• Nettmøtet er slutt. Les spørsmål og svar som har kommet inn nederst i saken! 

Hvilke rettigheter har du når du kjøper bruktbil fra forhandler? Gjelder det samme om man kjøper bil fra en privatperson? 

Hva menes egentlig med garanti, og hva er forskjellen på garanti og reklamasjonsrett? Hvor lang bør en garanti være, og kan jeg klage etter at garantien har gått ut?

Hva bør jeg gjøre hvis det er rust på min tre år gamle bil? Skal det være slik?

Vi deler vår kunnskap!

Alle disse spørsmålene, og en mengde andre, vet NAF-ekspertene mye om. NAF bistår sine medlemmer, og hjelper om nødvendig til i retten om ikke medlemmet når fram.

27. mai hadde vi nettmøte med våre medlemmer, og her vil du ganske sikkert finne svar på spørsmål du en eller annen gang vil ha som bileier. Som NAF-medlem har du selvsagt muligheten til å snakke med våre eksperter når du vil, men her har vi samlet gode spørsmål og svar til opplysning for alle!

Disse ekspertene svarte medlemmene i nettmøtet:

  • Audun Bergerud, teknisk konsulent
  • Tom Andre Nilsen, teknisk konsulent
  • Jens Christian Riege, advokat
  • Ine Jortun, advokat
  • Silje Meek, advokat
  • Vigdis Svennungsen, advokat/seksjonsleder

Her er spørsmålene vi har hjulpet våre medlemmer med:

• Mor har sluttet å kjøre bil

Mor har sluttet å kjøre og jeg har fått i oppdrag å selge hennes 6 år gamle bil. Hva bør jeg passe på, og hvordan bør en avtal utformes?

Hilsen Lennart

Hei Lennart!

Hvis du skal selge bilen for din mor bør du få en skriftlig fullmakt fra henne. I den bør det stå at du har fullmakt til å selge bilen, samt evt. motta salgssummen på din konto. Sammen med fullmakten må det fremlegges kopi av hennes legitimasjon, eks. et førerkort. Du kan benytte NAFs standardkontrakt. Du kan fylle inn ditt mors navn som selger, selv underskrive, og legge med fullmakten som vedlegg til kontrakten. Vær klar over at hun selv må undertegne på salgsmeldingen/vognkortet del 2. For generelle råd ved salg av bil se gode tips og råd på våre nettsider. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Bil på verksted åtte ganger

Hei. Kjøpte en brukt bil ifjor gjennom forhandler, bilen har vært på verksted 8 ganger siden vi fikk den, hvordan rettigheter har vi? 
Hilsen Line

Hei Line!

Ved bilkjøp fra forhandler vil man etter forbrukerkjøpsloven ha en 5 års reklamasjonsfrist, uavhengig av hvor gammel bilen er.  Det vil si at du i utgangspunktet kan reklamere på feil som dukker opp i denne perioden. Hvorvidt feilene på bilen er mangler etter loven vil være en konkret vurdering hvor faktorer som bilens alder og kjørelengde, bruk og vedlikehold spiller inn. Mer om rettighetene dine etter bilkjøp, samt hvordan du kan reklamere til forhandler kan du lese mer om på våre nettsider

Du sier ikke noe om hvorvidt bilen har vært inne på verksted grunnet samme feil, eller om det dreier seg om ulike feil. Vi gjør oppmerksom på at selger i utgangspunktet ikke har rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. Lykkes ikke utbedringen vil prisavslag eller heving kunne være aktuelt.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Krøll med lampe for dieselfilter

Kjøpte en Honda CR-V 2009 i Sarpsborg hos forhandler, fikk seks måneders garanti. Etter fem måneder begynte varsellampen for dieselfilter å blinke. Det sto i boken at jeg skulle kjøre over 60 på 4 gir så slutter det å blinke. Dette skjedde flere ganger og til slutt sto den bare å lyste hele tiden, da hadde garantien gått ut. Kostet meg rundt 3000 kroner for å bytte olje og filter. Samtidig fant de feil på bilen til en sum av 22500kroner. Noe av dette (15500 kroner) måtte jeg ta med en gang for å få den EU-godkjent. Er dette noe jeg bør regne med når man kjøper brukt bil?
Hilsen Raymond

Hei Raymond!

Hvilke forventninger man kan ha til bruktbil vil være avhengig av hvor gammel den er, hvor langt den har gått og om den har hatt et normalt vedlikehold. Feil som oppstår som følge av brukerfeil, slitasje eller manglende vedlikehold vil kjøperen selv ha risikoen for. Når du kjøper bil fra forhandler vil du imidlertid ha en 5 års reklamasjonsfrist, og har mulighet til å reklamere på feil som dukker opp i den perioden. Du har altså rettigheter etter loven også etter at garantien er ute. Du kan lese mer om hvilke rettigheter du har etter loven, samt hvordan du kan reklamere til forhandler på siden vår under «kjøp og salg»

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Lakken skaller av etter reparasjon

For 4-5 år siden var jeg i et trafikkuhell hvor bilen min ble skadet foran (lykt og karosseri) Nå ser jeg at lakken har begynt å skalle av. Kan jeg reklamere så lenge etter? Gjør for ordens skyld oppmerksom på at bilen ble reparert på merkeverkstedet.
Hilsen Ingjerd

Hei Ingjerd!

Hvis det ble foretatt reparasjonslakkering på bilen din, er dette arbeidet som normalt har en levertid som er lenger enn 4-5 år forutsatt normalt bruk og vedlikehold av bilen. Eventuell lakkavflassing må ha sammenheng med det utførte arbeidet og ikke skyldes for eksempel ytre påvirkning som steinsprut eller lignende Hvis det nå er under 5 år siden dette arbeidet ble utført, bør du kontakte verkstedet som utførte arbeidet og/eventuelt det forsikringsselskapet som har betalt for arbeidet.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Hvem betaler årsavgift ved kjøp av ny bil?

Jeg byttet inn min gamle Toyota med en 2013 Nissan (reg desember 2013) 23. mars 2014. Jeg måtte da betale årsavgift for både min gamle bil og den nye.  Er dette riktig?
Hilsen Stig

Det finnes ingen lov eller forskrift som regulerer dette spørsmålet. Her er det avtaleretten som avgjør. Spørsmål om hvem som skal betale årsavgiften bør derfor avtales i forbindelse med kjøpet. Det bør fremgå av den skriftlige kjøpekontrakten hva som er avtalt. Bytter man bil før forfall for årsavgiften (20. mars) bør man avtale med selger at man kun skal betale en årsavgift. Er det ikke regulert i avtalen hvem som skal betale kan man evt. i ettertid ta kontakt med selgeren og forsøke å komme til enighet. Gjør man ikke det kan det nok som i ditt tilfelle ende med at du må betale to årsavgifter, dessverre. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Bilen totalvraket, hva blir erstatningen ved kondemnering?

Vår Corsa 1,4 Cosmo 2008 ble påkjørt av en lastebil for vel en uke siden. Skaden ble så omfattende at vårt forsikringsselskap har bestemt kondemnering. Vi er 100% uskyldig part I uhellet og vi er selvsagt opptatt av å tape minst mulig. Bilen har gått kun 34000 km og var kjøpt ny av oss og den var helt strøken og som ny egentlig. Vi finner ut at vi må opp I en pris I bruktbilmarkedet for å finne en tilsvarende bil så må vi nok opp I 120 - 130000 kr. Forsikringsselskapet er foreløpig villig til å gi 105 000 kr, det synes vi er for lavt.  Vi mener at vårt forsikringsselskap I dette tilfellet skal ivareta vår sak da vi er den uskyldige part. Hvilke muligheter har vi for å argumenter og forhandle I et slikt tilfelle. Vi har gått ut med et motforslag på 115 000 kr, dermed er det en avstand på 10 000 kr mellom oss.
Hilsen Hans Otto

Hei Hans Otto!

Motparten har fullt ansvar for uhellet, og det følger da av skadeserstatningsloven § 4-1 at du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap. Du skal settes i en situasjon tilnærmet den du ville vært om uhellet ikke hadde inntruffet. Ved totalskade er det gjenanskaffelsesverdien som legges til grunn, dvs. tilsvarende bilmodell, årsmodell, kjørelengde og tilstand for øvrig.

Hvis du mener at det vil koste mer å kjøpe en ny tilsvarende bil enn det tilbudet fra forsikringsselskapet tilsier, er min anbefaling at du innhenter informasjon om priser på  tilsvarende biler fra finn.no og evt. hos forhandlere. Dette legger du frem for forsikringsselskapet som dokumentasjon for ditt krav, dvs. som bevis for at selskapets tilbud er fastsatt for lavt. Pass også på at selskapet har fått med seg evt. ekstrautstyr på bilen ved verdifastsettelsen.

I ditt tilfelle er differansen mellom krav og tilbud ikke så stort, slik at det bør være mulig å finne en løsning raskt.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Når er dato for registrering på bruktimport?

Sendte også dette spørsmålet til juridisk avdeling i går. Har kjøpt brukt Landrover 2010-modell fra forhandler. I annonsen sto det at bilen var registrert første gang 1.7.2010. Når vi fikk vognkortet, står det august 2011. Den er altså registrert i Tyskland i 2010. Siden vi har en bruktimportert bil fra før, som forhandler tok i innbytte, fortalte vi at seter ikke kunne settes inn i denne når bilen er 10 år, men først 10 år etter reg.dato. Vi spurte samtidig om det var om 6 år vi kan sette inn seter i den nye og fikk bekreftet. Vi har ikke vært interessert i bruktbilimportert bil denne gangen og har forkastet mange pga dette. Har vi noen rettigheter i forhold til dette, prisavslag evt. heving av kjøpet?
Hilsen Gunnar

Hei Gunnar!

Hvis bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller forhandleren har gitt feil informasjon i forbindelse med kjøpet, kan det anses å foreligge en kjøpsrettslig mangel ved bilen. Jeg har litt lite informasjon til å ta stilling til et evt. krav, og til orientering skal det mye til for at man får medhold i heving. Et evt. prisavslag/erstatning er nok enklere å nå igjennom med. Jeg vil anbefale at du skriftlig reklamerer til forhandleren der du kjøpte bilen, og for eksempel be om forslag til hvordan forhandleren vil løse saken. Løser ikke saken seg med dette kan du ta fornyet kontakt med NAF. Vi trenger da oversendt kopi av annonsen, kjøpekontrakten, din reklamasjon og svaret fra motparten. Til slutt vil jeg kort få informere om at det har skjedd noen endringer i forbindelse med beregningsgrunnlaget for endring av avgiftsmessig status fra 1. januar 2014. Ønsker du å vite hva som gjelder for din bil foreslår jeg at du kontakter Tollvesenets infosenter på 0 30 12 eller se deres nettsider.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Risikabelt å selge bil privat?

Er det risikabelt å selge bil privat nå som kjøper har fått så mange rettigheter?
Hilsen Tore

Hei Tore!

Reglene for privat salg har vært de samme i mange år, og vi ser ingen grunn til å advare  mot å selge en bil privat. Det som er viktig er at man er ærlig om bilen og bilens historikk og vedlikehold. Dette slik at kjøper får riktig informasjon om hvilken bil han kjøper i forkant av handelen. Har bilen for eksempel hatt en skade, så må du opplyse om dette. Det vil også i mange tilfeller være fornuftig å ta en salgstest av bilen i forkant, slik at man har fått undersøkt bilen på et NAF-senter. La kjøper prøvekjøre bilen, bruk kontrakt og vær nøye med utfyllingen av denne så vil dette normalt sett gå bra.

Mer om rettighetene dine etter bilkjøp, herunder råd ved salg av bil finner du på våre nettsider. Lykke til!

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Volvo XC90 «lugger» i motoren

Etter kjøp av en Volvo XC90 i januar i år, ble det i dagene etter kjøp oppdaget en «lugging» i motoren. Etter feilsøking på et Volvo-verksted ble feilen funnet og det førte til utskifting av luftmengdemeter og turboreguleringsventil. Har fått skriftlig seks måneder bruktbilgaranti. I garantien står det at denne dekker m.a: «Motor, dvs. motorblokk, topplokk, alle innvendige mekaniske komponenter i disse samt topplokkspakning». Vil de ovenevte utskiftede delene kunne dekkes av garantien?
Hilsen Tore

Hei Tore!

Luftmassemåler og turboreguleringsventil er deler som er utvendig på motoren, og slik du beskriver garantivilkårene er feilene som har oppstått på din bil dessverre noe som ikke dekkes av garantien.

Selv om dette ikke er noe som dekkes av garantien, kan det være mulig å benytte reklamasjonsretten som ligger i forbrukerkjøpsloven (forutsettes kjøp fra en forhandler). Det må da gjøres en konkret vurdering hvor lenge disse delene burde holde i forhold til hvor gammel bilen din er og hvor langt den er kjørt.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Irriterende feil på brukt Mercedes

Jeg kjøpte en 2009 modell Mercedes Benz GL 420 fra forhandler for 2,5 år siden. Jeg har kjørt bilen 40.000km (totalt 125.000km), og følgende feil har oppstått i den senere tid:

• Sentrallås høyre fordør sluttet å fungere
• Pumpe for åpne/lukke bakluke sluttet å fungerer
• Varme i venstre sidespeil sluttet å fungerer

Selger henviser til at bilen var solgt med 3mnd/5000km garanti (står i kontrakten), og er ikke villig til å akseptere disse feilene som reklamasjon. Mitt spørsmål er om dere vurderer disse feilene til å falle under kjøpslovens fomulering om «forventet å vare vesentlig lenger enn 2 år», og at det gir meg rett til å få utbedret feilene som en reklamasjon (uavhengig av hva som står i kontrakten)?
Hilsen Nils-Petter

Hei Nils- Petter!

Ved normalt bruk og vedlikehold er dette deler som normalt har lengre levetid enn totale alder/km på bilen din, dermed har du anledning til å reklamere på dette. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Fyller 75 år, må fornye førerkort

Jeg må fornye førerkortet mitt med legeatest årlig, da jeg fyller 75 i år. Dette gjelder tyngre kjøretøyer. Ved siste fornyelse fikk jeg en ny dato i år for den lette typen kjøretøyer. De lettere kjøretøyene 13.12.14.

De tyngre 11.11.14. Kalles dette byråkrati? Har aldri fornyet førerkort for lette kjøretøyer ved fornyelse av de tunge.
Hilsen Thor

Hei Thor!

Det har nok skjedd en endring i regelverket her. Fra januar 2013 ble det slutt på «liten legeattest» fra fylte 70 år. I stedet har man krav om en allmenn legeundersøkelse ved fylte 75 år for lette førerkortklasse (moped, motorsykkel, personbil, traktor, snøscooter). Bakgrunnen for endringen er at førerrettigheter skal fremgå av selve førerkortet i tråd med EUs førerkortdirektiv. Ønsker du å fortsette kjøringen etter fylte 75 år, må du gjennomgå den allmenne legeundersøkelsen hos din fastlege eller annen lege som utsteder helseattesten. Er din helse god nok, vil helseattesten gis gyldighet i 1-3 år. Etter fylte 78 år kan helseattesten og førerkortet utstedes for inntil 2 år om gangen. For å få kjøre tungbil (minibuss, buss, lett lastebil, lastebil) etter fylte 70 år, må du fortsatt få nytt førerkort med gyldighet i ett år for tungbil. Du må fremlegge nødvendig helseattest (skjema NA 0202) for en trafikkstasjon som utsteder nytt førerkort. Samme prosessen må gjentas hvert år så lenge du ønsker å kunne kjøre tungbil uavbrutt. Da det er forskjell på innholdet i attesten og lengden på rettigheten, vil dette medføre flere "turer" til legen og trafikkstasjonen etter fylt 75 år dersom man vil beholde alle førerkortklassene.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Pipelyd i motorrommet

Har fått en pipelyd og det viser seg at det har noe med membran å gjøre. Det er ikke er tett i motorrommet. Har en 12 måneders ekstra garanti gjennom Car Protect fra firmaet jeg kjøpte bilen av i oktober i 2013. Tror dere at dette vil gå på den ekstra garantien?
Hilsen Per

Hei Per!

Når du har en gyldig garanti, er det garantivilkårene som setter grenser for hva som kan kreves dekket. Sjekk først hva garantivilkårene dekker, og se om den aktuelle feilen kan være omfattet.

I tillegg til garantien kan du også ha rettigheter i henhold til forbrukerkjøpsloven, hvis feilen er unormal utfra alder og kilometerstand på bilen. Min anbefaling er at du reklamerer både til forhandler og Car Protect. Dette kan gjøres enkelt ved å sende en e-post.

I Norge har vi 5 års nybilgaranti, og i tillegg er det 5 års reklamasjonsrett for feil som er såkalte kjøpsrettslige mangler, dvs. feil som ikke er en følge av normal slitasje, brukerfeil eller manglende vedlikehold. Vi i NAF anbefaler derfor våre medlemmer å gjøre en grundig vurdering før man kjøper en ekstra garanti, idet vi ser at disse garantiene i mange tilfeller har liten verdi.

Hilsen
NAF Advokat

• Problemer med aircondition i Toyota Previa

Vi kjøpte en Toyota Previa 2001 modell som var kjørt 183000 km. Bilen ble levert med 3 måneders garanti fra forhandler.

Bilen ble avtalt kjøpt i januar 2014, bilen ble registrert på min kone 14.02.14. Men bilen ble ikke hentet og betalt før 24.02.14. Dette med bakgrunn at det var funnet en del feil på bilen som det tok lengre tid å utbedre. Det ble også funnet flere feil på bilen etter vi overtok den. Men disse ble utbedret av verksted her vi bor uten problem.

Nå har det igjen oppstårtt problem med AC, dette var innom verksted ca 10.05.14, hvor det ble påfylt gass. Dette viste seg ikke å holde, så 16.05.14 viste det seg at det var større lekkasje i AC.

Så nå er spørsmålet om hvilken dato vi skal beregne garatien på bilen? Vi mener at det må være fra den datoen som vi overtok bilen 24.02.14! Men hva er rett i denne situasjonen?Hva er rett måte for oss å gå frem i denne situasjonen hvis de nekter å utbedre feilen.
Hilsen Gjert

Hei Gjert!

Når det gjelder garantier så er ikke innholdet og lengden på garantiene bestemt ved lov, men av vilkårene på garantien. I tillegg til garantien vil du også ha en reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven i inntil 2 eller 5 år etter at du kjøpte bilen. Det følger av forbrukerkjøpsloven at fristen for reklamasjonen begynner å løpe ved overlevering av bilen - i ditt tilfelle den 24. februar. Hvis det ikke er regulert i garantivilkårene når fristen begynner å løpe, kan du vise til prinsippene i forbrukerkjøpsloven og hevde at det samme utgangspunkt bør gjelde for bruktbilgarantien. Du kan også vise til de rettigheter du har etter forbrukerkjøpsloven, samt det faktum at du påpekte problemet første gang før utløpet av garantien. Hvis de nekter å utbedre feilen, kan du skriftlig varsle de om at du vil få reparert feilen et annet sted, for så evt. å kreve erstatning i ettertid.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Omlakkert støtfanger fikk ikke lik farge

I juni 2013 hadde jeg min nye Ford Mondeo på veksted, etter å ha blitt påkjørt bakfra, for skifte av bakre støtfanger. Nå viser det seg at det er en fargenyanse på støtfangeren i forhold til originallakken. Kan jeg be om omlakkering nå?
Hilsen Torodd 

Hei Torodd!

Ja i utgangspunktet er dette noe du kan reklamere på, en kan forvente at det ikke er fargeforskjell/nyanse av betydning/godt synlig ved lakkering på en så ny bil.

Med vennlig hilsen
NAF advokat

• På verksted åtte ganger, oppfølgingsspørsmål!

Sendte inn et sprøsmål tidligere i dag, men glemte å skrive at jeg har bruktbilgaranti på den bilen jeg kjøpte ifjor, som har vært på verksted åtte ganger siden jeg fikk den. Kan jeg heve kjøpet på bilen?
Hilsen Line

Hei igjen Line!

Uavhengig av hvilke garantier som er gitt vil du ha rettigheter etter lovverket. Det skal i utgangspunktet likevel mye til for at man har krav på å heve kjøpet. Det følger av forbrukerkjøpsloven at det da må være en mangel på bilen som er "ikke uvesentlig". Videre er det en forutsetning at mangelen ikke er rettet. Hvorvidt du har krav på å heve vil bli en konkret vurdering av blant annet hvilke feil som er på bilen din, og hvorvidt de har blitt utbedret underveis. Dersom bilen har vært inne på verksted flere ganger for samme feil kan dette tale for at man har et hevingskrav, dersom verkstedet ikke lykkes i å utbedre feilen.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Feil som ikke var feil ble feil likevel

Min bil er nå 3,5 år gammel og garantien gikk ut i november. Jeg har fått time til bilen for å sjekke ut en reklamasjon på en feil som ble meldt i forbindelse med service innenfor garantitiden, men som den gang ikke ble funnet eller rettet. Må jeg, i forbindelse med det kommende verkstedbesøket, måtte regne med å betale noe selv?
Hilsen Espen

Hei Espen!

Det er i utgangspunktet tilstrekkelig at det er reklamert før garantien utløp. Hvis bilen skal inn på verkstedet igjen for en feil som det er tidligere er reklamert over under garantien, bør dette dekkes selv om garantien nå er utløpt. Jeg forutsetter da at det er en feil som dekkes av garantivilkårene.m Selv om garantien har utløpt, gjør jeg oppmerksom på at du fremdeles kan ha rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. 

Hilsen
NAF Advokat

• Hvilke forpliktelser har jeg etter å ha solgt bil?

Jeg skal selge en bil (2002 modell BMW) og lurer på hva slags forpliktelser jeg har etter salget. Jeg har allerede gjennomført tilstandsrapport hos Bavaria (BMW) uten større anmerkninger som er fremlagt til kjøper.

Det jeg er redd for er eventuelle elektriske feil som kan komme i og med at det er en såpass gammel bil (selv om BMW ikke fant noen feilmeldinger ved tilstandsrapport). Har jeg ansvar for eventuelle slike feil som kommer i ettertid av tilstandsrapport, og eventuelt hvor lang tid etter salget?
Hilsen Jostein

Hei Jostein! 

Selger du bilen din privat vil du kunne ha et ansvar ovenfor kjøperen i inntil 2 år etter salget. Det følger av kjøpsloven. Vi anbefaler ved salg av bruktbil at du benytter NAFs standardkontrakt, og at det krysses av for at bilen selges «som den står». Du bør også opplyse om alle forhold ved bilen som du kjenner til, og som du hvis du var kjøper, ville ønsket å få informasjon om. Har du tilbakeholdt opplysninger eller gitt feil opplysninger i forbindelse med salget kan dette medføre at du kommer i ansvar ovenfor kjøperen. Det er fornuftig å selge bilen med en tilstandsrapport eller med en NAF Test ved salg av bruktbil, da dette både gir selger og kjøper en trygghet med tanke på bilens tilstand. Om du evt. kan bli ansvarlig for el-feil som oppstår på bilen må vurderes konkret ut fra hva slags type feil det er, bilen alder og kjørte kilometer m.m. 

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Hjelper NAF meg i retten?

Dere skriver at dere hjelper til i retten hvis vi ikke får løst sakene våre. Kan dere si noe mer om hva som ligger i dette?
Hilsen Øyvin

Hei Øyvin!

Det er riktig at vi også bistår medlemmer i rettssaker. For slik bistand inngår vi egne avtaler, og det faktureres for bistanden. Ofte har man en rettshjelpsdekning som dekker det meste av egne utgifter ved en rettssak.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Feil diagnose på verkstaden; kan vi krevje erstatning?

Vi har hatt bilen vår på verkstad. Der påstod dei at kardangen var ødelagt og måtte skiftast pga ulyder i bilen. Dei hadde tidlegare prøvd å skifte opphenget på akslingen utan at lyden var vekk. Vi sendte kardangen på overhaling og enda med å kjøpe ein «ny» brukt. Totalt så kosta dette oss over 10 000. I etterkant viser det seg at det var hjullagra som var ødelagt. Dette har vi sjølsagt skifta. Verkstaden har pga sin påstand om kardangen sendt oss ut på ei totalt unødvendig runde som kosta oss over 10 000. Er dette noko som vi kan krevje erstatning hjå verkstaden?
Helsing Gunvor

Hei Gunvor!

Et verksted som tar inn en bil til reparasjon plikter etter lov om håndverkertjenester å opptre fagmessig, og vareta kundens interesser. Det vil kunne være et diskusjonsspørsmål hva som er det faglig forsvarlige å gjøre i det enkelte tilfelle. Men, dersom et verkstedsoppdrag har vært helt forfeilet og man skulle ha skiftet en annen del enn den som er skiftet, så kan det være grunnlag for å heve oppdraget, og kreve refundert det beløpet man har betalt for den unødvendige reparasjonen. Du skriver ikke om du har vært på samme verksted hele tiden, det er nemlig slik at det verkstedet som har gjort en feil også har en rett til selv å rette opp denne feilen. Du finner mer informasjon om hvordan du forholder deg dersom du er uenig i det et verksted har gjort på våre nettsider.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Fikk bil i gave av 90 år gammel mann

Jeg har fått en bil, 2009-modell Golf TDI, som gave fra en mann på nær 90 år som ikke er i slekt med meg. Jeg skal være hans privatsjåfør så lenge han lever. Jeg har gitt den videre til mitt barnebarn som nettopp har fått førerkort. Eierskifte har foregått formelt mellom disse to og alt er OK.

Hva skal vi skrive i likningen?
Hilsen Bernt

Hei Bernt!

Den som var eier av bilen den 31.12 som må føre opp bilen som sin eiendel i post 4.2.5 på selvangivelsen. Det skal føres opp årsmodell og listepris den gang bilen var ny, slik at korrekt skalaverdi skal komme opp hvert år og inngå som en del av formuen. Har du ikke listepris på bilen den gang den var ny finner du den her.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Ny bil forsinket, hva med leiebil mens man venter?

Hva er praksis/ hvilke rettigheter har man hvis man inngår kjøpsavtale om ny bil til en bestemt dato, og man leier bil (fra samme leverandør) frem til den nye bilen er klar, også blir plutselig den nye bilen to måneder forsinket? Har man da krav på gratis eller redusert pris for leiebilen? Eller må man bare betale for leiebil i de to ekstra månedene?
Hilsen Lars

Hei Lars!

Du kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse fra selgerens side, med mindre selgeren kan bevise at forsinkelsen skyldes en hindring utenfor hans kontroll. I tillegg har du også en plikt til å begrense tapet. Slik jeg ser det, vil utgifter til leiebil som følge av forsinket levering kunne være et tap som kan kreves erstattet. Min anbefaling er at du tar opp dette med forhandleren og ber om et forslag til løsning.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Bilen totalvrak, uenig om oppgjøret

Bilen min er blitt vraket etter at jeg kjørte ut av veien, og inn i et tre. Heldigvis gitt det bra med meg, men jeg blir ikke enig med selskapet om oppgjøret for bilen. Hva kan jeg gjøre? Må jeg gå til rettssak?
Hilsen Steinar

Hei Steinar!

Det er kaskovilkårene som gjelder her, og i utgangspunktet har du krav på å få erstattet markedsverdien på bilen. I noen tilfeller kan det oppstå uenighet om verdien, eller den kan være vanskelig å fastsette hvis det er en sjelden bilmodell. I slike tilfeller kan verdien fastsettes ved skjønn. Selskapet og forsikringstakeren oppnevner da hver sin skjønnsmann som blir enige om en verdi. NAF Advokat har tekniske rådgivere som kan bistå som skjønnsmenn, men vi gjør oppmerksom på at dette faller utenfor det som dekkes av medlemskapet, slik at vi må ta betalt for denne type oppdrag.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Skadet og sykmeldt etter trafikkulykke, hva bør jeg gjøre videre?

Jeg har vært med i en trafikkulykke, og har fått skade i rygg og hofter. For tiden er jeg sykmeldt. Bilen ble totalskadet, men den har jeg fått erstattet. Jeg er mer bekymret for hvordan min situasjon blir, med tanke på jobb, behandlingsutgifter og slike ting. Er det noe jeg må passe på, og kan NAF hjelpe meg i en sak som dette?
Hilsen Leif

Hei Leif!

Alle rimelige og nødvendige utgifter som følge av uhellet kan kreves erstattet av forsikringsselskapet. Utgiftene må dokumenteres, dvs. at du må ta vare på kvitteringer for medisiner, egenandeler ved legekonsultasjoner, behandlinger, m.m. Reise til og fra lege og behandling kan også kreves erstattet. Hvis du bruker egen bil fører du opp hvor reisen startet og stoppet, samt antall kilometer. Videre kan du også kreve erstattet evt. tapt arbeidsfortjeneste. En bekreftelse fra arbeidsgiver vil være god dokumentasjon for dette.

Hvis det etter en tid viser seg at skaden blir varig, vil det normalt bli innhentet en såkalt spesialisterklæring. Spesialisten vil da vurdere hvilke konsekvenser uhellet har fått for din arbeidsevne, livsutfoldelse og behov for hjelp og behandling fremover. På grunnlag av dette blir det beregnet en slutterstatning.

Hvis skaden skulle vise seg å bli varig eller det ellers skulle være behov for advokathjelp, bistår vi deg gjerne videre.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Altfor høy pris for en brukt Subaru fra 1996?

Jeg kjøpte en brukt bil, Subaru Forester 96 modell, pris 126.000 hos en privat forhandler i et bilverksted i april.  Det er 100 hestekrefter. Vi ble fortalt at bilen skulle de sjekke om at alt var i orden, og den var ok, før vi kunne hentet den. Da måtte vi betale i alt 130.000 med registreringsomkostninger. Senere så vi at det var likevel noe galt med bilen. Problemer med sidespeil, og bakdør, og så var det tungt å trykke på clutch. Vi undersøkte Google at den typen bilen skulle ha kostet mye mindre enn 130.000. Hva mener dere om det?
Hilsen Bente

Hei Bente!

Vi synes i utgangspunktet at dette høres ut som en høy pris for en Subaru Forrester 1996-modell. Det er imidlertid slik at man står fritt til å avtale prisen på en bil, så det skal veldig mye til for å gjøre noe med det i etterkant.  Hva gjelder de feilene du nevner, så er vi nok redd for at dette er forhold som man må regne med gitt bilens alder.

Med vennlig hilsen
NAF Advokat

• Flytter til Tyskland, kjøpe bil og senere importere?

Jeg skal flytte til Tyskland denne uken. Vurderer å kjøpe bil der, og evt importere når jeg kommer tilbake til Norge om 2 år. Hvordan kan jeg betale merverdiavgift kun til ett land? Hørte tips om at bilen jeg evt kjøper i sommer bør jeg selge der nede, og rett før jeg flytter tilbake kjøpe en bruktbil som har vært firmabil ettersom de ikke har betalt mva. Dermed «direkte-import» av bilen. Eller kan jeg få refundert tysk mva 2 år senere når jeg flytter til Norge og må betale alle avgiftene?
Hilsen Anders

Hei Anders!

Det vil kunne være mulig å få momsrefusjon etter å ha kjørt bilen en stund i Tyskland. Skal du få refundert mva. du har betalt ved bilkjøp i utlandet, må dette avtales skriftlig med bilforhandleren før du inngår kontrakt. Du må i såfall i dette tilfellet gjøre en avtale med forhandler i Tyskland når det gjelder tidspunktet for momsrefusjonen/hvor lang tid som kan gå før det kreves refusjon.   

For øvrig kan det være lurt å sjekke om det lønner seg å importere den aktuelle bilen. Beregningskalkulator finner du på www.toll.no. Her finnes også mye annen nyttig informasjon om import av bil. 

Hilsen
NAF Advokat