Så langt har NAF gjennom sine lokalavdelinger, kontakt med mange skoler i landet og om lag 38 000 skoleelever deltar hvert eneste år. Vi gir oss ikke med dette, og ønsker at enda fler skoler og skoleelever bruker dette tilbudet.

Gratis tilbud

Sykkelkonkurransen er gratis og bidrar til å nå kompetansemålene i grunnskolen. Kompetansemålene i grunnskolen skal sikre barnas sykkelferdigheter og kunnskap om trafikk.

Teori og praktiske ferdigheter

Skolene som melder seg på får tilsendt det som trengs for å gjennomføre NAF Sykkelkonkurranse

  • Læremateriell
  • Teoriprøver
  • Nyttige råd og tips på hvordan lage og gjennomføre de praktiske øvelsene.

For å motivere til deltagelse fungerer opplæringen som en konkurranse. Vinnerne fra den enkelte skole deltar i distriktsfinalene. Vinnerne i distriktsfinalene går igjen videre til landsfinalen. Det absolutte målet er den internasjonale finalen som i Europa. I 2015 blir den internasjonale finalen arrangert i Wien i Østerrike.

Den internasjonale finalen gjelder kun aldersgruppen 10 - 12 år. NAF dekker kostnadene for deltagere og følge.

Bidrag til kompetansemålene

Myndighetene har gitt grunnskolen et anvar for å redusere risikoen for skadde barn i trafikken. Kompetansemålene i grunnskolen er  tydelige på at elevene skal:

  • Kunne følge trafikkreglene når de går og sykler
  • Kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel.

Vi er alle trafikanter

Alle mennesker er trafikanter, enten vi er fotgjengere, syklister eller motoriserte på to eller fire hjul. Derfor er det viktig at alle har kunnskp om hvilke regler som gjelder ute i trafikken og at vi følger disse reglene. Dette er den beste måten å unngå trafikkulykker på.

Sykling er forbundet med høy risiko for personskader. Det er anslått at bare omkring 13 prosent av alle sykkelulykker med personskade rapporteres i offisiell statistikk over veitrafikkulykker i Norge.

  • Det reelle antall skader blant syklister ligger trolig omkring 5000 per år.
  • Offisiell statistikk for de siste årene viser omkring 600 - 700 skadde syklister per år.
  • 30 prosent av skadde syklister som oppsøker sykehus eller legevakt for behandling av har hode - eller ansikstsskader.