I løpet av de to første ukene etter forbud mot å kjøre på piggdekk i Norge, har NAF rykket ut til over 400 bilister som trengte hjelp relatert til hjul.

- I uke 18 og 19 var det vanlig punktering som toppet listen over denne typen assistanser, men det er bekymringsfullt å registrere at hele 24 bilister mistet et hjul under kjøring. Heldigvis ble det kun materielle skader i alle hendelsene, sier Engebretsen som opplyser at 33 bilister stoppet i tide da de merket at hjulet var løst på grunn av løse eller knekte hjulbolter.

En hjulbolt er en strekkbolt og trekker du til for hardt, vil disse boltene stå i ekstra hardt spenn. Hvis hjulet får et slag i et hull eller en hump, kan de ryke tvers av.

– For dårlig eller for hardt tilskrudde hjulbolter er et problem for trafikksikkerheten, sier Engebretsen.

Mange kjører uten reservehjul
I tillegg til punktering og løse hjulbolter er det mange som kjører uten reservehjul. 169 bilister kjørte uten reservehjul, og måtte ha assistanse da «tettemelka» og kompressoren som følger med bilen, ikke klarte reparasjonen.

– Det er lov å ha et av vinterhjulene i bilen som reservehjul i sommerhalvåret, og det kan være en idé når vi ser at mange har problemer med å få reparert dekket med skum, sier Engebretsen.

127 bilister hadde med reservehjul i bilen, men klarte ikke skifte hjulet selv.

- Det kan være mange årsaker til at man ikke får skiftet hjul selv; jekken kan være fastrustet, bilen kan ha falt av jekken, man kan mangle verktøy, en eller flere hjulbolter kan ha vært skrudd til for hardt eller reservehjulet kan rett og slett ha manglet luft, forteller Engebretsen.

Selv om det er forbudt å kjøre med piggdekk fra første uka etter påske, så er det lov å kjøre med piggfrie vinterdekk på sommerføre. Det bør du likevel ikke gjøre.

– Våre dekktester viser at piggfrie vinterdekk på våt asfalt har dårligere egenskaper enn selv de dårligste sommerdekkene. For trafikksikkerheten er det viktig å ha gode sommerdekk på bilen, sier Engebretsen.

Tall fra NAFs tester av piggfrie vinterdekk i varmegrader og på våt asfalt viser følende:
• Ved 80 kilometer i timen i 6 varmegrader: 10,5 meter lenger bremsestrekning enn sommerdekk.
• Ved 50 kilometer i timen i 20 varmegrader: 14,5 meter lenger bremsestrekning enn sommerdekk.

– Dette viser med all tydelighet hvor viktig det er å skifte fra piggfrie vinterdekk til sommerdekk. Gode dekk er en billig livsforsikring, og jeg oppfordrer alle til å sjekke dekktrykket minst en gang måneden, avslutter Jan Ivar Engebretsen i NAF.

Assistanseårsaker relatert til hjul i uke 18 og 19 2014:

Årsak Antall
Totalt antall punktering 299
Punktering 127
Punktering uten reservehjul 169
Punktering to hjul 3
   
Totalt antall løse hjulbolter 57
Løse hjulbolter 33
Løse hjulbolter, mistet hjul 24
   
Totalt andre årsaker 48
Til sammen  404