Heftelser blir registrert på bilen når eieren har lånt penger med pant i bil. Kreditoren vil ved mislighold av lånet forholde seg til bilens eier, og kreve pantet (bilen) tvangssolgt. Noe som kan bety at du risikerer å "miste" bilen eller måtte betale for bilen to ganger, om tidligere eieren ikke gjør opp for seg og heftelsen blir slettet.

Skal du kjøpe eller selge bil?

Prøv vår nye guide "Trygt Eierskifte". Her får du en enkelt oversikt over alt du må gjøre når du skal kjøpe eller selge bruktbil.

Se guiden her

Kjøper du bruktbil fra forhandler er det normalt ikke nødvendig å sjekke heftelser, men NAF anbefaler allikevel at du gjør dette. Ved nybilkjøp er dette ikke nødvendig. 

Du kan sjekke om det er heftelser registrert på bilen ved å gå inn på sidene til Brønnøysundregistrene og taste inn bilens registreringsnummer.

Hva gjør du om det er heftelse på bilen?

 Dersom det er registrert en heftelse på bilen, bør du som kjøper, i samarbeid med selger, gjøre følgende:

  • Skaffe en bekreftelse fra finansieringsinstitusjonen eller banken på størrelsen til lånet inklusiv renter og omkostninger, samt at gjelden vil bli slettet ved innløsning av lånet.
  • Beløpet som angis bør kjøperen betale direkte til kreditor (bank, finansieringsselskap etc), og resten av kjøpesummen til selger.

Det anbefales å få oppgjørsmåten nedtegnet i kontrakten