Hvis du har reklamert til forhandleren eller verkstedet og fått avslag kan du la eksperter fra bilbransjen og trafikantorganisasjonene vurdere saken.

Du fyller ganske enkelt ut eget klageskjema. Det er viktig at du også legger ved den dokumentasjon som du mener kan vedrøre saken.

Klagen sendes til:
Norges Automobil-Forbund
att. Juridisk avdeling
P.b. 6682, Etterstad
0609 Oslo.

Ønsker du å sende saken per e-post, kan du benytte: klagenemnda@naf.no

Forutsetninger 

En forutsetning for å kunne klage saken inn for nemnda er at det er reklamert til bilforhandleren/verkstedet først, og at det er gitt et endelig avslag på klagen.

Du må være medlem i NAF og verkstedet/forhandleren må være medlem i Norges bilbransjeforbund (NBF).

Klagegebyret er på 500 kroner, og betales direkte til Klagenemnda for bilsaker etter at saken er registrert og tatt under behandling. 

Om klagenemnda

Klagenemnda for bilsaker er opprettet av NBF i samarbeid med organisasjonene KNA (Kongelig Norsk Automobilklubb), MA (Motorførernes avholdsforbund) og NAF (Norges Automobil-Forbund).

Nemnda består av seks medlemmer, tre fra bilbransjen og en fra hver av de tre organisasjonene, som avgjør sakene på grunnlag av innsendte opplysninger. Disse har en lang og god teknisk kompetanse og omfattende bransjekunnskap. I tillegg møter to faste advokater. Disse rettleder i juridiske problemstillinger og skriver også avgjørelsene.