Kort fortalt:

  • Salgsmeldingen leveres digitalt hos Statens vegvesen ved bruk av elektronisk ID.
  • Før kjøretøyet kan tas i bruk, må kjøper betale en omregistreringsavgift til staten.
  • Om du ikke kan eller ønsker å benytte deg av digital salgsmelding, er det fortsatt mulig å levere den på papir.

Leveres enkelt på nett

Ved eierskifte skal det leveres salgsmelding til Statens Vegvesen. Dette gjøres enklest på Statens vegvesens nettsider. Du må logge deg inn på «Din side» (krever en vanlig identifisering som f.eks. BankID på mobil) og herfra følger du oppskriften videre. Både selger og kjøper må logge inn på «Din side» for å fullføre eierskiftet. Tjenesten forutsetter at du er over 18 år og har norsk fødselsnummer. Her finner du de digitale tjenestene til Statens vegvesen.

Ikke glem omregistreringsavgiften

Etter at salgsmeldingen er levert digitalt må kjøper omregistrere kjøretøyet og betale omregistreringsavgift. Før dette kan gjøres må kjøretøyet være EU-godkjent og det må foreligge gyldig forsikring i kjøpers navn. Les mer om forsikringsplikten på Statens Vegvesen sine nettsider.

Salgsmeldingen finnes fortsatt på papir

Hvis du ikke kan eller ikke vil benytte de digitale tjenestene kan selger levere salgsmeldingen direkte til en trafikkstasjon og vise legitimasjon der. Kjøper vil motta en SMS om å godkjenne salgsmeldingen på «Din side». Kjøper kan også velge å møte opp ved trafikkstasjonen og legitimere seg der.

Last ned salgsmelding

Salgsmeldingen kan også sendes per post. Da vil både selger og kjøper få SMS om å godkjenne salgsmeldingen på «Din side».

Midlertidig vognkort

Ved registrering utstedes midlertidig vognkort i den nye eierens navn og kjennemerke blir utlevert/rekvirert, hvis ikke disse allerede sitter på kjøretøyet. I tillegg blir det sendt bestilling på ordinært vognkort.

NB! Det midlertidige vognkortet er ikke gyldig i utlandet. Det ordinære vognkortet blir sendt i posten til kjøretøyets eier i løpet av 2-5 dager.

Signér også kjøpekontrakten digitalt

Husk at salgsmeldingen kun er en melding til Statens vegvesen om at kjøretøyet har skiftet eier. Skriv alltid kontakt også – kontrakten er bilsalgets viktigste dokument. Vi har laget en ny og bedre kontrakt som gjør det enklere for deg å fylle ut og signere digitalt eller så kan du laste den ned som PDF.