Kort fortalt:

  • Salgsmelding kan leveres digitalt via NAF Kjøpekontrakt.
  • Kjøperen må betale omregistreringsavgift – også via NAF Kjøpekontrakt.
  • Alle obligatoriske dokumenter er samlet hos oss i NAF.

Salgsmelding og omregistrering leveres enkelt digitalt

Ved eierskifte skal det leveres salgsmelding (eierskifte) til Statens vegvesen. Kjøper må også omregistrere kjøretøyet og betale omregistreringsavgift. Hos oss kan du gjøre alt av papirarbeid på ett og samme sted; kjøpekontrakt, salgsmelding og omregistrering. Vår digitale kjøpekontrakt er «integrert» med løsningen til Statens vegvesen som mottar salgsmeldingen og omregistreringen direkte fra oss. Tjenesten forutsetter at du er over 18 år og har norsk fødselsnummer.

Før omregistreringsavgiften betales må kjøretøyet være EU-godkjent og det må foreligge gyldig forsikring i kjøpers navn.

kontrakt.png

NAF KJØPEKONTRAKT: Hos oss kan du signere digitalt og gjøre alt av papirarbeid på ett og samme sted; kjøpekontrakt, salgsmelding, forsikring og omregistrering.

Midlertidig vognkort

Ved registrering utstedes midlertidig vognkort i den nye eierens navn og kjennemerke blir utlevert/rekvirert, hvis ikke disse allerede sitter på kjøretøyet. I tillegg blir det sendt bestilling på ordinært vognkort.

Det midlertidige vognkortet er ikke gyldig i utlandet. Det ordinære vognkortet blir sendt i posten til kjøretøyets eier i løpet av 2 til 5 dager.

Salgsmeldingen finnes fortsatt på papir

Hvis du ikke kan eller ikke vil benytte de digitale tjenestene kan selger levere salgsmeldingen direkte til en trafikkstasjon og vise legitimasjon der. Kjøper vil motta en SMS om å godkjenne salgsmeldingen på «Din side» hos Statens vegvesen. Kjøper kan også velge å møte opp ved trafikkstasjonen og legitimere seg der.

Last ned salgsmelding

Salgsmeldingen kan også sendes per post. Da vil både selger og kjøper få SMS om å godkjenne salgsmeldingen på «Din side» hos Statens vegvesen.