I følge Statistisk sentralbyrå omkom det i underkant av 1 700 elg på veg og bane i 2011/2012.

Totalt ble 5 000 hjortevilt drept av bil i samme periode. Elgen er det største dyret i denne gruppen og er dermed den verste å treffe på sett fra sjåførens side.

Elg er påvirket av været, og pleier å trekke ned mot veiene når snøen faller. På steder der det er tett vegetasjon langs veien er det spesielt viktig å være observant.

- Husk at selv om man holder fartsgrensen, så er det ikke gitt at man kjører aktsomt. Elgpåkjørsler kan gjøre stor skade på både deg og på bilen, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Underskiltet er like viktig
- Når du ser et fareskilt som viser stor elgfare, er det like viktig å se på underskiltet. Der står det hvor lang strekning du skal være ekstra påpasselig, og distansen kan også gå over flere perioder, sier Engebretsen.