– Betaler man ikke årsavgiften i tide den 20. mars, får man et purregebyr på 250 kroner på en personbil. Mange klager på at årsavgiften er for høy, men å gi staten en ekstrainntekt er i hvert fall unødvendig, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

De fleste av oss er gode betalere viser tallene. Hele 92 prosent av de som eier et kjøretøy i Norge, betaler årsavgiften i tide. Likevel viser det seg hvert år at mange faktisk ikke betaler. Det er flere måter å unngå å betale årsavgift på, men bare å la være å betale er selvsagt en svært dårlig måte. I fjor var det 320 484 som fikk purring på årsavgiften, mens 135 015 endte opp med avskiltingsvedtak.

– Noen velger faktisk å avstå fra å betale årsavgiften som en protest mot avgiften. De ender opp med en betydelig ekstraregning på grunn av både avregistreringsavgift, påregistreringsavgift, årsavgift og purregebyr, sier Engebretsen.

Vi har gått gjennom fylkestallene og rangert de beste og dårligste fylkene prosentvis i forhold til antall kjøretøyeiere, både når det gjelder purring og avskiltingsvedtak. Tallene gjelder for 2012.

 

Fem beste fylkene ved første purring fordelt (Prosentvis fordelt)

Sogn- og Fjordane

7,1 %

Rogaland

7,9 %

Møre og Romsdal

8 %

Vest-Agder

8,5 %

Oslo

8,7 %

 

Fem verste fylkene ved første purring (Prosentvis fordelt)

Vestfold

10,7 %

Finnmark

10,7 %

Østfold

10,3 %

Hedmark

10,2 %

Telemark

10,1 %

 

Fem beste fylkene ved avskiltingsvedtak (Prosentvis fordelt)

Sogn- og Fjordane

2,9 %

Rogaland

3,4 %

Møre og Romsdal

3,4 %

Oslo

3,6 %

Akershus

3,8 %

 

Fem verste fylkene ved avskiltingsvedtak (Prosentvis fordelt)

Vestfold

5,3 %

Finnmark

5,2 %

Hedmark

5 %

Telemark

4,9 %

Østfold

4,8 %