Før du eventuelt bestemmer deg for å reise til utlandet for å kjøpe en ny eller brukt bil, er det viktig at du setter deg godt inn i reglene for eksport fra det landet du skal kjøpe bil og reglene for import til Norge. 

Valg av riktig bil

Du bør finne frem til bilen du kunne tenke deg å kjøpe i utlandet før du reiser. Dette kan for eksempel gjøres på internett. Sjekk nøye markedsprisen på den bilen du vurderer å kjøpe, både i Norge og i utlandet. For å sammenlikne priser mellom biler på det norske markedet og biler i utlandet er det viktig at bilene er så like så mulig med hensyn på alder, kilometer og utstyrsnivå.

Kontakt selgeren fra Norge og be om at de fakser en kopi av vognkort og andre relevante opplysninger om bilen som servicehefte, utstyrsliste, tidligere skader og eventuelt om du må betale merverdiavgift og om den kan refunderes ved eksport av bilen. 

Sjekk offentlige registre

Du bør også forsikre deg om at bilen ikke er stjålet. Få opplyst det utenlandske kjennemerket fra forhandleren eller selgeren. Politiet i Norge har tilgang til et internasjonalt register hvor de kan sjekke om bilen er stjålet.

Når du har valgt bil bør opplysninger innhentes fra trafikkstasjonene til Statens vegvesen om det er spesielle krav som stilles til kjøretøyet i forbindelse med registrering på norske kjennemerker.

Eksport og valutarestriksjoner

Videre bør du innhente opplysninger om eventuelle eksportrestriksjoner eller lignende i innkjøpslandet/eksportlandet.

Ved utreise kan man kun ha med inntil NOK 25.000,- i kontanter. Beløp over dette må meldes på fastsatt skjema. 

Hos selgeren/forhandleren

Du bør alltid se og prøvekjøre bilen. Ta en test hvis mulig eller få en tilstandsrapport.

NAF kan undersøke med vår søsterorganisasjon i det aktuelle landet om og hvor test kan foretas. 

Dette bør du gjøre før du skriver kontrakt: 

  • Sjekk at servicehefte følger med bilen og at det er ekte. 
  • Videre at alle servicer er utført i henhold til anbefalt serviceintervall.
  • Sjekk om det kan være heftelser på bilen.
  • Ved kjøp fra forhandler, kan merverdiavgiften som hovedregel kreves refundert når bilen er eksportert. Sørg for at forhandleren fyller ut alle nødvendige papirer.

Utførsel

Bilen må ha forsikring hvis den skal kjøres på «egne hjul». Sørg for å få prøveskilter med ansvarsforsikring.

Skade på egen bil dekkes ikke av ansvarsforsikringen, og det bør derfor undersøkes med eget forsikringsselskap om det er mulig å tegne kaskodekning.

Skal bilen fraktes må du sørge for at gjenstanden er forsikret under transporten. 

Innførsel til Norge

Ved ankomst til norsk grense, må du melde deg for Tollvesenet (på rød sone). Dersom ikke Tollvesenet i utlandet allerede har utstedt et transitteringsdokument, vil Tollvesenet på grensen utstede dette. Bestemmelsestollstedet blir oppgitt i transitteringsdokumentet. 

Innen en tidsfrist (vanligvis 1-3 dager) må du melde deg til bestemmelsestollstedet. Vær klar over at dersom fristen ikke overholdes, kan Tollvesenet ilegge tilleggsavgifter.

 Du må betale merverdiavgift og eventuell avgift for klimagass for kjøretøyet innen fristen. 

Merverdiavgiften er på 25 % og avgiften beregnes ut fra tollverdien. Tollverdi = innkjøpspris + fraktkostnader + forsikringskostnader frem til norsk grense.

Dokumentasjon

Disse dokumentene må du legge frem for betaling av merverdiavgift:

  • Transitteringsdokumentet 
  • Faktura eller kjøpekontrakt som viser den faktiske kjøpesummen, samt eventuelle andre utgifter som er påført før passering av den norske grensen, som for eksempel forsikring, frakt m.m.
  • Originalt utenlandsk registreringsdokument eventuelt Samsvarssertifikat (COC). 

Du kan vente med å betale engangsavgiften til du registrerer bilen.

Godkjenning av bilen

Statens vegvesen skal enkeltgodkjenne alle brukte kjøretøy som tas inn til landet ved en av sine trafikkstasjoner. 

Godkjenningen må skje før engangsavgiften og vrakpantavgiften beregnes, men merverdiavgiften må være betalt til Tollvesenet før enkeltgodkjenningen. 

Det tas ikke full teknisk kontroll av bilen, men trafikkstasjonen vil blant annet sjekke bilens chassisnummer.

Beregning av engangsavgiften

Når du kjøper en ny bil eller importerer en bil som skal registreres for første gang i Norge, må det betales en engangsavgift.

Etter at du har fått bilen enkeltgodkjent ved en trafikkstasjon skal du henvende deg til lokalt tollkontor for å få beregnet engangsavgiften og vrakpantavgiften. 

Engangsavgiften beregnes ut fra avgiftsgruppe, egenvekt, motoreffekt, CO2-utslipp og NOx, eventuelt motorens slagvolum.

Ved beregning av engangsavgiften for brukte biler vil avgiften reduseres i forhold til kjøretøyets alder fra førstegangs registrering i utlandet (bruksfradag).

Skatteetatens nettsted finner du en kalkulator som gir deg svar på hvor mye du må betale i engangsavgift og vrakpantavgift. (link)

Når Tollvesenet ser at avgiftene er betalt, vil den nødvendige attestasjonen på registeringskortet (blankett NA-0221) bli gjort. Registreringskortet skal du ta med deg til trafikkstasjonen. 

Registrering

For å få registrert bilen på trafikkstasjonen må alle avgifter være betalt, herunder årsavgift, samt at bilen må ha gyldig forsikring.

Du kan bruke kjøretøy med utenlandske kjennemerker i Norge i inntil 30 dager regnet fra tidspunktet da du fortollet bilen inn i landet. De utenlandske kjennemerkene må være gyldige, og kjøretøyet må ha gyldig forsikring. Har ikke kjøretøyet gyldige utenlandske kjennemerker, kan du kjøpe dagsprøvekjennemerker hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. 

Pass på juks med kilometerstand

Dessverre har vi erfart at det på en del bruktimporterte biler er jukset med kilometerstanden. I utgangspunktet er det noe vanskelig å oppdage, men det er ikke helt umulig å finne ut om kilometerstand er endret.

Først bør du kontrollere bilens servicehistorikk. Den skal normalt være dokumentert i bilens servicehefte med dato, kilometer og verksted som har utført service. Det er mulig å ta kontakt med de verkstedene som står oppført i serviceheftet for å etterkontrollere opplysningene.

Deretter kan en ta kontakt med den norske importøren eller forhandler som kan ha muligheter til å undersøke bilens historikk i utlandet. Hvis ikke importøren eller forhandleren har muligheter til å finne ut av dette, vil tidligere eiere i utlandet kunne kontaktes.

På enkelte bilmodeller kan det være mulig å kontrollere om kilometerstanden i styreenheten stemmer overens med det som står i instrumentpanelet. I noen tilfeller vil også en test av bilen kunne vise at slitasjen i seter, instrumentbrytere, understell og lignende tilsier at bilen er kjørt lenger enn kilometertelleren viser.

Problemer i ettertid

Har du selv vært i utlandet og kjøpt og hentet bilen gjelder i utgangspunktet ikke norsk kjøpslov/forbrukerkjøpslov. Husk det kan være lang vei å gå hvis du må reklamere i annet land.

På nye biler er det nybilgaranti, og denne garantien gjelder som hovedregel hvor som helst i Europa. Dette innebærer at du vil kunne få reparert feil som oppstår i garantitiden og omfattes av garantien uten kostnad på merkeverksted i Norge. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at garantitiden kan være kortere enn garantitiden på tilsvarende biler solgt i Norge, da nybilgarantien normalt er 5 år i Norge.

Er garantitiden ute, må du eventuelt reklamere direkte til forhandleren i utlandet hvor bilen er kjøpt. Dette kan imidlertid vise seg å være praktisk vanskelig, særlig på grunn av avstand, språkproblemer m.m.

Ofte kan også reklamasjonsfristen være kortere i andre europeiske land enn den er etter den norske forbrukerkjøpsloven. Lengste reklamasjonsfrist i Norge er 5 år fra du kjøpte bilen.

Forbruker Europa som er en del av det europeiske forbrukernettverket European Consumer Centres Network, vil kunne bistå noe i denne type saker. (link)

Det kan være fornuftig å få bilen registrert i kunderegisteret til den norske merkeforhandleren når du kommer hjem. Da vil du kunne motta informasjon eksempelvis dersom det oppdages feil på bilen som gjør at den blir tilbakekalt.