– Bredden på nyere biler har blitt betraktelig større, mens parkeringsplassene fortsatt er de samme. Slik er det også i parkeringshus i vår egen hovedstad, sier Egil Otter, leder for internasjonalt samarbeid i NAF og ansvarlig for testen i Norge.

I 1974 var en Volkswagen Golf 161 cm bred uten sidespeilene, mens en 2012-modell måler hele 180 cm uten sidespeilene.

- Med speil er en nåtidens Golf 203 centimeter bred. Normert bredde på en parkeringsplass er 250 centimeter. Da sier det seg selv at det begynner bli trangt, mener Otter.

NAF har sammen med EuroTest, et spleiselag hvor NAF er en av fjorten europeiske bidragsytere, testet 60 parkeringshus i femten europeiske storbyer. I Norge ble Oslos parkeringshus Aker Brygge, Galleriet Vest, Oslo S og Vestre Vika testet. Dette er parkeringshus hvor blant annet turister parkerer. Samtlige er driftet av det tyskeide EuroPark. Testene ble utført av et nøytralt tysk team 4. og 5. juni i år.

De norske parkeringshusene fikk varierende karakter: Galleriet Vest fikk karakteren dårlig, Oslo S fikk karakteren bra, mens Aker Brygge og Vestre Vika fikk middels bra.

- Testen viser at lyse gulv, vegger og tak, god belysning, godt renhold, fornuftig skilting og videoovervåkning skaper trygghet og gode kjøreforhold. Oppfylles dette kommer bileieren gjerne tilbake, sier Norges testansvarlig Egil Otter.

Dårlig tilrettelagt for rullestolbrukere
Generelt viste testen dårlige vilkår for rullestolbrukere, men med hederlig unntak av Zagreb i Kroatia hvor alle parkeringshusene hadde mange ekstra brede plasser uten hemmende søyler.

–Familieplasser og plasser for rullestolbrukere må være minst tre meter brede, noe som kun ble funnet på Aker Brygge av de parkeringshusene som ble testet i Oslo, forteller Otter.

I tillegg må heisknapper, dørhåndtak, døråpnere, nødtelefoner og betalingsautomater være lavt plassert. Innkjøringsramper må ha maksimum stigning på 15 prosent, og utsatte søyler må polstres bedre med «magebånd».

– Søylene er forsikringsselskapenes hodepine, men til glede for verkstedene, sier Egil Otter.

Illusorisk «skallsikring»
Såkalt «skallsikring» er at man ikke kan komme inn i parkeringsanlegget uten billett. I Oslo påstår parkeringshuseneOslo S og Galleri Vest å ha det. Dette er ikke riktig. Galleri Vest var vid åpen og i Oslo S er det bare å følge stimen av mennesker som går ut eller inn gjennom de adgangsregulerte dørene fra jernbanestasjonen – eller bare gå rett inn sammen med bilene.

Rådyr timepris
- Ikke overraskende var timeprisen suverent høyest i Oslo blant de femten storbyene i testen. Like lite overraskende at Zagreb i Kroatia var billigst med en åttendedel av norsk pris, slår Egil Otter fast.

Høykostlandet Luxembourg kan også friste med forbløffende billig parkering.  I Barcelona og Madrid betales pr. minutt hvor korttidsparkerende betaler minst. Parkeringsavgift gjenspeiler ikke slavisk landets prisnivå, men også en bevisst bypolitikk. For nordmenn i København vil eksempelvis finne prisene halvert i forhold til Oslo.