Advokatfullmektig i NAF Isabel Andersen Mougios sier at det ved en del bruktbilhandler går litt for raskt i svingene. Det er ofte flere som er interesserte i bilen og kjøper tar seg ikke tid til å be om test av bilen, og i verste fall ikke en gang tid til å skrive en ordentlig kontrakt.

Advokatfullmektig i NAF Isabel Andersen Mougios beste råd er å undersøke bilen grundig og skrive kontrakt med viktige detaljer.

Bilene undersøkes ikke godt nok

Skal du kjøpe eller selge bil?

Prøv vår nye guide "Trygt Eierskifte". Her får du en enkelt oversikt over alt du må gjøre når du skal kjøpe eller selge bruktbil.

Se guiden her

- Ofte testes bilen først etter at kjøpet er fullført. Da avdekkes feil og mangler som kunne vært oppdaget før overtagelsen. I de mest ekstreme tilfellene kan det koste mer for reparasjon enn det man opprinnelig ga for bilen forteller Isabel.
Nylig bistod NAF Advokat et medlem som kjøpte bil for 50 000 kroner, men etter kjøpet ble det avdekket omfattende rustskader. Reparasjon av rustskadene ble taksert til over 100 000 kroner.

- Dersom kjøperen hadde visst at bilen hadde rustskader for over det dobbelte av kjøpsprisen, hadde han neppe kjøpt den, sier NAF-advokaten.

Det er likevel viktig å være klar over at man ved kjøp av bruktbil må påregne utgifter til vedlikehold og reparasjoner, også kort tid etter overtagelse. Feil som anses å være normal bruksslitasje vil normalt ikke gi grunnlag for krav mot selger i ettertid.

Tips og råd for et bedre bilkjøp

Advokatfullmektigen har følgende råd hun ønsker å dele med fremtidige bilkjøpere:

• Skriv kontrakt! Dette er utgangspunktet for en sikker handel. Skjer det noe med bilen etter utført handel, har du lite å stille opp med om kontrakt ikke er signert. Husk å få med alle detaljer skriftlig. Alle muntlige lovnader og spesielle opplysninger om bilen bør nedtegnes skriftlig.

• Undersøk bilen. Still kritiske spørsmål og ta gjerne bilen på en NAF-test. Fordelen med å teste bilen før kjøpet er at man får en oversikt over bilens tilstand, noe som er en trygghet både for selger og kjøper.

Viktig med god kontrakt

Hele 40 prosent av bruktbilkjøpere skriver ikke kjøpekontrakt. Dette forundrer advokatene. En kontrakt bør si noe nærmere om de opplysningene selgeren har gitt og hva partene har blitt enige om. Legg gjerne ved dokumenter som er relevante for kjøper, som for eksempel servicehefte, kvitteringer for utførte reparasjoner og påkostninger, EU-kontroll, mangellapp og lignende.

En god kontrakt gir mindre konflikter i etterkant. Bruk NAF kjøpekontrakt og du kan signere digitalt med BankID eller laste ned PDFen. Vi har også en egen steg for steg guide for bruktbilkjøp som får deg trygt gjennom bilkjøpet.