Kjøp av bil

NAF, Forbrukerrådet og Norsk Elbilforening har laget en kjøpsveileder for elbiler.

Er du utålmodig og vil skrive kontrakt så fort som mulig, les i det minste vår kortversjon av viktige tips!

Kjøper ser på bil

Den uheldige bileieren Bror Steiner fikk hjelp av NAF og vant over bilforhandleren. Neste gang er det kanskje du som trenger advokathjelp.

Det er en del spesielle forhold som avgjør om elbil er en biltype som passer for deg og ditt bruksbehov. Mange av oss kan trygt velge å kjøre forurensingsfri...