- Østlandet er det området der mange pendler langt. Det forklarer nok hvorfor de oppgir å ha de dyreste reisene, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

I undersøkelsen TNS Gallup har utført for NAF, svarer folk utfra det de selv mener de bruker på hverdagsreisene hver måned i form av drivstoff, bompenger og billetter. På landsbasis svarer to av tre at de bruker under en tusenlapp på hverdagsreisene sine. Ser man på storbyene er det som for regionene, forskjeller. Trondheim kommer billigst ut med 68 prosent som svarer at de bruker under 1000 kroner, mens Oslo og Bergen er dyrest med 60 prosent.

- I Oslo og omegn er det mange om reiser inn til Oslo sentrum på jobb. Mange bruker over 1000 kroner på månedskort, og bomringen trekker nok opp for bilistene, mener Skjøstad.

Hverdagsreisen er dyrere for mange enn det undersøkelsen spør om, særlig for bilbrukerne. Kostnadene for bilbruk er langt høyere enn utgiftene til drivstoff og bompenger. Kostnader som forsikring, vedlikehold, dekkslitasje, nedskrivning o.l. gjør at en dieseldrevet familiebil som kjøres 15 000 kilometer i året koster 6 kroner per kilometer å bruke. En rapport fra Transportøkonomisk Institutt viser at bilister anslår kostnaden til om lag halvparten av reell kostnad.

- Transport er dyrt i Norge. Vi ligger godt over gjennomsnittet i Europa. Derfor er det litt overraskende at så mange oppgir at de bruker under tusenlappen på hverdagsreisene sine, mener Skjøstad.

Hverdagsreisen er viktig for alle trafikanter. De aller fleste bruker for mye verdifull tid på den.

- Vi jobber for at norske trafikanters hverdagsreiser skal være trygge, effektive og miljøvennlige. I tillegg er det viktig at ikke reisene koster for mye, avslutter Stig Skjøstad.