Fra nyttår økte vrakpanten til 2000 kroner. NAF tviler på at økningen er tilstrekkelig til å stimulere til en raskere utskiftning av bilparken.

– Vi mener at vrakpanten må være på minst 5000 kroner for at man skal få til en utskiftning av en av Europas eldste bilparker, sier Engebretsen.

NAF mener at årsavgiften bør fjernes, men at det opprettholdes en miljøavgift for biler med store lokale utslipp. Det bør også legges til rette for at kjøretøy kan registreres for en kortere periode slik at sesongkjøretøy og de som ikke bruker bilen gjennom hele året kan betale en lavere årsavgift. I Sverige kan man på- og avregistrere et kjøretøy via internett til en pris av 50 kroner.

– Når du skal betale årsavgiften er det viktig å kontrollsjekke at du har fått riktig avgift på kjøretøyet du eier. Spesielt gjelder dette dersom du har dieselbil. Eiere av dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter får en høyere årsavgift enn biler med et slikt filter, sier Engebretsen.

– Like viktig er det å sørge for at ny eier av ditt brukte kjøretøy, solgt etter 1. januar i år, får giroen for innbetaling av årsavgift. Man må sjekke om ny eier har betalt avgiften, hvis ikke må man rett og slett gjøre det selv. Årsaken er at det er den som stod som eier ved årsskiftet som får kravet om årsavgift, fortsetter han.

Bileier er ansvarlig for å betale årsavgiften innen fristen 20. mars, uavhengig av om man har fått tilsendt giro eller ikke. Mangler du giro eller har mistet den, så gå inn på www.toll.no og legg inn bilens registreringsnummer. Da får man nytt KID-nummer og unngår tilleggsgebyr på 250 kroner ved for sen betaling.

– Mange bileiere  er uenig i årsavgiften som kun gir ekstrainntekt til staten, men hvorfor betaler ikke alle innen fristen da det vil føre til purringer med gebyr? I 2010 ble det sendt ut 300 000 purringer i mai. Med et  purregebyr på 250 kroner gir dette staten en ekstrainntekt på 75 millioner kroner, avslutter Engebretsen.