Ved kjøp av bil fra forhandler følger det ofte med en eller annen form for garanti. Garantien kan gis av:

  • bilprodusenten
  • importøren
  • bilforhandler

Garantier gitt av forskjellige aktører vil ofte kunne variere i innhold, det er derfor viktig å sette seg inn i den enkelte garanti for å se hva den dekker.

  • Garantiens innhold og eventuelle begrensninger skal komme klart fram og være lett forståelig.
  • Be alltid om å få garantivilkårene skriftlig.
  • Garantien ved nybil følger bilen, og vil som hovedregel gjelde ved videresalg.

Garantien skal, for å være en garanti, gi deg rettigheter ut over det som følger av forbrukerkjøpsloven. Selgeren har heller ikke anledning til å begrense dine lovbestemte rettigheter, disse vil du alltid kunne benytte deg av også etter garantiens utløp så sant du befinner seg innenfor lovens frister.

Sjekk bilen før garantien utløper. Les om NAF Garantiutløpstest

Loven setter krav til garantien

For at selgeren skal kunne kalle noe for garanti, stilles det i markedsføringsloven opp visse krav til dens utforming. Blant annet stilles det krav at garantiens innhold og eventuelle begrensninger skal komme klart fram og være lett forståelig. Du har krav på å få garantivilkårene utlevert.

Vanligvis medfører en gitt garanti at man som forbruker får rett til å få en kostnadsfri utbedring av feil og mangler innenfor garantitiden, gitt at feilen eller mangelen som oppstår dekkes av garantiens innhold. For å få dekket feil og mangler på garantien, er det en forutsetning at du gir selgeren melding om dette så fort som mulig, og før garantitiden utløper. Selve reparasjonen kan man normalt få gjort etter garantitidens utløp. Vi anbefaler at krav om retting etter garanti fremsettes skriftlig.

Nybilgaranti

Vanligvis angis garantitiden med et antall år/ antall kjørte kilometer, for eksempel fem år/ 100.000 km. Dette betyr at nybilgarantiens varighet er enten fem år eller 100.000 kjørte kilometer, alt ettersom hva som inntrer først. Garantitiden vil i et slikt tilfelle være ute før det har gått fem år hvis man har kjørt mer enn 100.000 km. med bilen.

Garantien følger bilen, og vil som hovedregel gjelde ved videresalg. Hvis man tenker på å kjøpe seg en nyere bruktbil kan det derfor være lurt å undersøke om nybilgarantien fortsatt gjelder.

Bruktbilgaranti

Ved kjøp av bruktbil fra forhandler, hender det at forhandleren gir kjøper en bruktbilgaranti. Selgeren er ikke forpliktet til å gi en slik garanti. Blant de større aktørene er det imidlertid vanlig at det gis en form for bruktbilgaranti.

Når det gis slike garantier, er det viktig at man som forbruker leser igjennom hva bruktbilgarantien dekker og om det er noen begrensninger. Siden selger ikke er forpliktet til å gi forbrukeren en slik garanti, og kan i utgangspunktet selv bestemme hva den skal gjelde. Det er et krav om at garantien må gi forbrukeren noe mer enn han har krav på etter forbrukerkjøpsloven.