«Åpen dag» på NAFs øvingsbaner er gratis for alle – enten du er NAF-medlem eller ikke. Der kan du få testet ut hvordan du og bilen din oppfører seg på glatt føre.

– Utviklingen av førerstøttesystemer har vært formidabel, men mange kan ikke bruke førerstøtten som er i bilen sin. Nye biler oppfører seg annerledes enn gamle, forteller Engebretsen.

For deg som trafikant er det viktig å oppleve og forstå årsaken til at farlige situasjoner oppstår. Det er avgjørende å kjenne sine egne begrensninger.

Alle som kjører bil har lært hvordan man skal håndtere bilen på glatt føre, men de fleste har kun vært gjennom dette én gang – den gangen de tok førerkort.

– Under «Åpen dag» får du testet ut dine ferdigheter på glatt føre i trygge omgivelser. Det kan være med på å redde ditt eget og andre medtrafikanters liv, sier rådgiveren.

Ungdom uten førerkort, men med trafikalt grunnkurs kan også kjøre på banen denne dagen. De må ha med seg en ledsager som er minimum 25 år og har hatt førerkort uavbrutt i fem år i den klassen du skal øvelseskjøre i.

– Møt opp på din lokale øvingsbane mellom klokken 11 – 15. Vær gjerne flere i bilen samtidig, slik at øvelsen blir lik din normale kjøring. Alle er velkomne til «Åpen dag» på NAF Øvingsbaner, avslutter Jan Ivar Engebretsen.

• Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Motor.