Spør selgeren om det mangler nøkler til bilen, eks. hvis de er stjålet eller mistet.

Skriv ned i kjøpekontrakten hvor mange nøkler det er til bilen.

Ha kontroll over antall nøkler

Nyere biler av i dag er som regel utstyrt med alarm og startsperre, og bilen kan derfor være vanskelig å stjele uten riktig nøkkel. Blir en bil med for eksempel startsperre stjålet vil det kunne bli problemer i forbindelse med et erstatningsoppgjør, og forsikringsselskapene vil også stille spørsmål dersom en stjålet bil kommer til rette med skader og det viser seg at den har vært nøkkelkjørt.

Forsikringsselskapet bør varsles

For ordens skyld bør også forsikringsselskapet varsles hvis en eller flere nøkler er borte ved tegning av forsikring.