Våren har gjort sitt inntog i deler av landet, og med den kommer også tohjulingene på veien igjen. NAF er opptatt av at alle skal kunne reise sikkert og effektivt. Tohjulingenes største problem i trafikken er at de kan bli oversett av bilistene.

– Dette er et ansvar bilførerne må ta på fullt alvor og følge godt med. Mopedistene, motorsyklistene og syklistene har et eget ansvar for å gjøre seg selv mest mulig synlig i trafikkbildet ved riktig plassering i kjørefeltet og ha utstyr med refleksdetaljer og farger, sier Engebretsen.

Børst støv av kunnskapene
Det er viktig for alle som skal kjøre tohjuling å børste støvet av kunnskapene sine. Vinterpausen gjør at man trenger litt tid for å komme i gang igjen.

– Vår anbefaling til mopedistene og motorsyklistene er å ta et oppfriskningskurs før sesongen starter. NAF MC tilbyr dette og det gjør også andre klubber, sier Engebretsen.

Refleksvest påbudt også for MC
Fra 1. januar i år kom også refleksvestpåbudet for motorsykler og mopeder, samt ATV registrert som motorsykkel eller moped.

– Refleksvesten skal føreren ta på seg dersom kjøretøyet stopper langs veien, uansett om du er fører av bil eller MC. Vi har mange års erfaring med å hjelpe førere som har fått stopp på veien, og har sett viktigheten av å gjøre seg mest mulig synlig for andre veifarende, avslutter Engebretsen.

Gode råd fra NAF til trafikantene på to og fire hjul:

  • Prøv å se hvor bilføreren ser. Da er det lettere å oppdage om personen har sett deg. Se etter om hjulene på bilen er i bevegelse.
  • Avpass farten, innta bremseberedskap og plasser deg synlig i kjørefeltet.
  • Tohjulinger bør søke plassering i kjørefeltet slik at bilistene lettest mulig ser deg i innvendig og utvendig speil.
  • Bilister bør bruke speil og dødvinkler mer aktivt for å se etter tohjulinger i trafikken.
  • Mopeden, motorsykkelen og sykkelen er mindre enn biler og vogntog, de er derfor ofte nærmere enn du tror.
  • Nå er det ikke bare busser og elbiler i kollektivfeltet. Se nøye etter om det ikke kommer en liten tohjuling også.
  • Som motorsyklist er det viktig å gjøre seg synlig ved å bruke kontrastfarger på kjøretøyet og hjelmen.