– Klar frontrute er livsviktig, særlig nå med den lave høstsolen. De eldre er nok mer opptatt av å holde bilen i stand. Derfor vasker de frontruten innvendig oftere enn resten av befolkningen, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Det er en fersk undersøkelse NAF har fått gjennomført som viser dette. På spørsmål om hvor ofte man rengjør frontruten innvendig svarer to av ti over 65 år at de gjør det ukentlig, mens nære halvparten i samme aldersgruppe sier de gjør det en gang i måneden. I andre enden av skalaen er det nesten én av tre i alderen 18-29 år som svarer at de gjør det sjeldnere en årlig eller aldri. Når det gjelder forskjell mellom kjønnene er ikke forskjellen så stor, men menn er flinkere enn kvinner til å sørge for ren frontrute.

- God sikt er viktig og det er enkelt å rengjøre frontruten innvendig. Varmt salmiakkvann fjerner belegget på innsiden av ruten. Det går raskt og er viktig for trafikksikkerheten, påpeker Engebretsen.

Kuldegradene har kommet til store deler av landet og med det kommer også tiden for isskraping. Også her er de eldre bilistene flinkest til å skrape hele ruten fri for is. To av tre av de over 65 år svarer at de er veldig nøye med å skrape vekk isen, mens fire av ti mellom 18 og 29 år svarer det samme.

- Forskjellene mellom aldersgruppene er mindre når det gjelder å skrape vekk is. Det store flertallet er heldigvis nøye med det, sier Jan Ivar Engebretsen.

Nesten alle de spurte vet at det er straffbart å ikke ha god nok sikt gjennom frontruten, men svært få vet at minimumsstraffen er 2000 kroner.

- Det er viktig å huske på at dette er en minimumsstraff. Har man slurvet med å skrape is og forårsaker en ulykke, kan man bli dømt for uaktsomhet, avslutter Jan Ivar Engebretsen.

Undersøkelsen er gjennomført av InFact for NAF i et representativt utvalg på 1077 respondenter.

Tabeller:

Hvor ofte rengjør du frontruten innvendig?

18-29 år

30-44 år

45-64 år

+ 65 år

Ukentlig

10,5 %

1,2 %

9,3 %

22 %

Månedlig

24,2 %

25,1 %

39,2 %

47,2 %

Halvårlig

30,1 %

45,7 %

33,9 %

20,8 %

Årlig

7,8 %

14,6 %

7,6 %

3,8 %

Sjeldnere eller vet ikke

27,5 %

13,4 %

10 %

6,3 %

 

Når du skraper is av frontruten, tar du hele ruten?

18-29 år

30-44 år

45-64 år

+ 65 år

Aldri is på frontruten

15,7 %

4,9 %

11,6 %

15,7 %

Ja, veldig nøye

40,5 %

54,7 %

59,8 %

64,2 %

Ja, stort sett

36,6 %

36 %

23,9 %

17 %

Nei

2,6 %

3,2 %

2 %

1,3 %

Vet ikke

4,6 %

1,2 %

2,7 %

1,9 %