Veiledningen er basert på data fra de leverandørene som som leverer elbiler i det norske markedet. 

Hele kjøpsveiledningen er publisert på Elbilforeningens hjemmesider. I tillegg finner du en elbilmatrise som tar for seg spesifikasjonene til elbilene. Matrisen blir løpende oppdatert etterhvert som det kommer nye elbiler på markedet.

Elbil er et godt alternativ

Det er en del spesielle forhold som avgjør om elbil er en biltype som passer for deg og ditt bruksbehov. Mange av oss kan trygt velge å kjøre forurensingsfritt med elbil. Vi beveger oss ikke mer i det daglige.

Som familiens nummer to er den utmerket. For en del kan det også holde med en elbil til daglig og leie en vanlig bil til det mer sporadiske transportbehovet. 

Det handler om å velge rett redskap til rett bruk, samtidig som man tar hensyn til miljøet og folks helse.