Av merkene som har vært med tidligere i indeksen har Fiat størst fremgang, mens størst tilbakegang har Opel, Suzuki og Saab. Når det gjelder Saab er det konkursen som gjør at eierne ikke lenger har lojalitet til merket, men det er fortsatt litt entusiasme igjen for bilen og kjøreopplevelsen blant Saab-eierne.

- Opel skuffer etter at de hadde solid fremgang i fjor. Merket har gått tilbake fra en trettende til en 21. plass, sier Engebretsen.

I toppen befester Audi og BMW sin stilling. Fjorårsvinner Audi og BMW deler andreplassen og begge merkene har fremgang fra i fjor. BMW sliter særlig på ett område, og det er at eierne er lite fornøyd med servicen på verkstedene.

Mangeårig vinner Toyota har gjennom Autoindex’s ti år lange historie vært med i toppen. I fjor nådde merket sin laveste plassering med fjerdeplass på grunn av tilbakekallinger og negative medieoppslag. I år ble det nok en fjerdeplass, men den negative trenden er stanset.

NAF-bladet Motors Autoindex omfatter ca 17 000 norske bileiere. Svarene er delt inn i fire hovedkategorier: Selve bilen og kjøreopplevelsen ( teller 40 prosent), forhandleren og opplevelsen rundt kjøpet (teller 20 prosent), service på verkstedet (teller 20 prosent) og lojalitet til merket (teller 20 prosent).