1. januar 2018 ble årsavgiften erstattet av en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapene. Les mer her!

Hvis bilen registreres etter 30. juni, er det halv årsavgift.

Satsene er i hovedtrekk:

Bil under 7500 kilo (inkl. røde prøveskilt)

kr 3.135

Bil under 7500 kilo, diesel uten partikkelfilter 

kr 3.655

Motorsykkel

kr 1.920

Tilleggsavgift for alle ovennevnte

kr 250

Moped, traktor, taxi, veteran, elbil med flere

kr 445

Skal du kjøpe eller selge bil?

Prøv vår nye guide "Trygt Eierskifte". Her får du en enkelt oversikt over alt du må gjøre når du skal kjøpe eller selge bruktbil.

Se guiden her

Hvem får regningen?

Regningen på årsavgiften blir sendt til den som sto registrert som eier av kjøretøyet pr. 1. januar. Blir kjøretøyet solgt og registrert på ny eier før forfall for avgiften, blir allikevel kravet sendt til den som var registrert som eier 1.januar. 

Ved salg før forfall av årsavgiften, anbefaler vi at du regulerer hvem som er ansvarlig for betaling av avgiften i kjøpekontrakten. Det kan imidlertid være lurt å betale årsavgiften før forfall eller ved overlevering av bilen.

Selger du en bil der årsavgiften allerede er betalt, er det lurt å selge bilen slik at ny eier registreres før 1. januar. Med andre ord; har du planer om å selge bilen din, er det lurt å få gjort det før nyttår. Da får den nye eieren regningen på årsavgiften, og dere er vel forlikte.

Vær oppmerksom på at det fra 2016 er Skatteetaten som har ansvaret for å drive inn årsavgiften. Tollvesenet i Oslo og Akershus har tidligere gjort dette. 

Det er dyrt å somle med årsavgift

Hvis avgiften betales for sent, påløper det en tilleggsavgift på kr. 250,-.  

I april sender Skatteetaten ut purring til eier på purretidspunktet. Har bilen skiftet eier mellom 1. januar og 20. mars (21. mars i 2016 siden 20. mars falt på en søndag) skal ny eier ikke få tilleggsavgift.

I de tilfeller årsavgiften ikke betales, vil den bli inndrevet gjennom Statens innkrevingssentral. Kravet rettes mot den som sto registrert som eier per 1. januar. Nye eier vil få et vedtak om avskilting.

Vær klar over at Skatteetaten ikke er bundet av avtaler som måtte være inngått mellom selger og kjøper knyttet til fordeling av avgiftskravet. Derfor er det viktig å avklare hvem som skal betale årsavgiften når bilen skifter eier.

Hvordan slippe å betale årsavgift

For å slippe å betale årsavgift, må skiltene leveres inn før 31.12. Har bilen skilter på etter dette tidspunkt vil det bli utsendt krav om årsavgift.

Årsavgiften vil også falle bort i sin helhet hvis bilen leveres til vraking hos godkjent bilopphuggeri eller vrakplass før forfall. I slike tilfeller kan man se bort fra et eventuelt krav. Vrakes bilen etter forfallsdato og før 30. juni refunderes halv avgift til siste eier. Refusjonen vil bli automatisk utbetalt, som regel i løpet av måneden etter vraking. For kjøretøyer som leveres til vraking etter 30. juni, gis det ingen reduksjon i avgiften.

Link til satsene