– Under halvparten av våre medlemmer i Oslo bruker bilen daglig. Samtidig er Oslofolk landets fremste til å bruke beina og kollektivtransport, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Hvert femte NAF-medlem i Oslo bruker kollektivtransport daglig. Like mange bruker apostlenes hester til jobb, trening e.l. i det daglige.

- Dette henger sammen med hva som er mest praktisk i hverdagen. Ideelt sett burde enda flere bruke kollektivtransport, men da må nok kollektivtilbudet bli bygd ut ytterligere i de store byene med omegn, sier Sagedal.

Fylket med flest daglige bilkjørende NAF-medlemmer er Møre og Romsdal. Åtte av ti bruker bilen daglig der, mens bare 1,6 prosent svarer at de bruker kollektivtransport daglig. I fylkene Hedmark, Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark er det ingen NAF-medlemmer som bruker kollektivtransport.

- I mange fylker er kollektivtilbudet dårlig, men bilen er ikke eneste alternativ. Våre medlemmer i Sogn og Fjordane og i Nordland er ivrige syklister, sier Inger Elisabeth Sagedal.