Kravene til bilens NOx- og CO2-utslipp blir skjerpet samtidig som effektavgiften reduseres. Omregistreringsavgiften går ned med om lag 12 prosent på privatbiler. Dermed går utgiftene ved kjøp av bruktbil ned. Det er gledelig at vrakpanten økes med 500 kroner. I fjor var det en prisjustering, mens det nå er en reell økning.

- Vi er fornøyde med at Regjeringen lytter til organisasjonen som representerer en halv million nordmenn. Endringene som gjøres vil gi flere muligheten til å skaffe seg en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bil, sier Skjøstad.

Regjeringen oppfyller Nasjonal transportplan. Det er økning av bevilgninger til drift og vedlikehold av vei og bane som gjør at NTP overoppfylles. Investeringene henger derimot litt etter i forhold til inneværende transportplan. Det er særlig de store prosjektene som lider under dette.

- Til tross for stadige økninger i pengebruken innen samferdsel, reduseres ikke reisetiden mellom regionene nevneverdig. Dette indikerer at vi får for lite igjen for pengene. Det betyr at det er behov for systemendringer. Investeringene må løftes ut av statsbudsjettet, sier Stig Skjøstad.