– Nå har Oslo hatt nærmere tre år på seg til å finne ut hvordan de skal løse problematikken på kalde vinterdager. Da er det skuffende at dette er alt de kommer med. Det trengs langt kraftigere lut enn å drive med symbolpolitikk, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Vinteren 2007 prøvde Bergen datokjøring for å løse akutt luftforurensing. Tiltaket fungerte dårlig. Nå skal Oslo innføre et lignende tiltak. Begrensinger i personbiltrafikken gir marginal effekt på luftforurensingen.

- Det er positivt at Oslo også vil stanse tungtrafikken, men hva med skipstrafikken, spør Sagedal. – Ser man på målepunktet på Hjortnes-kaia ligger forurensingen der langt høyere enn i resten av byen. Kanskje skip også bør hindres å komme inn til Oslo på de aktuelle dagene inntil man får skipene over på landstrøm, fortsetter hun. – Det blir for lettvint og gir for lite effekt, å legge alt ansvar på de mange som bruker bil daglig for å få hverdagen til å gå rundt.

Vil Oslo-politikerne få ned forurensingen må de tenke mer langsiktig enn forbudslinjen. Folk må ha en gulrot før man kan innføre pisken. Kollektivtilbudet må bygges ut med langt større kapasitet slik at det blir et reelt alternativ for mange.

- Alternativene til bilen må på plass før man innfører restriktive tiltak. I mellomtiden kan man opprette innfartsparkeringer rundt byen der det settes opp busser på dager med høy luftforurensing. Med god skilting vil nok mange benytte seg av dette tilbudet. Folk flest vil ha bedre byluft, men da må det også legges til rette for at man kan bidra, sier Inger Elisabeth Sagedal.