Med AutoPASS-brikken blir alle bompasseringer fakturert av ditt bomselskap. Dette forutsetter at du har en gyldig avtale. 

AutoPASS-brikken er lik over hele landet, men du er «hjemmehørende» i et av bomselskapene. Bor du i Trøndelag og er i Oslo, slipper du å forholde deg til et nytt bomselskap. I stedet samles alt på én faktura, spesifisert med hvilke bomanlegg du har passert.

Meld inn endringer når du bytter bil

AutoPASS-brikken er knyttet til registreringsnummeret på bilen din. Når du skal kjøpe eller selge bil er det ditt ansvar å melde fra til bomselskapet ditt om endringene i eierforholdet. 

For å registrere endringer går du direkte inn på nettsidene til ditt bomselskap. Hvis du er usikker på hvor du hører hjemme, ta en titt på siste faktura. Avtalen kan du enkelt administrere fra "Min side" hos ditt bompengeselskap. 

Hvis du tar ut brikken av bilen uten å si opp avtalen, må du fortsatt betale for passeringene til den gamle bilen selv om disse er gjort av den nye eieren. Det er ditt ansvar å påse at riktig bil er registrert på din brikke. I og med at brikken er personlig kan du velge å flytte den til et nytt kjøretøy så lenge du oppdaterer kjøretøyinformasjonen. 

Kan brukes i Skandinavia

Autopass er forøvrig med i det såkalte EasyGo-samarbeidet. Det betyr at du kan bruke brikken på enkelte broer og ferjesamband i Skandinavia. Biler med tillatt totalvekt over 3500 kilo kan også passere bomanlegg i Østerrike, såfremt kjøretøyet har en egen EasyGo+-brikke. Se nettsidene til EasyGo for mer informasjon.