Ved kjøp av bil privat er det viktig å kontrollere at den personen som selger bilen virkelig er rette eier. Dette kan enkelt gjøres ved å kontrollere hvem som står som eier i vognkortet mot navnet på selgeren. Er du i tvil, kan du be selgeren legitimere seg.

Opplysninger om eierskap av bil

Har du ikke tilgang til vognkortet eller er usikker på hvem som er eier, kan du få kjøretøyopplysninger via SMS. 

Hvis selger ikke er den som står oppført som eier, bør du be om å få fremlagt fullmakt fra eier. 

Vi gir deg advokathjelp

NAF har advokater og biltekniske eksperter som er klare til å hjelpe deg som medlem hele døgnet!

Bli medlem i dag

Andre opplysninger om bilen

Ønsker du å finne opplysninger om kjøretøyet generelt (eksempel: mål og vekt, dekkdetaljer, frist for EU-kontroll ), kan du finne det her.

Jeg finner ingen informasjon om bilen

Hvis sms-tjenesten til Statens vegvesen ikke gir deg noe resultat, er kjøretøyet av forskjellige årsaker unntatt fra å vises offentlig i Motorvognregisteret. Dette er som regel av sikkerhetsårsaker. Blant annet er den amerikanske ambassaden fritatt for å kjøre med diplomatskilter (blå CD-skilter) i Norge, og ambassadens biler er registrert med vanlige Oslo-skilter der eieren ikke er synlig for publikum i Motorvognregisteret.

Finnes ingen informasjon om bilen på sms-tjenesten bør du sjekke nøye hvorfor.