Sjekk vilkårene for billånet, og hvor du kan låne penger. Kanskje tilbyr arbeidsgiveren eller fagforeningen din lån med gunstige vilkår? 

  • Velg den finansieringsmåten som passer deg best og gir deg best vilkår (arbeidsgiver, fagforbund, familie, billån, huslån etc.)
  • Innhent tilbud  fra flere aktører før du bestemmer deg for hvilken institusjon du velger. Bilforhandlere kan ha kampanjer med svært gunstig rente.  
  • Generelt kan man si: Jo høyere enkapital du har – jo laver rente får du
  • Skaffer du et billånsbevis er det mulig å slå til raskere på bilen du ønsker
  • Billån med pant i fast eiendom gir bedre rente enn pant i bilen
  • Billånet bør nedbetales i takt med verdifallet på bilen (normalt 3-5 år)

Hva slags type finansiering bør du velge?

Det er viktig å undersøke nøye hvilken finansieringsmåte som passer best for deg. Har du mulighet til å ta opp lån gjennom arbeidsgiver eller fra familie er det som regel mest lønnsomt.

Det vanligste er å ta opp lån med sikkerhet – enten med pant i bilen eller pant i bolig.

Skal du ta opp lån i en bank eller et finansieringsselskap er det viktig at du sjekker vilkårene på lånet – slik som renter, gebyrer og nedbetalingstid.

Billånsbevis

De aller fleste finansieringsinstitusjoner vil kunne gi lånetakeren et billånsbevis, et håndfast bevis på at finansieringen er i orden. Billånsbeviset gjør det mulig å slå til raskere når man finner bilen en ønsker å kjøpe. Et slikt bevis vil ofte ha en begrenset gyldighetsperiode.

Du har kun anledning til å stille bilen som sikkerhet for lån i forbindelse med kjøpet av bilen.

Billån med pant i bolig

Har du mulighet til å finansiere bilkjøpet med pant i fast eiendom fremfor bilen, kan du få bedre rentevilkår, enn hvis du tar opp billån med sikkerhet i bilen.  Rentevilkårene her vil blant annet være avhengig av hva slags prioritet dette lånet får.

Vær imidlertid klar over at tar du opp et billån gjennom boliglånet bør du sørge for å nedbetale lånet over samme tidsperiode som et vanlig billån. Hvis ikke vil denne låneformen bli uforholdsmessig kostbart, da boliglånet og rentene normalt løper over lang tid.

Nedbetalingstid

En grei regel er at lånet bør nedbetales i takt med verdifallet på bilen. Siden biler faller raskt i verdi, bør man legge opp til en ganske stram nedbetalingsplan.

Banker tilbyr i dag inntil 10 års nedbetalingstid på billån, men som hovedregel bør lånet tilbakebetales i løpet av 3 til 5 år.

Kausjonist

I de situasjoner banken vurderer lånetakers økonomiske situasjon som mindre tilfredsstillende, kan de kreve at det stilles med kausjonist. Hvilket betyr at man får en tredjeperson til å være medansvarlig for lånebeløpet.

Det kan være en eller flere kausjonister for samme krav. Ofte vil långiveren (kreditor) kreve at kausjonisten stiller sikkerhet for sin forpliktlese gjennom for eksempel pant i fast eiendom. Dette kan være en måte å få lån på, men innebærer også en risiko for den som stiller sine eiendeler som sikkerhet.

NAF Billån

NAF tilbyr også billån gjennom vår samarbeidspartner Nordea, les mer om NAF Billån her.