Det er flere faktorer som påvirker verdien på bilen. Hvordan markedet er på ditt hjemsted vil påvirke prisen til en viss grad. Dersom det er flere bilforhandlere i området, øker konkurransen og bidrar til et visst press på bilprisene. Et stort marked vil gi lavere pris og et mindre marked vil gi høyere pris. De store nettportalene har imidlertid bidratt til at prisforskjellen mellom distriktene er blitt mer utjevnet i den senere tid. 

NAFs råd

I de fleste tilfeller kan du orientere seg veldig godt ved å foreta søk på for eksempel www.finn.no og www.autodb.no for å sammenligne tilsvarende biler.

NAF kan også bistå med en antydning av markedsverdi, samt gi andre råd og veiledning ved kjøp og salg av bil.

Kilometerstanden

Kilometerstanden har innflytelse på bilens verdien. For nyere biler vil utkjørt distanse i forhold til «normalt» 15–17.000 km. i året, øke verdien ved underkjørt distanse, og redusere verdien ved overkjørt distanse. 

Teknisk og allmenn tilstand

Teknisk og allmenn tilstand, samt hvor kurant (gangbar/alminnelig) bilen er vil også ha en innvirkning på prisen. Som regel vil en bil som er i god teknisk tilstand være lettere å omsette enn en bil som har tekniske feil, men man får normalt ikke igjen 100 % av påkosten hvis bilen repareres eller settes i bedre stand.

Verditap

Diagrammet nedenfor gir indikasjon på avskrivning for personbil og stasjonsvogner. Prosenten beregnes ut fra dagens nybilpris for den aktuelle bilmodellen (nye modeller erstatter eldre årganger).

Skal du kjøpe eller selge bil?

Prøv vår nye guide "Trygt Eierskifte". Her får du en enkelt oversikt over alt du må gjøre når du skal kjøpe eller selge bruktbil.

Se guiden her

Innvirkning på markedsverdien til bruktbil har også biltype, hvor kurant den er (gangbar), teknisk tilstand, allmenntilstand m.m. Gjennomsnittlig kjørelengde per år er + ÷ 15.000 km.

Hvordan finne verdien på bilen?

Den enkleste måten er å finne tilsvarende biler og deres verdi f.eks. på finn.no. Det er også mulig å forhøre seg med en forhandler, evt. ta en NAF Test inkl. verdivurdering hos NAF. Da vil man ha et generelt grunnlag for å si noe om verdien på bilen.