– Det virker desperat å bruke trafikksikkerhet som argument for redusere farten på disse veiene. Hvor mange gående eller syklende har vært utsatt for ulykker langs ringveien og riksvei 4, spør Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Miljøfartsgrensen i Oslo har ikke vært lovlig og derfor har heller ikke politiet håndhevet den. I stedet for å bruke tiden fram til neste vinter med å skaffe lovhjemmel for miljøfartsgrensen, settes nå fartsgrensen ned til 70 permanent. Fra neste vinter skal miljøfartsgrensen på 60 km/t innføres og samferdselsdepartementet skal da ha lovhjemmelen på plass.

 - Hvor ble det av miljøargumentet? Plutselig kommer trafikksikkerhet inn som et argument for å redusere farten permanent på veier der 80 km/t har fungert i en årrekke. Dette er vinglende signaler til oss som bruker veien og skal følge reglene, mener Skjøstad.