Bindingstid/oppsigelse av leasingavtalen

Hvor lenge forplikter man seg til å ha bilen? Sjekk også om det er mulig å komme ut av avtalen hvis noe uforutsett skulle skje (f.eks ved sykdom). Hva må eventuelt betales for å komme ut av avtalen?

Innskudd og rente

Vanligvis når man leaser en bil betaler man et innskudd/startleie og deretter et månedlig leiebeløp. Det er viktig å undersøke om månedsleien er fast i hele perioden eller om utleier kan regulere denne, f.eks. ved renteendringer. Ved fast rente får du ingen overraskelser i form av renteendringer i løpet av avtaleperioden.

Service

Er det du eller utleier som skal betale for service på bilen og hva inngår i denne servicen? Enkelte serviceavtaler inneholder f.eks. ikke oljeskift/vedlikehold.

NAF Swap Lease

Tesla_Model_3_Leaseplan.jpg

Med NAF Lease er det trygt og enkelt å lease bil!  Ønsker du elbil tilbyr NAF et unikt produkt, NAF Swap Lease.

Mer om NAF Lease

Kjørelengde

Sjekk hvilken kjørelengde avtalen inkluderer og at den er tilpasset ditt behov. Hva er konsekvensene dersom man kjører lengre enn avtalt?

Bruk av bilen

Er det begrensninger i bruken av bilen? Kan andre kjøre den og kan den kjøres utenfor Norge?

Tilbakelevering av leasingbil

Ved tilbakelevering vil bilen bli sjekket for såkalt unormal slitasje. Sørg for at du får god informasjon/brosjyre som viser hva som er definert som unormal slitasje og hva som regnes som normal slitasje. Vet man dette på forhånd slipper du overraskelser når du skal levere tilbake bilen. Undersøk også hvem som skal kontrollere bilen – er det utleier selv som kontrollerer bilen eller brukes det en objektiv 3. part?