Privatleasing er en alternativ måte å finansiere bruk av privatbil. Leasing innebærer at du leier en bil for en nærmere tidsbestemt periode, før bilen leveres tilbake.

En privat leasingavtale fungerer vanligvis slik at forbrukeren (leietaker) forplikter seg til å leie en ny bil i en treårsperiode. Unntaksvis kan det avtales lenger leietid.

Månedsleie

Leietaker betaler først et startbeløp – en kontaktandel, samt et etableringsgebyr. Deretter betales en månedlig leie. Månedsleiens størrelse avhenger av en rekke faktorer, deriblant nybilpris, kontantandelen, antatt verditap, avtalt kjørelengde, avtalt rente og så videre. Leien vil i de fleste avtaler reguleres i henhold til eventuelle renteendringer fra Norges bank.

Bilkjøp er blitt mer komplisert og uoversiktlig enn noen gang. Det er opplagt et stort behov for mer kunnskap og større forutsigbarhet før vi velger ny bil,...

Fordeler

Fordelen med leasing er at:

 • Du får en ny og sikker bil
 • Stor forutsigbarhet over månedlige kostnader
 • Slipper å ta opp lån for å kjøpe bil.
 • Slipper å binde opp kapital.

Privatleasing passer imidlertid best for deg som kjører mye, og som ønsker å skifte bil hvert 3-4 år.

Har du ikke kapital til å kjøpe egen bil, og vil ha en ny bil, er leasing et alternativ å vurdere.

Ulempene ved privatleasing

 • det er dyrt å lease
 • du har ingen bil å selge etter utløpet av leasingperioden.

Skulle behovet ditt for bil endre seg i leieperioden, enten fordi du får barn, ny jobb el. bør du være klar over at det kan koste en del å komme ut av kontrakten.

Vår erfaring er at de fleste tvistesaken oppstår i forbindelse med tilbakelevering av bilen. Det er fornuftig om kontrakten regulerer at en uhildet instans takserer bilen ved tilbakelevering.

Skal du kjøpe eller selge bil?

Prøv vår nye guide "Trygt Eierskifte". Her får du en enkelt oversikt over alt du må gjøre når du skal kjøpe eller selge bruktbil.

Se guiden her

Viktig å sjekke før du inngår kontrakt

Privatleasing er ikke regulert ved lov, og det er kontrakten mellom partene som regulerer rettigheter og plikter. Det er derfor viktig å undersøke vilkårene på kontrakten nøye, før du inngår avtalen.

 • Foreligger det en minste bindingsperiode?
 • Kan kontrakten sies opp?
 • Hvem bærer ansvaret for feil og andre problemer i leasingperioden?
 • Hvem bærer ansvaret for vedlikehold og service?
 • Hva skjer ved skader, for eksempel totalt havari?
 • Hvem får lov til å bruke bilen?
 • Hva skjer når bilen skal leveres tilbake.
 • Hva skal regnes som skader/feil, og hva skal regnes som alminnelig slit og elde ved tilbakelevering?