Grunnen til det omfattende problem med kilometerjuks, er at det er enkelt å utføre og svært vanskelig å oppdage og straffeforfølge. I tillegg er det lukrativt å jukse med kilometerstand i Norge der avgiftene gjør at bilene er dyre.

- For å begrense dette problemet som rammer alle norske bileiere, må det opprettes et register for kilometerstand. Statens Vegvesen har slike data, nå må de tilgjengeliggjøres, sier Sagedal.

I Belgia har det blitt opprettet et slikt register. Alle som har befatning med et kjøretøy i Belgia har rapporteringsplikt om kilometerstand til et sentralt register. Det er straffbart å ikke følge dette.

- Ordningen i Belgia har ført til at kilometerjuks etter få år er fraværende. Dette viser at det nytter å få bukt med jukset nasjonalt, slår Inger Elisabeth Sagedal fast.

NAFs beregninger har gjort to estimat, et konservativt og et høyt. Det konservative estimatet viser at kilometerjuks koster norske forbrukere 2,14 milliarder kroner. Det høyeste estimatet viser 5,33 milliarder kroner.

- Det konservative anslaget antar vi er for lavt i og med at det baserer seg på faktiske funn i andre land. I tillegg er det mer attraktivt å jukse i Norge på grunn av høye bilpriser, avslutter kommunikasjonssjefen i NAF.

Les hele rapporten "Forbrukerkostnader som følge av juks med kilometerstand på brukte personbiler i Norge"