Privatleasing er en alternativ måte å finansiere bruk av privatbil. Leasing innebærer at du leier en bil for en nærmere tidsbestemt periode, før bilen leveres tilbake.

En privat leasingavtale fungerer vanligvis slik at forbrukeren (leietaker) forplikter seg til å leie en ny bil i en tre- eller fireårsperiode. Unntaksvis kan det avtales lenger leietid.

Fordeler med privatleasing:

 • Du får en ny og sikker bil
 • Stor forutsigbarhet over månedlige kostnader
 • Slipper å ta opp lån for å kjøpe bil.
 • Slipper å binde opp kapital.

Privatleasing passer imidlertid best for deg som ønsker å skifte bil hvert tredje til fjerde år.

Har du ikke kapital til å kjøpe egen bil, og vil ha en ny bil, er leasing et alternativ å vurdere. Det samme er den usikkerheten som er i bilverdenen nå. Teknologiutvikling og politiske vedtak gjør at det kan være lurt å lease hvis man bor i byområder og ønsker ny bil.

Nytting om privatleasing

Her finner du informasjon som er nyttig både for deg som vurderer å lease bil og deg som allerede er leasingkunde i dag.

Les mer om leasing her

Ulempene ved privatleasing

 • det kan være dyrere å lease enn å eie
 • du har ingen bil å selge etter utløpet av leasingperioden.

Skulle behovet ditt for bil endre seg i leieperioden, enten fordi du får barn, ny jobb eller lignende bør du være klar over at det kan koste en del å komme ut av kontrakten.

Vår erfaring er at de fleste tvistesakene oppstår i forbindelse med tilbakelevering av bilen. Det er fornuftig om kontrakten regulerer at en uhildet instans takserer bilen ved tilbakelevering.

Nyhet! NAF Lease

Med NAF Lease er det trygt og enkelt å lease bil!  Ønsker du elbil tilbyr NAF et unikt produkt, NAF Swap Lease.

Mer om NAF Lease

Viktig å sjekke før du inngår kontrakt

Privatleasing er ikke regulert ved lov, og det er kontrakten mellom partene som regulerer rettigheter og plikter. Det er derfor viktig å undersøke vilkårene på kontrakten nøye, før du inngår avtalen.

 • Foreligger det en minste bindingsperiode?
 • Kan kontrakten sies opp?
 • Hvem bærer ansvaret for feil og andre problemer i leasingperioden?
 • Hvem bærer ansvaret for vedlikehold og service?
 • Hva skjer ved skader, for eksempel totalt havari?
 • Hvem får lov til å bruke bilen?
 • Hva skjer når bilen skal leveres tilbake.
 • Hva skal regnes som skader/feil, og hva skal regnes som alminnelig slit og elde ved tilbakelevering?