Oslo-området står overfor en formidabel befolkningsvekst. Derfor må kollektive løsninger satses på, kombinert med utbygging av gode og trygge innfartsparkeringer. Et godt kollektivtilbud er også avhengig av riktige priser.

- Økning av prisene i rushtiden, vil signalisere det stikk motsatte. Blir det for dyrt å reise kollektivt, velger folk bilen påpeker Sagedal.

Ruter argumenterer med at de vil spre de reisende slik at de får bedre dekning på avganger andre tider på døgnet.

- Det er ikke slik at folk selv velger når de jobber. Greit nok at mange har fleksible jobber, men det gjelder ikke alle og det er grenser for hvor mye fleksibilitet folk har i hverdagen. Her må Oslos politikere kjenne sitt ansvar og sørge for at dette ikke blir gjennomført, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.