– NAF Advokat har i det siste mottatt flere henvendelser fra medlemmer som får tilbud fra utlandet etter at de har lagt sin bil til salgs på nettet, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Norske bruktbiler burde være lite interessante for utenlandske kjøpere på grunn av de høye prisene.
 
- Man risikerer å gi fra seg informasjon som kan bli misbrukt, som epostadresse, kontonummer og telefonnummer. Hvis du får mistanke om at du blir forsøkt svindlet, har du fordel av å være NAF-medlem. Vi kan hjelpe deg, sier Sagedal.
 
Tall for 2011 viser at spørsmål knyttet til kjøp og salg av bil fremdeles  dominerer henvendelsene til NAF Advokat. Nærmere 50 prosent av de som tar kontakt har spørsmål i situasjoner der de handler med bil.
 
- Antall saker hvor kjøp og salg av bil er et tema har økt noe i omfang, og det er særlig reklamasjoner på bilkjøp det handler om. Deretter kommer forsikrings- og erstatningssaker og klager på verksteder som utgjør i overkant av 10 prosent, sier Sagedal.
 
Døgnåpen advokathjelp
NAF Advokat melder om ca. 28 000 henvendelser fra NAFs medlemmer i 2011. Enklere juridiske og tekniske spørsmål blir besvart over telefon døgnet rundt, mens mer kompliserte saker blir tatt hånd om vårt landsomfattende advokatnett.
 
- Våre advokater gir juridisk og teknisk rådgivning knyttet til bil og bilhold. De bistår også videre i tvistesaker. Dette er den mest komplette tjenesten hvor slik kombinert bistand ytes, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.