En landsomfattende spørreundersøkelse som er utført av TNS Gallup på vegne av NAF viser at trafikanter i de store byregionene bruker opptil en fjerdedel av hverdagsreisen på kø eller forsinkelser.

- Det hjelper ikke å bruke mer penger enn i fjor hvis behovet er mye større. Vi kan ikke vente i 20 år på dobbeltspor på jernbanen i Intercity-triangelet eller 10 år på fungerende innfartsparkering rundt storbyene. Vi må løse de enorme utfordringene der det bor mange og befolkningen øker kraftig, sier Skjøstad.

Stavanger er verst
I undersøkelsen kommer Stavanger verst ut av storbyregionene. Her bruker folk en fjerdedel av reisetiden sin i kø. I Oslo- og Bergensregionen er tallet noe lavere. Her går i underkant av en femtedel av tiden med på kø og forsinkelser. Best ut kommer Trondheim, der 13 prosent av reisetiden brukes i kø. Takten på utbygging av jernbane, veier og sykkelveier i og rundt de store byene som det legges opp til i Nasjonal transportplan, er altfor lavt til at disse tallene vil synke i årene fremover.

- Den største utfordringen i samferdselspolitikken handler om hvordan vi kan gjøre det enklere og raskere for folk å komme seg til jobb og skole i de store byregionene. Fra 2023 vil det være kø, kork og kaos hele dagen i Oslo-området hvis ikke noe gjøres. Dagens politikk gir tap både for privatpersoner og næringsliv. Staten må ta et større ansvar for å løse utfordringene i byområdene, sier NAF-lederen.

Samferdselsvalg
NAF har også gjennomført en undersøkelse som viser at samferdsel blir den nest viktigste valgkampsaken, etter helse og omsorg.

- Vi i NAF er over en halv million trafikanter med stemmerett, og våre medlemmer har gitt klar beskjed om hva som er viktig for dem. Derfor aksjonerte vi i går i over 30 norske byer for å sette hverdagsreisen på dagsorden og få politikerne til å lytte, sier Skjøstad.

NAF har lansert en egen valgkampanje som er den første i sitt slag i Norge og tar pulsen på norske trafikanters hverdag på en svært innovativ måte. På kampanjens hjemmeside www.hverdagsreisen.no kan trafikanter beskrive sin daglige reise til og fra jobb og skole. Undersøkelsen er mobilbasert, og alle med en smarttelefon kan gå inn på nettsiden og enkelt legge inn sin hverdagsreise.