De største byene kommer til å oppleve en kraftig befolkningsvekst de neste tiårene, og transportsystemet må rustes opp for imøtekomme denne veksten. - Her spiller Intercity en nøkkelrolle, sier Skjøstad.
 
- NAF frykter at fokus på lyntog vil ødelegge for en nødvendig satsing på kollektive løsninger rundt storbyene, som burde vært på plass for lenge siden, sier Skjøstad.
 
NAF er opptatt av at alle skal alltid reise sikkert, effektivt og miljøvennlig, derfor ser vi på veksten i storbyområdene som en viktig samferdselsutfordring. Dette må løses med et godt utbygd kollektivsystem og da er jernbanen helt sentral.