i Tyskland har testet flere biler for å se om det ble endring i ytelse, drivstofforbruk og utslipp etter oppgraderingen. Funnene deres tyder på at disse endringene var forholdsvis små. Men ADAC understreker at det kan være store variasjoner på bilene. Kom tilbake til oss dersom du ikke når frem overfor Møller, så kan vi vurdere din sak nærmere. 

Her kan du lese mer om hva NAF mener: NAF om dieselskandalen 

Vær oppmerksom på at VW har lansert noe de kaller Tillitsbyggende Tiltak der de lover å dekke kostnader til utbedring av feil som oppstår etter oppgraderingen. Her kan du se hvilke feil de tar ansvar for.

Vi håper at du vil fylle ut dette skjemaet og dele dine erfaringer med VW-saken: Skjema Vi trenger å samle så mye data som mulig om disse sakene! 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Dieselskandalen 

41000 Volkswagen-eiere i England har gått til gruppesøksmål mot importøren på grunn av høyere forbruk og svakere motorytelse etter skifte av EGR-ventil. Da er vel det samme her oppe på nisseberget? 

Hilsen Per 

Hei! 

NAF jobber mye med VW-saken og vi får svært mange henvendelser fra våre medlemmer. Vi har hovedfokus på tekniske feil ved bilen i forbindelse med oppgraderingen, og håndterer mange klagesaker som dreier seg om dette, blant annet skifte av EGR. NAF er tydelige på at Møller må dekke kostnader ved feil som oppstår i forbindelse med oppgraderingen. Her kan du se hva vi mener om saken: Her kan du lese mer om hva NAF mener: NAF om dieselskandalen 

Foreløpig håndterer vi disse sakene enkeltvis og målet er at vi skal slippe å måtte ta sakene videre til retten. Men vi kommer til å gjøre det som er nødvendig for å ivareta våre medlemmer. 

Hilsen NAF Advokat 

  

• Dieselskandalen 

Jeg eier en Skoda Yeti, 2-liters diesel kjøpt 2014. Bilen er avgassmanipulert fra produsenten. I august 2017 ble bilen innkalt for kostnadsfri oppdatering av motoren hos forhandler. Informasjon fra Tyskland er at bileiere får motorproblemer etter oppdateringen. Derfor tok jeg dette opp med importør Møller i et brev. Jeg henviste til eventuelle feil som kan oppstå etter oppdatering. Importør avviste min klage/bekymring med at EA189 løsning og oppgradering er godkjent av tyske og norske myndigheter. Jeg mener jeg har kjøpt en vare som ikke har den kvalitet som angis i kjøpekontrakten, og at jeg må forvente redusert pris ved eventuelt salg. Videre har jeg fått økning av diverse avgifter, og kjøreforbud i flere større byer. Jeg krever derfor at importør enten tar tilbake bilen, bytter motoren eller øker garantitiden til 5 år fra oppdateringsdatoen. Hvordan bør jeg selv gå fram i videre behandling av denne saken, og hvilke tiltak planlegger NAF å initiere? 

Hilsen Udo 

Hei! 

Dersom det ikke er dokumenterte feil ved bilen, så er det nok vanskelig å gå videre med saken din. Vi har heller ikke grunnlag for å si at bruktbilprisene har falt på grunn av VW-skandalen. Økte avgifter og kjøreforbud for dieselbiler skyldes strengere miljøkrav for bilene og har heller ikke direkte sammenheng med VW-skandalen. NAF jobber mye med VW-saken, men vårt hovedfokus er saker der det oppstår konkrete, tekniske feil ved bilene i forbindelse med oppgraderingen. I slike saker anbefaler vi bileier å klage til Møller og kreve utbedring, eventuelt kreve refundert utgifter som er påløpt.  

Her kan du lese mer om hva NAF mener: NAF om dieselskandalen 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Dieselskandalen: Problemer med EGR-ventil 

Har en VW Sharan 2014 med problemer relatert til utslippsskandalen. Jeg har fått oppgradert motoren EA189, men da røk EGR systemet og etter mye om og men ble det fikset kostnadsfritt. Etter det igjen lugger motoren når den er kaldt og jeg har igjen vært inn, men de finner ingenting. Motoren lugger fremdeles (når den er kald), men Møller hevder det ikke er tilfelle. Til og med kona får det med seg når hun sitter på! Opplever at jeg ikke kommer noen vei med Møller. Bør jeg ta bilen til NAF eller annet merkeverksted eller uavhengig godkjent verksted for å be om en "second opinion"? Dokumentere feilen for så å returnere? I så fall mener jeg at jeg tar på meg kostnader Møller ikke vil dekke? Hva bør jeg gjøre? Hvilke rettigheter har jeg som bil eier overfor Møller når alle disse utfordringene kom etter «oppgraderingen» av motoren og det fremdeles er mye igjen av garantien på bilen? 

Hilsen Roger 

Hei! 

For oss høres det ut som om du fortsatt har problemer med bilen. Ja, det kan være en god ide å innhente en second opinion hos et annet verksted. Men det er viktig at du først varsler Møller skriftlig om at du vil gjøre dette og gir dem en siste sjanse til å undersøke bilen og eventuelt utbedre feil. Ta saken skriftlig opp med Møller på kundeservice@moller.no og legg NAF i kopi. Hvis du ikke kommer til enighet med Møller, så kan du henvende deg til oss og be om at vi vurderer saken din. 

Her kan du lese mer om hva NAF mener og om dine rettigheter: NAF om dieselskandalen 

Vær oppmerksom på at VW har lansert noe de kaller Tillitsbyggende Tiltak der de lover å dekke kostnader til utbedring av feil som oppstår etter oppgraderingen. Her kan du se hvilke feil de tar ansvar for.

Vi håper at du vil fylle ut dette skjemaet og dele dine erfaringer med VW-saken: Skjema Vi trenger å samle så mye data som mulig om disse sakene! 

Hilsen NAF Advokat  

 

• Havavari automatgirkasse 2009-modell 

Jeg har en Toyota Avensis 2009 modell kjøpt av forhandler i 2014. Automatgirkassen gikk heden, og forhandler har hjulpet med å få tak i en brukt girkasse. Dette koster 32.000 kroner montert. Forsikringen min dekker motorhavari (inkludert girkasse) på biler yngre enn 8 år. Min bil er 8 år og 3 måneder, det betyr at jeg har vært uheldig. Det har også vært andre verkstedutgifter på bilen siste år, blant annet gikk vannpumpa heden i januar. Forhandler gir inntrykk av at dette er slikt som hender, og at dette kan være spissfindig jus som ikke fører noe sted hen for meg. De har vel hatt liknende situasjoner før. De har hjulpet til med å finne en brukt girkasse, men ut over det er det vel ikke håp om å redusere regninga på 32.000 kroner. Eller har jeg rettigheter jeg ikke kjenner til? 

Hilsen Stein 

Hei! 

Forsikring er vilkårsregulert. Dette betyr at dersom forsikringen gjeler i 8 år så er det ikke noe mer å hente der etter dette tidspunkt. Men, i og med at det er mindre enn fem år siden du kjøpte bilen kan det hende at du har en reklamasjonsrett på girkassen etter forbrukerkjøpsloven. En automatgirkasse skal ha en lang levetid, forutsatt normal bruk og vedlikehold. Litt avhengig av hvor langt bilen har kjørt, hvilken informasjon / vilkår som ble gitt ved kjøpet og din bruk og vedlikehold av bilen så kan det være grunnlag for å ta en runde med forhandler om dette. Lykke til! 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Kjøp av reparasjonsobjekt 

Hvilken rettighet har jeg til reklamasjon når jeg har kjøpt et kjøretøy som er betegnet som reparasjonsobjekt i kontrakten? 

Hilsen Odd Svein 

Hei! 

Hvilke rettigheter man har etter kjøp av bruktbil avhenger av hva man har kjøpt (hvor gammel bil, hvor langt denne har kjørt, og hva man har betalt for denne), og hvordan avtalen er regulert. Det at det er tatt inn i kontrakten at bilen selges som et reparasjonsobjekt indikerer i seg selv at det skal mer til for å reklamere enn dersom begrepet ikke er brukt. Vi ser imidlertid at en del forhandlere bruker dette begrepet ukritisk. Dersom det ellers i kontrakten ikke er noe som tilsier at dette dreier seg om et reparasjonsobjekt, så kan klausulen delvis settes til tide. Praksis viser at man i disse tilfellene ikke strekker dette lenger enn til å tilsvare et normalt «som den er»- forbehold 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Bruktbil med potensiell feil 

Når jeg som privatperson selger en bruktbil, hvor modellen generelt har en kjent svakhet når det gjelder motoren, men jeg selv foreløpig ikke kjenner til at dette gjelder min bil - hvilke konsekvenser kan dette få for meg som selger i ettertid? Forutsetter selvfølgelig at jeg opplyser om dette i kjøpskontrakten, selv om det (foreløpig, i alle fall) ikke gjelder for min bil. Saken dreier seg om en motortype som etterhvert begynner å forbruke mer og mer olje, og hvor «behandlingen» består i å bytte motor (produsenten dekker ingenting etter 5 år). 

Hilsen Roger 

Hei! 

Det aner oss hvilken motortype det er snakk om i dette tilfellet... Dersom det ikke sies noe om dette i kontrakten, problemet manifesterer seg, oljeforbruket begynner å øke og kjøper må bytte motor vil en nok komme i en situasjon hvor kjøper kan reklamere og anføre at bilen er i «vesentlig dårligere stand» enn det kjøper kunne regne med. For å stille sterkere mot eventuelle reklamasjoner bør det nok sies noe om dette i kontrakten, at motoren har et kjent problem som vil kunne komme. Ulempen med dette er selvsagt at dette vil kunne innvirke på hvilken pris du får for bilen. Et annet forhold er at hvis du hadde fått et slikt krav rettet mot det, ville det (avhengig av tidsforløp) kunne være en mulighet for deg å gå på din selger. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Rulleskiløpere i trafikken 

Hvilke rettigheter har rulleskiløpere i trafikken? Og hva med skiløpere som går på snø i gaten? 

Morten 

Hei! 

Rulleskiløpere er etter trafikkreglene å regne som gående i trafikken. Gående skal som hovedregel bruke gangvei, fortau eller veiens skulder. Men, hvis dette ikke er rimelig på grunn av fart med videre kan sykkelvei, sykkelfelt eller veibane benyttes (trafikkreglene § 19). Dette er aktuelt for rulleskiløpere. Når man først er i veibanen skal gående som hovedregel gå ytterst til venstre i gangretningen. Denne hovedregelen kan imidlertid fravikes ut fra sikkerhetshensyn. For rulleskiløpere vil det derfor være riktig å ligge på høyre side. Dette da de har en så stor hastighet at det fort vil oppstå farlige situasjoner, hvis de benyttet venstre side av veibanen. Skiløpere som går på snø i gaten regnes også som gående, på samme måte. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Passerende bil ødelegger sikt 

Den 10. november kom det ekstra mye nedbør i Indre Østfold i form av tung og våt snø/sludd. Jeg kjørte motorveien E 18 litt forsiktig høyre fil, da tre litt større biler passerte meg i venstre fil i stor fart med det resultat at min bil ble helt oversprøytet med våt snø. Vindusviskerne stoppet et øyeblikk helt opp og jeg ble helt uten sikt i forholdsvis stor fart. Hvem har skyld hvis noe hadde skjedd? 

Hilsen Tore 

Hei! 

Vegtrafikkloven § 3 sier at enhver skal opptre aktpågivende og varsomt i trafikken, slik at det ikke kan oppstå fare eller hinder for annen trafikk. I det tilfellet du beskriver så kan det argumenteres for at passerende trafikk har brutt denne bestemmelsen, gitt den beskrivelse du gir. Så blir det et spørsmål om dette er noe de forbipasserende kunne eller burde ha skjønt, det vil si om de har opptrådt uaktsomt. Det er ikke så opplagt, og blir en helt konkret vurdering av situasjonen. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Fratatt førerrett for sommerdekk på vinterføre 

Leser i avisa at to stykker har blitt fratatt førerkortet fordi de hadde sommerdekk på en veistrekning der det plutselig var glatt. Etter det jeg forsto hadde disse ikke vært innblandet i noen ulykke, men ble fratatt førerkortet ved en kontroll av bilene på stedet etter at andre biler hadde vært innblandet i en ulykke. Etter det jeg forstår var veibanen helt fin inntil det plutselig var glatt på en kortere strekning. Jeg vet ikke om de hadde kjørt uforsvarlig på noen måte, men hvis de ikke hadde det, synes jeg det er alt for strengt å frata noen et førerkort i en slik situasjon. Jeg har selv drevet med friksjonsmålinger for Vegdirektoratet/Statens vegvesen, og vet hvor tilfeldig slike forhold kan overraske. Jeg vet også at det ikke nødvendigvis er særlig forskjell på egenskapene til et godt sommerdekk kontra et dårlig vinter-/piggdekk. Kan det virkelig være slik at politiet kan opptre på denne måten uten annet grunnlag enn et eller annet tilfeldig skjønn? 

Hilsen Håkon 

Hei! 

Det er vanskelig å si noe helt konkret om det tilfellet du refererer til. Generelt kan det sies at bilfører har et ansvar for å forsikre seg at bilen han eller hun bruker er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, noe som også innebærer at bilen er utstyrt med gode nok hjul/dekk for forholdene. Brytes denne forpliktelsen kan man miste førerretten for en periode. En reaksjon fra politiets side forutsetter uaktsomhet hos den det gjelder. Det er nok ikke mulig å detaljregulere regelverket på dette området, og politiet på stedet må nok bruke et skjønn. Dette skjønnet kan man i etterkant få vurdert av den lokale tingrett. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Løpende feil på bil 

Har man krav på erstatning dersom det konstant har vært løpende feil med bilen i et helt år etter kjøp, og bilen har vært hos verksted/bruktbilforhandler sammenhengende i flere måneder uten å bli fikset? 

Hilsen Karoline  

Hei! 

Der hvor det foreligger mangler på en bil, så gir forbrukerkjøpsloven deg krav på å få feil utbedret innen rimelig tid. Lovens utgangspunkt er at forhandler har to utbedringsforsøk for samme mangel. Tar disse utbedringene mer enn en uke gir loven deg rett til lånebil i reparasjonsperioden. For øvrig har man krav på erstattet utgifter man har som følge av mangelen, men det går på rent økonomiske følger av mangelen, og gjelder ikke tort og svie / generelle ulemper utbedringene medfører. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Krav om oppreisning fra påkjørt syklist 

Jeg er (som syklist) blitt påkjørt av en bil som ikke overholdt vikeplikten. Jeg ble sendt til sykehus hvor det ble konstatert en skulderskade. Hvis jeg ikke hadde vært pensjonist, ville det resultert i en sykemelding på minst tre uker. Skaden plager meg i alt jeg gjør. Det er foreløpig for tidlig å avgjøre om den lar seg lege fullt ut. Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at jeg kan kreve oppreisning (tort og svie-erstatning)? 

Hilsen Svend 

Hei! 

Lov om skadeserstatning § 3-5 gir skadelidte rett til å kreve oppreisning etter en påkjørsel. Forutsetningen for dette er at skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt. Rettspraksis viser at det skal ganske mye til for at dette kravet er oppfylt, og kanskje mer enn det som følger av normal dagligtale. Vi vil likevel anbefale deg å ta opp dette spørsmålet med den politimyndighet som etterforsker saken, da dette er et krav om naturlig hører hjemme i en straffesak etter ulykken. Krav knyttet til andre følger av ulykken (behandlinger, medisiner mv.) kan fremmes ovenfor bilens forsikringsselskap. 

Hilsen NAF Advokat

 

• Reklamasjon på kjøp 

Jeg har solgt en registrert ATV som jeg visste det var noe galt med, men jeg visste ikke hva (ulyd ved oppbremsing). Jeg skrev derfor i kontrakten at det «anbefales å ta kjøretøy på service og at kjøretøyet har en ukjent ulyd, derfor er pris satt lavt». Prisen er omtrent 20.000 kroner lavere enn tilsvarende på Finn.no. Kan kjøper komme i etterkant å heve kjøpet eller kreve noen kompensasjon fordi feilen kostet mer å utbedre enn han hadde regnet med? 

Hilsen Jørn 

Hei! 

Selger har en opplysningsplikt, men hvis du har opplyst at det er feil og også oppfordret kjøper til å undersøke dette nærmere må denne plikten anses for oppfylt. Risikoen for den feilen som forårsaker ulyden har da gått over på kjøper når han har inngått kjøpet uten å undersøke feilen nærmere. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Reklamasjon på reparasjon 

Hvilke rettigheter har jeg ovenfor et verksted hvis jeg ønsker å reklamere på en reparasjon, nærmere bestemt et nytt klimaanlegg som sluttet å fungere etter et drøyt år? 

Hilsen Thomas 

Hei! 

Hvis det er gjort en mangelfull reparasjon, det vil si at et verksted har gjort en feil eller ikke har utført en fagmessig tjeneste, kan du kreve at de retter opp i feilen. Dette følger av håndverkertjenestelovens bestemmelser. Mer informasjon finner du her. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Garanti / reklamasjon 

Den 18. august kjøpte jeg en Opel Insignia 2009-modell. I kontrakten står det "i tilfelle det dukker opp skjulte feil/mangler på bilen står kjøper selv ansvarlig etter avtale med kjøper. Garanti på bilen gjelder kun det som står på "base garanti" fra AutoConcept." I ettertid merket jeg at bilen ristet mye i 100 km/t, og ristingen ble verre ettersom farten økte. Turtallet er litt ujevnt på tomgang og setevarmeren på passasjerside slår seg av etter 1min. Vil det si at jeg ikke har noen rettigheter om garantien fra AutoConcept ikke dekker det? 

Hilsen Joakim 

Hei! 

Hvis bilen er solgt fra en forhandler, vil forbrukerkjøpsloven gjelde. Her vil du ha 5 års reklamasjonsrett i tillegg til eventuell garanti. Reklamasjonsretten gjelder for mangler, dvs. feil som er unormale utfra bilens alder og kilometerstand. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Reklamasjon på garantiarbeider 

Vedrørende nybil garanti 5 år. I denne perioden har det vært problemer med ryggekamera på min hyundai i40. Dette har blitt reparert to, tre ganger. Nå er garantien gått ut og ryggekamera har sviktet igjen. I følge verksted så må jeg betale for nytt kamera får så å få nye 5 års garanti på arbeid og det nye kameraet. Kan dette stemme? Kan verksted bare reparere og reparere i garantitiden for så å belaste kunde når garantien går ut? Verksted påberoper seg at jeg ikke har hatt noe utlegg på dette da det har gått på garantien, men allikevel så er feilen gjentakende og egentlig aldri blitt fikset. Hva mener NAF om dette? 

Runar 

Hei! 

NAF gjennomførte i 2013 en sak for Høyesterett hvor det slås fast at man må kunne reklamere på mangelfullt utførte reklamasjonsarbeider, selv om forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrist på fem år er gått ut. Denne avgjørelsen gjelder strengt tatt bare reklamasjonsarbeider, og ikke garantiutbedringer. Men, vi vil anføre at de samme hensyn også bør gjelde garantiarbeider. Som forbruker må man kunne forvente at garantiarbeidene utføres ordentlig, og at man må kunne reklamere dersom disse er mislykkede, selv om garantiperioden har gått ut. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Enig om heving, men får ikke oppgjør 

Kjøper og selger er skriftlig enige om heving av bilkjøp. På tross av dette haler selger ut tilbakebetalingen. Hva kan jeg gjøre? 

Hilsen Timmy 

Hei! 

Noen ganger er det slik at man på papiret er enige, men en av partene somler med gjennomføring av avtalen. Skjer det ikke noe etter gjentatte purringer, kan inndrivelse av kravet gjennom Namsmannen være siste utvei. Man er da avhengig av et såkalt tvangsgrunnlag for kravet, hvilket man må gå via Forliksrådet for å få. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Verkstedet overskrider prisoverslag 

For et par måneder siden spurte jeg på et karosseriverksted hva de skulle ha for å utbedre en liten skade på en av dørene. Svaret var: "Et par tusen kroner". Da jeg i forrige uke henvendte meg på ny for å få arbeidet utført, fikk jeg opplyst at prisen var 3.700. I hvilken grad er firmaet bundet av det første prisoverslaget? Mitt problem er selvsagt at jeg ikke har noen dokumentasjon, da jeg bare fikk prisoverslaget muntlig. 

Hilsen Steinar 

Hei! 

Lov om håndverkertjenester har bestemmelser om hvordan prisen skal fastsettes for oppdrag. Der heter det blant annet at hvis det er gitt prisoverslag så skal ikke prisen overstige det oppgitte beløp vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 prosent. Når verkstedet angir «et par tusen kroner», så må dette forstås omtrent 2.000,-. Selv om denne angivelsen er omtrentlig, så vil 3.700,- være mer enn det man kan kreve med dette utgangspunktet. Utfordringen her kan nok være å sannsynliggjøre hva som er avtalt. Det er i forlengelsen av dette slik at dersom det ikke er avtalt noen pris for oppdraget, skal prisen settes til det som er vanlig for denne type tjenester (gjengs pris). Finnes ikke en gjengs pris skal forbruker betale det som er rimelig. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Dårlig utført lakkering 

Har hatt bilen på en garanti utløpstest hos NAF for ei stund siden. Den viste at bilen hadde vært delvis omlakkert på en side. Dette kan ikke vært utført hos profesjonell lakkerer fordi det er støvkorn i lakken og klar lakken har ikke dekt fargen skikkelig. Bilen er kjøpt med merkeforhandler og det har vært en eier tidligere. Begge vet ikke noe om lakkeringen. Hva gjør jeg? ? Hvem bør ta ansvar? Jeg har bruktbilgaranti med merkeforhandler. 

Hilsen Bjørn 

Hei! 

Det sies ikke noe om når bilen er kjøpt, hvor gammel den er og hvilken informasjon som er gitt om bilen i forbindelse med ditt kjøp av denne. Det er selvsagt også vanskelig å si noe helt sikkert uten å ha sett bilen. Dersom bilen har hatt en tidligere skade som er lakkert opp, så er dette noe som kjøper kan ha grunn for å få informasjon om. Helt gitt er ikke dette. Dersom det har vært en liten skrape som er fullgodt lakkert opp, så er ikke dette nødvendigvis noe selger må informere om. Lakkutbedringer som er gjort bør gjøres ordentlig, og dersom det viser seg at det er gjort en dårlig jobb her, så vil dette kunne være noe som gir grunnlag for en reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven og et krav om utbedring. 

Hilsen NAF Advokat

• Juridisk bistand fra NAFs advokater 

Hva skjer dersom bilforhandler nekter og dekke feil etter garantiutløpstest hos NAF. Får man juridisk hjelp.

Hilsen Viggo 

Hei! 

Vi har ikke informasjon nok til å si om du har en sak mot forhandler; det er ikke gitt at alle avmerkede feil vil være mangler i kjøpsrettslig forstand. Råd og veiledning er inkludert i medlemskapet https://www.naf.no/tjenester/juridisk-hjelp/ her hos oss. Hvis advokaten mener det er grunnlag for å fremme et krav og det var tegnet et gyldig medlemskap før tvisten oppsto, vil våre medlemmer ha rett til inntil 2 timer advokatbistand mot en egenandel med kr 375. Bistand utover dette og i rettslige prosesser skjer på vanlige salærvilkår. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Kjøp av bil med heftelser 

Ser at noen selger biler på Finn.no som det er heftelse på. Bilen er da gjerne til salgs litt rimeligere. Hvordan skal man gå frem ved et slikt kjøp for å unngå å bli lurt? 

Hilsen Kjell 

Hei! 

Ved kjøp av bil med heftelser, anbefaler vi å ta direkte kontakt med panthaver for å få opplyst hva som er gjenstående beløp av anmerkede heftelser og en bekreftelse på at heftelsene vil bli slettet om beløpet innbetales. Dette må gjøres med samtykke fra selger. Hvis beløpet er lavere enn avtalt kjøpesum, kan en del av beløpet betales direkte til panthaver slik at heftelsene slettes og resterende beløp til selger. Overstiger heftelsene kjøpesum, anbefaler vi ikke å kjøpe bilen før heftelsene er bekreftet slettet. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Påkjørt av ukjent 

Hva kan jeg gjøre når bilen min ble skadet på et kjøpesenter og vedkommende som skadet bare kjørte sin vei uten å si fra. Å reparere vil koste omtrent 30.000 kroner, noe som er veldig dyrt for meg. 

Hilsen Maren 

Hei! 

Det er en lei, men dessverre også velkjent situasjon du har havnet i. Så lenge det ikke foreligger noen kjent skadevolder, har du nok dessverre bare to muligheter; enten å dekke skaden ut fra egen lomme, eller å benytte deg av din kaskoforsikring (hvis du har dette). Det siste vil kunne medføre et bonustap og en dyrere forsikring. Det kan i mange tilfeller være usikkert hva som lønner seg av de to alternativene. Det går an å be forsikringsselskapet om å foreta en beregning av kostnaden med å bruke kaskodekningen. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Forsikring av tilhenger 

Hva hvis min båthenger (eller annen henger) blir stjålet når de står parkert, selvsagt med lås. På hvilken forsikring går dette? Har ikke hørt om forsikring på hengere, eller? 

Hilsen Kjell 

Hei! 

Alle tilhengere dekkes av bilens ansvarsforsikring, men for å få erstatning for en stjålet tilhenger må det være tegnet en egen tilhengerforsikring. Du kan forsikre alle typer tilhengere https://www.naf.no/tjenester/naf-forsikring/, som for eksempel varetilhengere, båttilhengere og hestetilhengere. 

Hilsen NAF Advokat

Betalingsplikt for forflytningshemmede med parkeringsbevis 

Når jeg er handicappet kan jeg da parkere gratis på alle parkeringsplasser? 

Hilsen Anders 

Hei! 

Forflytningshemmede med bevis kan parkere gratis hvis ikke betalingsplikt fremgår av skilt eller oppslag på området. Se Parkeringsforskriften § 22 annet ledd bokstav b)  

Hilsen NAF Advokat 

 

Dieselskandalen: Venter på oppgradering 

Er det noe nytt angående "dieselskandalen" på WW biler. Har en Passat 2009 som eg har fått beskjed (for ca.2 år siden) om at det skal fikses på, men har ikke hørt noe mer siden da. Vet at Klagehjelp arbeider med en sak mot WW. Har dere i NAF noen påpurringer mot WW i denne saken? 

Hilsen Knut 

Hei! 

Etter det vi vet er det mer enn 34 000 biler som ikke har gjennomgått oppgraderingen. Så du er ikke alene. Ta kontakt med Møller for å høre når du kan forvente at bilen din skal inn på oppgradering. NAF har fått mange henvendelser om VW-saken. Det er dessverre flere som klager på tekniske feil etter oppgraderingen. Her kan du lese mer om hva vi mener om disse sakene: NAF om dieselskandalen 

Når det gjelder klagehjelp, så er NAF skeptisk til deres praksis. Klagehjelp har markedsført at de vil føre gruppesøksmål mot VW for å kreve en generell erstatning for berørte bileiere. Etter vår mening er det 

tvilsomt om det er rettslig grunnlag for et slik erstatningskrav. Vi anbefaler derfor ikke våre medlemmer å benytte seg av selskapets tjenester. 

Dersom du opplever problemer i forbindelse med oppgraderingen, er det viktig at du tar det opp med forhandler/importør med en gang. Ta kontakt med NAF i neste omgang dersom du opplever problemer i kommunikasjonen med forhandler/importør. 

Vær også oppmerksom på VW har lansert et såkalt Tillitsbyggende Tiltak der de lover å dekke kostnader til utbedring av feil som oppstår etter oppgraderingen. Her kan du se hvilke feil de tar ansvar for. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Dekk på tilhenger 

Hvilke dekk kreves det på tilhenger når bilen har piggdekk (under 3500 kg)? Holder det med dekk merket m+s på tilhenger? Eller må det være piggdekk? 

Hilsen Torbjørn 

Hei! 

Vi kan ikke se noe i Forskrift om bruk av kjøretøy som hindrer bruk av f.eks. bil med piggdekk og tilhenger uten piggdekk så sant forholdene tillater det. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Forsikring av leiebil 

Når en skal ha leiebil i utlandet får man alltid spørsmål om å tegne ekstra forsikring. Dette utgjør ofte at det blir en dobling av pris i forhold til det som er oppgitt på nett. Er det nødvendig å tegne tilleggsforsikring på leiebil i utlandet? 

Hilsen Anne Brit 

Hei! 

Her må man rett og slett forsøke å sette seg inn i hva forsikringene dekker ved å lese vilkårene. Noen av tilleggsforsikringene kan nok være unødvendige, men det kommer som sagt helt an på behov, og hvorvidt man allerede har dekning i andre forsikringer. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Defekt Webasto 

Jeg kjøpte bruktbil, Nissan X-Trail 2011 og km-stand 83000 hos Skoda-/Huyndai forhandler her på Kongsberg. Bilen har installert Webasto-varmer, men denne viste seg ikke å fungere. Jeg påpekte dette og ba om at de ordnet det, men det er de lite villige til (det er 2 uker siden jeg handlet) Spørsmål: Kan jeg forlange at dette må ordnes? For ordens skyld, jeg byttet inn i en Huyndai IX-35 som jeg kjøpte ny der for 2 år siden. 

Hilsen Tor 

Hei! 

Hvorvidt dette vil kunne gjøres gjeldende som en mangel etter forbrukerkjøpsloven vil bero på hvilke opplysninger selger gav om bilens utstyr før kjøpet. Dersom selger opplyste i annonse eller kontrakt at bilen kom med Webasto kan man si at du har hatt en berettiget forventning om at denne også skulle fungere. Sett hen til at det bare er to uker siden du overtok bilen fremstår det som sannsynlig at feilen ved Webastoen også var tilstede ved levering. 

Hilsen NAF Advokat

 

• Opel Ampera-e 

Jeg er en av de mange som har bestilt Opel Ampera og nå mottatt mail om ytterligere forsinkelse og en økning av prisen (ref. artikler som har stått i pressen). Jeg har sjekket kontrakten min med forhandler og der står det ingenting om mulighet for at prisen kan øke. Kontrakten er en standard kontrakt på en side med utfyllingsvalg. Feltene for leveringstidspunkt er ikke fylt ut så her kan jeg i prinsippet ikke klage, selv om forespeilet levering er 3.kvartal 2019. Jeg ble forespeilet at den skulle leveres i løpet av våren 2018 ved undertegnelse av kontrakten. Jeg har fått 30 dager til å bestemme om jeg ønsker å avbestille kontrakten ellers aksepterer jeg de nye betingelsene. Hvordan vurderer dere dette? 

Hilsen Torhild 

Hei! 

Dette er et spørsmål om hva som er avtalt. I mange av disse tilfellene har forhandleren brukt standardkontrakten fra Norges Bilbransjeforbund, og den har et forbehold om prisøkning på grunn av økt pris fra produsenten. NAF Advokat mener at dette forbeholdet er uheldig og vi vil nå gå en runde med bilbransjen for å få endret vilkåret. Det er også uklart i hvilken grad forbeholdet er rettslig bindende, og NAF Advokat vurderer å prøve dette. Men på grunn av usikkerheten i disse sakene er det vanskelig for oss å anbefale kjøpere å kreve en fastholdelse av kontrakten når dette forbeholdet er tatt.  Dette forbeholdet står på side 2 av kontrakten. Hvis dette forbeholdet ikke er en del av din kontrakt, så kan saken stille seg annerledes for deg. Men dette må vurderes konkret. Så her må vi se avtalen som er inngått før vi kan si noe mer om saken.  

Når det gjelder fristen på 30 dager for å bestemme deg for å du vil fragå avtalen, så mener vi denne er urimelig. Her har vi også vært i dialog med Opel Norge som sier at de vil være fleksible på denne fristen frem til produksjonen av din bil starter. Ta kontakt med din forhandler om dette. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Opel Ampera E - forsinkelser og prisøkninger 

Jeg bestilte i november 2016 en Opel Ampera på en standard kjøpekontrakt for ny bil. Som kjent er leveringen av disse bilene sterkt forsinket, og i tillegg er prisen gått opp med først NOK 15.000 og så nå sist 45.000. Forhandler har gitt anledning til å kansellere men krever at dette må jeg avgjøre innen 30 dager. Jeg synes dette er urimelig all den stund det fortsatt kan komme både forsinkelser og ytterligere pris påslag. Mine spørsmål er: 1. Må jeg forholde meg til denne 30 dagers fristen eller kan jeg avvente å ta stilling til en evtl. kansellering til mye nærmere leveringstidspunktet (april/mai 2018) 2. Er en prisøkning på NOK 60.000 rimelig i forhold til kontraktspris på NOK 300.000? 3. Er begrunnelsen for prisøkningen (at Opel er solgt fra GM til PSA gruppen) rettmessig?  

Hilsen Svein 

Hei! 

Nei, vi mener 30 dagers fristen er urimelig særlig tatt i betraktning den lange leveringstiden og forsinkelsene som har vært. Vi har vært i dialog med Opel Norge, og de sier også at de vil være fleksible på denne fristen frem til produksjonen av din bil settes i gang. Ta kontakt med din forhandler om den saken.  

Om det er rimelig og rettmessig med en slik prisøkning avhenger av hva som er avtalt. Eierskiftet mellom GM og PSA gir i seg selv ikke rett til en prisøkning, men det har gjort at produsenten øker prisen. Og i de fleste tilfellene er det brukt en standardkontrakt fra Norges Bilbransjeforbund ved salg av Opel Ampera-e der det er tatt forbehold om en slik prisøkning. NAF Advokat mener at dette forbeholdet er uheldig for forbrukeren, og vi vil ta initiativ overfor bilbransjen for å få det endret. Rettslig sett er det imidlertid uklart om du har rett til å fastholde avtalen til oppgitt pris så lenge dette forbeholdet er brukt. Her er vi på litt uklar juridisk grunn. Vi i NAF Advokat vurderer å prøve en slik sak, men det er vanskelig å anbefale noen å kreve fastholdelse av kontrakten til opprinnelig pris med den rettslige usikkerheten som tross alt ligger i saken.  

Hilsen NAF Advokat 

 

• Opel Ampera – forsinkelse og prisøkning 

Jeg inngikk kontrakt om kjøp av Opel Ampera 2018 modell for totalt 349.200 kroner. Kontrakten ble inngått 22. april 2017. Sommeren ble jeg informert om at bilen ble kr. 15.000,- dyrere enn inngått kontrakt, hvilket jeg aksepterte. Nå opplyser selskapet at bilen blir ytterligere kr. 45.000,- dyrere, og at leveringstiden er uviss. Jeg får samtidig mulighet til å trekke meg fra kontrakten innen 30 dager. Dersom jeg stilltiende aksepterer, løper kontrakten videre med de nye vilkårene. Jeg finner pristillegget nå for høyt i forhold til kontrakten jeg har inngått, særlig sett i sammenheng med at prisen tidligere er økt i kontraktstiden. Jeg vurderer å trekke meg fra kontrakten, men ber NAFs advokat om å vurdere lovligheten av prisøkningen i kontrakten.  

Hilsen Stein 

Hei! 

Kontraktene på Opel Ampera varierer fra forhandler til forhandler. Noen forhandlere har tatt et veldig klart forbehold mht. pris, mens i andre er det kun standardforbeholdet i Norges Bilbransjeforbunds standardkontrakt som kommer til anvendelse. Vi i NAF Advokat mener at det generelle forbeholdet i standardavtalen er svært uheldig for forbrukerne, og denne saken har vist at dette må endres. Dette er noe NAF vil ta initiativ til overfor bilbransjen. 

Jeg kjenner ikke din kontrakt, men hvis det er det generelle forbeholdet i Norges Bilbransjeforbunds standardkontrakt som er brukt, så vil det, etter vårt syn, være usikkerhet om retten til å fastholde avtalen til oppgitt pris. 

Du kan fragå avtalen vederlagsfritt, men etter min vurdering vil det dessverre kunne være en vanskelig vei å gå for å fastholde oppgitt pris. Avtalen må i så fall anses som så urimelig at den kan fragås eller endres i henhold til avtalelovens bestemmelser. Vi i NAF Advokat vil likevel vurdere om vi skal prøve en slik sak.  

Når det gjelder fristen på 30 dager på å fragå kontrakten, har Opel opplyst til oss at de vil være fleksible på dette helt frem til bilen settes i produksjon. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Trafikkulykke med personskade 

Erstatning ved trafikkulykke med personskade. Vil forsikringen min dekke inntektstapet som mitt A/S der jeg har 100% av aksjene har hatt. Grunnet trafikkulykken hadde jeg utgifter til advokat for å få tilbake sertifikat som rutinemessig ble beslaglagt. Vil forsikringen dekke advokatutgifter? I perioden jeg har vært uten sertifikat har jeg måttet leie skyss fram og tilbake for å komme meg på jobb grunnet manglende kollektivtilbud. Vil jeg kunne be forsikringsselskapet dekke dette samt kjøring til og fra lege og fysioterapeut etc? Andre ting jeg kan kreve dekket? 

Hilsen Bjørn 

Hei! 

Utgangspunktet i erstatningsoppgjør er at skadelidte skal i størst mulig grad stilles slik økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Det vil si at nødvendige og rimelige utgifter som følge av ulykken og lønnstap, dekkes av ansvarlig skadevolder, det vil normalt si dennes forsikringsselskap. Når det gjelder inntekter fra eget aksjeselskap, så har Høyesterett avgjort i en dom for noen år siden at kun dine lønnsinntekter fra selskapet som kan kreves erstattet. Utbytte kan ikke kreves erstattet. Utgifter til advokat for å få førerkortet tilbake vil normalt ikke dekkes av forsikringsselskapet. Dersom førerkortet urettmessig er beslaglagt, så er dette noe som din advokat ev kan søke dekket av politiet. Helt kurant er nok ikke dette. Økte transportutgifter, reise til lege og fysioterapeut vil kunne være dekningsmessig. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Dekktrykk i vinterdekk 

Hver høst får jeg Dekkmann til å legge om til vinterhjul og hver gang må jeg sjekke og justere lufttrykket i dekkene i etterkant. Som regel er det skyhøyt over det som står anbefalt på skiltet ved førerdøren. Jeg vet at det generelt trengs høyere trykk på grunn av vinter og kald luft men her på Vestlandet er temperaturen rundt pluss 5 grader til minus 5 grader. Hvor mye mer en det anbefalte trykk bør jeg ha gitt den temperaturen og ingen tung last? 

Hilsen Stig 

Hei! 

Det er helt greit å bruke fabrikantens oppgitte dekktrykk også om vinteren. Husk å sjekke dekktrykket jevnlig. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Fornyelse av førerkort etter fylte 75 

Jeg fyller 75 år 20. april 2018. Jeg er utenlands våren 2018, og valgte å fornye førerkortet for 3 år allerede 3. november i år, for å være sikker på å ha gyldig førerkort på reisen. Jeg regnet med at det nye førerkortet ville være gyldig i 3 år fra 20. april 2018 til 20. april 2021. Men jeg ser til min overraskelse at utløpsdatoen for det nye førerkortet jeg har fått er satt til 29. oktober 2020. Kan jeg likevel, med god samvittighet kjøre bil frem til fylte 78 år? 

Hilsen Nils 

Hei! 

Det fremgår av førerkortforskriften § 4-1 at førerkortet kan fornyes med varighet inntil dagen før fylte 78 år når førerkortet fornyes med helseattest før fylte 75 år for å oppnå uavbrutt. Det er vanskelig å si hva som er årsaken til at det i dette tilfellet er satt kortere gyldighet, men du bør forholde deg til utløpsfristen som er angitt i førerkortet. Førerkortforskriften § 6-1 angir at førerkortet må fornyes før utløpsdato for at føreretten skal ha uavbrutt gyldighet. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Dårlig verkstedarbeid 

Skiftet turbo på bilen. Ble tydeligvis ikke gjort forskriftsmessig, da jeg fikk flere tusen kroner i ekstrakostnader på merkeverksted som utførte feilsøking. Da verkstedet som utførte jobben fikk tips om alt som måtte gjøres ved turboskiftet, tok de bilen inn og fikk gjort det de burde ha gjort helt fra starten av. Da ble alt bra, men det kostet meg flere tusen. Kan jeg kreve mine ekstrautgifter refundert? 

Hilsen Morten 

Hei! 

Dersom verkstedet påviselig har gjort en for dårlig jobb, og du har hatt ekstra kostnader på grunn av dette, kan du kreve disse dekket av verkstedet. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Lånebil 

Jeg har akkurat levert bilen min hos Toyota på grunn av feil på dashboard (hybridsystemet feil besøk forhandleren din). Jeg kjørte til Toyota for å undersøke med en gang. Jeg spurte etter leiebil men det er ikke noen ledig før 21. november. Jeg forlot bilen min hos dem og avtalte tid for reparasjon. Jeg måtte ta buss på vei hjem. Hva er mine rettigheter ved en slik situasjon? Er det ikke dem som skal ordne dette uansett? Hvilke råd kan dere gi til meg? Takk på forhånd og god kveld! 

Hilsen Jonahld  

Hei! 

Hvis dette er noe forhandler skal utbedre på reklamasjon, og selgers avhjelp (reparasjonen) vil medføre at du i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Ansvarsspørsmål – venstresving og forbikjøring 

Opplevde ei ulykke der en semitrailer kjørte forbi 3 biler som kjørte veldig sakte, den fremste hadde på blinklyset for å svinge over motgående kjørefelt. Idet bilen svinger over, får den traileren i venstre side. Føreren hadde ikke sjekket speilet men blinket i god tid. Dette så traileren, men kjørte likevel forbi. Dette var på E6. Hvem får skylda? 

Hilsen Per Steinar 

Hei! 

Skyldspørsmål må avgjøres konkret i den enkelte sak, men på generelt grunnlag kan vi gi følgende opplysninger: 

  • Hvis A svinger til venstre i veikryss og B foretar en ulovlig forbikjøring, er det 100% ansvar for B. 
  • Hvis A svinger til venstre i vegkryss og B kjører forbi på et sted hvor det er lovlig å kjøre forbi, er det 100% ansvar for A hvis han ikke kan bevise at han har gitt korrekt tegn. Hvis A har gitt tegn så tidlig at B burde ha avbrutt forbikjøringen, vil det bli en deling 50/50 av skylden. 

Hilsen NAF Advokat

• Garantivilkår og bruk av merkeverksted 

Jeg har hatt noen nye Mercedeser de siste årene. Jeg bor store deler av året i utlandet og kjører lite (6000 – 10000 kilometer årlig). Merkeverkstedet BOS sier at jeg må ta full service hvert år og om servicen er tatt senere enn tre måneder etter et år siden sist faller deler av nybilgarantien bort. Mercedes er blant de mer kostbare på service så jeg spør om lettere service som oljeskift og rustkontroll kan innimellom være tilstrekkelig siden bilen bare er mellom 0 og 6 år, men de sier at full service må utføres for at full garanti skal være gyldig? Kan jeg utføre service på annet ikke-merkeverksted og forlange at full garanti gjelder? 

Hilsen Leif 

Hei! 

Når det gjelder garantiene som gis fra fabrikken, kan det knyttes vilkår til disse. For at garantien skal komme til anvendelse må du følge fabrikkens foreskrevne service- og vedlikeholdsprogram. Uavhengig av garanti, vil du ha rettigheter etter forbrukerkjøpsloven hvis du har kjøpt bil fra forhandler. Du behøver imidlertid ikke bruke merkeverksted for at garantien skal gjelde. Les mer her.

Hilsen NAF Advokat 

 

• Slitasje i hjullager 

Jeg kjøpte en Mini Cooper ny i 2011. Etter 78000 kilometer i sommer, hadde hjullager på begge bakhjulene blitt ødelagt og måtte skiftes. Nå hører jeg at hjullagrene fremme begynner å bli slitt! Etter bare 82000 kilometer. Er dette normalt? Jeg har vel aldri opplevd at hjullager blir slitt før 100000 kilometer, og så jevnt.. på noen andre biler jeg har hatt. Bør jeg be om uorginale deler når jeg bytter neste gang? Siden de originale tydeligvis er svært dårlige. Bør jeg klage til Mini-forhandler? 

Hilsen Janne Elisabeth 

Hei! 

Feil som skyldes såkalt «normal slitasje» kan ikke gjøres gjeldende som en mangel i kjøpsrettslig forstand. Det kan ikke uten videre sies å være unormalt med slitasje i hjullager når bilen har gått 82000 kilometer, men man befinner seg imidlertid i grenseland for hva som er normalt og det kan derfor være hensiktsmessig med en henvendelse til forhandler og se om dere kan komme til enighet. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Personskade 

Hva er NAF sitt syn på at nakkeskadde etter bilulykker sliter kraftig med å få riktig helsehjelp og erstatning i Norge? Hvordan jobber NAF med dette? 

Hilsen Kristin 

Hei! NAF Advokat bistår våre medlemmer i personskadesaker https://www.naf.no/om-naf/nytt-fra-naf/skadet-etter-trafikkuhell-nafs-advokater-hjelper-deg/. Dette gjelder også nakkeslengskader, men sakene må ikke være mer enn 5 år gamle. I denne type saker bistår vi på lik linje med det andre advokater som er spesialister på personskade gjør. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Er veihjelpen hos NAF gratis? 

På nettsiden NAF.no kan man lese at veihjelp er uten egenandel, men i mine forsikringspapirer står det egenandel kr. 500.- på personbil, motorsykkel og veteranmotorsykkel. Hva er riktig? 

Hilsen Einar 

Hei! 

En del forsikringsselskap tar betalt en egenandel ved bruk av veihjelp. Dersom du har medlemskap med veihjelp hos NAF får du ubegrenset antall assistanser uten egenandel. Du kan lese mer om veihjelp fra NAF her (https://www.naf.no/tjenester/naf-veihjelp/) 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Asfalt medførte skade på bil 

Ble dirigert inn på fersk asfalt i en veiarbeidssone, og bilen er full av asfalt som jeg ikke klarer vaske bort. Må antakelig få firma til å fjerne dette. Er dette vegvesenet sitt ansvar, eller må jeg ta det på kaskoforsikringen og få bonustap? Forslag til fremgangsmåte? På forhånd takk! 

Hilsen Ken 

Hei! Du finner en del generell informasjon om dette på nettsidene våre.

Vi anbefaler deg å sende en skriftlig klage. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Kjøp av bil med tidligere skade 

Kjøpte ved påsketider i fjor en brukt Audi A6 2005 modell fra et bilfirma i Larvik. Det ble opplyst fra selger at bilen hadde vært kollisjonsskadet. Har senere funnet ut at bilen ble kondemnert av forsikringsselskapet etter uhellet, men det sa firmaet ikke noe om. Tror det var selgers firma som satte bilen i stand etter kondemnering. Kan det kreves heving av kjøp eller prisavslag på bilen siden dette kan spille inn senere når bilen skal selges igjen? 

Hilsen Søren 

Hei! 

Selger har en opplysningsplikt, og vi i NAF mener at det er så viktig for kjøper å vite om en bil har hatt en så stor skade at den har vært kondemnert at dette er noe selger må opplyse om. Det som gjør din sak litt mer komplisert, er at det er opplyst at bilen har hatt en skade, og da har kjøper også en oppfordring til å undersøke dette nærmere. Her vil det bli en konkret vurdering, men hvis selger har forsøkt å bagatellisere skaden eller har gitt feil eller mangelfulle opplysninger vil dette i seg selv kunne utgjøre en mangel etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Hva som kan kreves vil også bero på en konkret vurdering, men både prisavslag og heving kan være aktuelt. 

Det arbeides nå med å få på plass et register for store skader, noe vi ønsker svært velkommen idet vi har mange saker som gjelder manglende opplysninger om tidligere skader. 

Hilsen NAF Advokat

• Garantivilkår og bruk av merkeverksted 

Jeg har hatt noen nye Mercedeser de siste årene. Jeg bor store deler av året i utlandet og kjører lite (6000 – 10000 kilometer årlig). Merkeverkstedet BOS sier at jeg må ta full service hvert år og om servicen er tatt senere enn tre måneder etter et år siden sist faller deler av nybilgarantien bort. Mercedes er blant de mer kostbare på service så jeg spør om lettere service som oljeskift og rustkontroll kan innimellom være tilstrekkelig siden bilen bare er mellom 0 og 6 år, men de sier at full service må utføres for at full garanti skal være gyldig? Kan jeg utføre service på annet ikke-merkeverksted og forlange at full garanti gjelder? 

Hilsen Leif 

Hei! 

Når det gjelder garantiene som gis fra fabrikken, kan det knyttes vilkår til disse. For at garantien skal komme til anvendelse må du følge fabrikkens foreskrevne service- og vedlikeholdsprogram. Uavhengig av garanti, vil du ha rettigheter etter forbrukerkjøpsloven hvis du har kjøpt bil fra forhandler. Du behøver imidlertid ikke bruke merkeverksted for at garantien skal gjelde https://www.naf.no/om-naf/nytt-fra-naf/fritt-verkstedvalg---fortsatt-garanti/. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Slitasje i hjullager 

Jeg kjøpte en Mini Cooper ny i 2011. Etter 78000 kilometer i sommer, hadde hjullager på begge bakhjulene blitt ødelagt og måtte skiftes. Nå hører jeg at hjullagrene fremme begynner å bli slitt! Etter bare 82000 kilometer. Er dette normalt? Jeg har vel aldri opplevd at hjullager blir slitt før 100000 kilometer, og så jevnt.. på noen andre biler jeg har hatt. Bør jeg be om uorginale deler når jeg bytter neste gang? Siden de originale tydeligvis er svært dårlige. Bør jeg klage til Mini-forhandler? 

Hilsen Janne Elisabeth 

Hei! 

Feil som skyldes såkalt «normal slitasje» kan ikke gjøres gjeldende som en mangel i kjøpsrettslig forstand. Det kan ikke uten videre sies å være unormalt med slitasje i hjullager når bilen har gått 82000 kilometer, men man befinner seg imidlertid i grenseland for hva som er normalt og det kan derfor være hensiktsmessig med en henvendelse til forhandler og se om dere kan komme til enighet. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Personskade 

Hva er NAF sitt syn på at nakkeskadde etter bilulykker sliter kraftig med å få riktig helsehjelp og erstatning i Norge? Hvordan jobber NAF med dette? 

Hilsen Kristin 

Hei!

NAF Advokat bistår våre medlemmer i personskadesaker. Dette gjelder også nakkeslengskader, men sakene må ikke være mer enn 5 år gamle. I denne type saker bistår vi på lik linje med det andre advokater som er spesialister på personskade gjør. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Er veihjelpen hos NAF gratis? 

På nettsiden NAF.no kan man lese at veihjelp er uten egenandel, men i mine forsikringspapirer står det egenandel kr. 500.- på personbil, motorsykkel og veteranmotorsykkel. Hva er riktig? 

Hilsen Einar 

Hei! 

En del forsikringsselskap tar betalt en egenandel ved bruk av veihjelp. Dersom du har medlemskap med veihjelp hos NAF får du ubegrenset antall assistanser uten egenandel. Du kan lese mer om veihjelp fra NAF her.

Hilsen NAF Advokat 

 

• Asfalt medførte skade på bil 

Ble dirigert inn på fersk asfalt i en veiarbeidssone, og bilen er full av asfalt som jeg ikke klarer vaske bort. Må antakelig få firma til å fjerne dette. Er dette vegvesenet sitt ansvar, eller må jeg ta det på kaskoforsikringen og få bonustap? Forslag til fremgangsmåte? På forhånd takk! 

Hilsen Ken 

Hei!

Du finner en del generell informasjon om dette på nettsidene våre. 

Vi anbefaler deg å sende en skriftlig klage. 

Hilsen NAF Advokat 

 

• Kjøp av bil med tidligere skade 

Kjøpte ved påsketider i fjor en brukt Audi A6 2005 modell fra et bilfirma i Larvik. Det ble opplyst fra selger at bilen hadde vært kollisjonsskadet. Har senere funnet ut at bilen ble kondemnert av forsikringsselskapet etter uhellet, men det sa firmaet ikke noe om. Tror det var selgers firma som satte bilen i stand etter kondemnering. Kan det kreves heving av kjøp eller prisavslag på bilen siden dette kan spille inn senere når bilen skal selges igjen? 

Hilsen Søren 

Hei! 

Selger har en opplysningsplikt, og vi i NAF mener at det er så viktig for kjøper å vite om en bil har hatt en så stor skade at den har vært kondemnert at dette er noe selger må opplyse om. Det som gjør din sak litt mer komplisert, er at det er opplyst at bilen har hatt en skade, og da har kjøper også en oppfordring til å undersøke dette nærmere. Her vil det bli en konkret vurdering, men hvis selger har forsøkt å bagatellisere skaden eller har gitt feil eller mangelfulle opplysninger vil dette i seg selv kunne utgjøre en mangel etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Hva som kan kreves vil også bero på en konkret vurdering, men både prisavslag og heving kan være aktuelt. 

Det arbeides nå med å få på plass et register for store skader, noe vi ønsker svært velkommen idet vi har mange saker som gjelder manglende opplysninger om tidligere skader. 

Hilsen NAF Advokat