Bror Steiner tok kontakt med NAF etter at han fikk avslag på reklamasjonen overfor forhandleren. 

NAF-medlemskapet er ikke bare veldig god veihjelp uansett hvilken bil du kjører. NAF tilbyr også juridisk hjelp til sine medlemmer, og takket være NAF Advokat har både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett slått fast at Steiner har rett til å klage på mangelfull utbedring av rustskader.

Rust reparert, men kom tilbake

Bilforhandleren Star Autoco utbedret i 2006 rustskader på NAF-medlemmets Mercedes. Medlemmet betalte ikke for utbedringen, da den ble utført som et reklamasjonsarbeide. Alle fire dører ble utbedret og bakluka skiftet. I 2009 dukket rusten frem igjen på alle fire dørene, mens bakluka som ble byttet ut i 2006, var rustfri. NAF-medlemmet valgte å reklamere på jobben som ble gjort i 2006, men Star Autoco viste til at reklamasjonstiden var gått ut.

Vant i tingrett og lagmannsrett

Saken havnet i Oslo tingrett som konkluderte med at reklamasjonen sto seg til tross for at reklamasjonsfristen var gått ut. Dette fordi det tar tid før rusten kommer tilbake og man får bevist at utbedringsarbeidet er dårlig utført. Lagmannsretten opprettholdt tingrettens konklusjon. Star Autoco anket lagmannsrettens dom og dermed var det opp til landets øverste rettsinstans å avgjøre saken.

NAF bistår i retten

NAF Advokat bistår NAFs medlemmer i et større antall rettssaker hvert år, men dette er første gang vi har bistått i en sak for Høyesterett. Dommer fra Høyesterett legger premissene for hvordan tilsvarende saker skal behandles for fremtiden, og NAF er glade for at vi har fått muligheten til å påvirke dette.

Viktig for alle

Bror Steiner fikk god valuta for sitt NAF-medlemskap da han fikk hjelp av advokatene i NAF. Men dommen er svært viktig for alle bileiere:

I dommen kommer Høyesterett til at det er adgang til å reklamere over mangelfulle reklamasjonsarbeider, uavhengig av reklamasjonsfristen, og det løper ingen absolutt frist for å fremme et slikt krav. Men, det må reklameres innen rimelig tid etter at man oppdaget av arbeidene var mislykket. NAF er veldig godt fornøyd med denne avklaringen, da adgangen til å reklamere ved dårlig utført arbeid vil bidra til å sikre at slike utbedringsarbeider gjøres fagmessig første gang.

Avgjørelsen kan derfor få betydning for deg som bileier hvis du kommer i en situasjon hvor mangler må utbedres. Det du må passe på når mangler dukker opp er å klage (reklamere) så fort disse oppdages. Har du reklamert innen rimelig tid – og innenfor femårsfristen – innebærer dommen at du har en mulighet til å klage på dårlig utført retting av mangelen også der hvor det har gått mer enn 5 år siden du kjøpte bilen.  Spørsmålet om rettingen er mangelfull må konkret vurderes i hvert enkelt tilfelle, og det vil ikke være slik at man vil kunne reklamere i et hvert tilfelle hvor feilen kommer tilbake. Det er også viktig å merke seg at det må reklameres innen rimelig tid etter at feilen blir oppdaget på ny.

NAF anbefaler her – som ellers – at en slik reklamasjon fremmes skriftlig. 

Les mer om medlemsfordelen juridisk bistand!