Ved kjøp av bil privat, er det viktig å kontrollere at den personen som selger bilen virkelig er rette eier av bilen. Dette kan enkelt gjøres ved å kontrollere hvem som står som eier i vognkortet, mot navnet på selgeren. Er du i tvil, kan du be selgeren legitimere seg.

Opplysninger om eierskap av bil

Har du ikke tilgang til vognkortet eller er usikker på hvem er eier, kan du ta kontakt med Statens vegvesen på telefon 22 07 30 00. Vegvesenet kan slå opp i Motorvognregisteret og fortelle deg hvem som er eier, hvor mange eiere bilen har hatt og flere andre opplysninger om bilen. 

Vi gir deg advokathjelp

NAF har advokater og biltekniske eksperter som er klare til å hjelpe deg som medlem hele døgnet!

Bli medlem i dag

SMS-tjeneste

Skal du finne eieren av bilen kan du også benytte vegvesenets SMS-tjeneste. Send inn REGNR (mellomrom) og registreringsnummeret på kjøretøyet du ønsker å få informasjon om, og send meldingen til telefonnummer 2282. Tjenesten koster 3 kroner pr. mottatt melding.

Hvis selger ikke er den som står oppført som eier, be om å få fremlagt fullmakt fra rette eier, og be om legitimasjon fra både eier og selger.

Ønsker du å finne opplysninger om kjøretøyet generelt (eksempel: mål og vekt, dekkdetaljer, frist for EU-kontroll ), kan du finne det her.

Jeg finner ingen informasjon om bilen

Hvis sms-tjenesten til Statens vegvesen ikke gir deg noe resultat, er kjøretøyet av forskjellige årsaker unntatt fra å vises offentlig i Motorvognregisteret. Dette er som regel av sikkerhetsårsaker. Blant annet er den amerikanske ambassaden fritatt for å kjøre med diplomatskilter (blå CD-skilter) i Norge, og ambassadens biler er registrert med vanlige Oslo-skilter der eieren ikke er synlig for publikum i Motorvognregisteret.

Finnes ingen informasjon om bilen på sms-tjenesten bør du sjekke nøye hvorfor.