Sommerferien kan brukes til å trene sammen på trygge, kjente veier. Du som forelder bidrar til en tryggere skolevei Dessuten bidrar sykling til et grønnere og sunnere samfunn.

Myke trafikanter mest utsatt i trafikken
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at alle trafikantgrupper har en betydelig reduksjon i antall skadde og drepte. Unntaket er syklende og gående som i de siste årene har hatt en økning.

Før skolen tillater sykling til skolen, bør foreldrene sykle mye med barna, slik at de får trening i trafikken, lærer og gradvis tar mer ansvar selv. Nøyaktig når barna kan begynne å sykle til skolen vil være avhengig av skoleveien. Noen kan starte allerede i første klasse. På trafikkerte skoleveier bør barn normalt ikke begynne å sykle alene før 5. – 7. klasse.

- Vi må starte tidlig for å skape gode holdninger, god trafikkultur og forståelse for konsekvensene av egne handlinger. God trafikkopplæring og god sykkelerfaring gjør at de er bedre forberedt i trafikken den dagen de skal ta førerkortet, sier Sagedal.

Bilkjøring gjør skoleveien farligere
Mange foreldre kjører ofte barna til skolen fordi de er utrygge på skoleveien. Det gjør faktisk skoleveien mer utrygg.

- Ta sykkelen i stedet for bilen. Det er både tryggere og sunnere, sier Sagedal.

NAF har lang erfaring med sykkelopplæring
Hvert år arrangerer NAF en landsdekkende sykkelkonkurranse for elever i grunnskolen. Det er en konkurranse som går ut på å vise praktiske sykkelferdigheter og kunnskap om trafikkregler. I år går landsfinalen av stabelen 15. juni og de heldige vinnerne skal konkurrere mot barn fra hele Europa i en internasjonal sykkelfinale 20. – 23. september i Bar i Montenegro.

- Vi har jobbet spesifikt med trafikksikkerhet med barn over hele landet i mer enn 11 år. Det er fortsatt mange skoler som ikke melder seg på, og vi har alltid plass til fler, oppfordrer Inger Elisabeth Sagedal.