28. oktober publiserer vi svarene fortløpende fra klokka 16.