Ved eierskifte skal vognkortet del 2 og/eller salgsmelding fylles ut av tidligere og ny eier. For elektronisk utfylling av salgsmelding på nettsidene til Statens vegvesen, se siste avsnitt. 

Levering av salgsmelding

Salgsmeldingen leveres eller sendes per post til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner innen tre dager etter at eierskiftet har funnet sted, jfr. vegtrafikkloven § 15, 3. ledd og forskrift om bruk av kjøretøy av 25. januar 1990 § 2-9.

To eksemplarer ved eierskifte

Har bilen vognkorttypen med to deler, skal selger levere eller sende inn del 2 til trafikkstasjonen, slik at bilen kan omregistreres. Kjøper bør få med seg salgsmeldingsskjema (NA-0232) for sikkerhets skyld. 

Vegdirektoratet anbefaler at selgere ikke gir fra seg del 2 til kjøper, men at selgeren sender eller leverer denne til trafikkstasjonen. En mulig løsning er at begge parter reiser til trafikkstasjonen sammen, og leverer vognkortet del 2, samt betaler omregistreringsavgift. Er ikke dette mulig må kjøper vente med å omregistrere bilen til vognkort del 2 er mottatt av trafikkstasjonen. 

Dersom vognkort del 2 er tapt må selger fylle ut tapsmelding, og sende den til trafikkstasjonen. Tapsmeldingen finner du her som PDF fra Statens vegvesen. Alternativt kan du melde vognkortet tapt og bestille nytt på Statens vegvesens nettsider.

Har ikke bilen vognkort med to deler, må man fylle ut salgsmelding i to eksemplarer (NA-0232), hvor hver av partene beholder hver sin. Salgsmeldingen må tas med til trafikkstasjonen når bilen skal omregistreres.

Når salgsmeldingen er mottatt

Last ned salgsmelding

Når vognkortet del 2 og/eller salgsmeldingen er mottatt på trafikkstasjonen, får ny eier av registrert kjøretøy tilsendt et brev om hva som må ordnes før omregistreringen kan finne sted, samt giroblankett for betaling av omregistreringsavgiften. Når alle andre forhold i forbindelse med omregistreringen er ordnet, vil nytt vognkort bli tilsendt per post.

Midlertidig vognkort

Ved registrering utstedes midlertidig vognkort i den nye eierens navn og kjennemerke blir utlevert/rekvirert, hvis ikke disse allerede sitter på kjøretøyet. I tillegg blir det sendt bestilling på ordinært vognkort.

NB! Det midlertidige vognkortet er ikke gyldig i utlandet. Det ordinære vognkortet blir sendt i posten til kjøretøyets eier i løpet av 2-5 dager.

Elektronisk utfylling av salgsmelding

Statens vegvesen tilbyr en effektiv måte å fylle ut salgsmelding på nettsidene sine. Tjenesten forutsetter at du er over 18 år og har norsk fødselsnummer. Tjenesten støtter blant annet Bank-ID og Min-ID.

I løsningen starter selger utfyllingen av salgsmeldingen, som så «sendes over» til kjøperen. Begge må være registrerte brukere hos Statens vegvesen.