NAF har hele tiden understreket at kollektivtilbudet må bedres for å nå klimamålet, derfor er vi svært fornøyd med at intercity-forbindelsen prioriteres. Vår bekymring er likevel at dette ikke skjer raskt nok, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

- NAF er mer utålmodig enn regjeringen, og nå når klimameldingen legges fram for Stortinget håper vi de får fortgang i tiltakene. Nå har vi en unik mulighet til å vise at planlegging av infrastruktur kan skje raskt også i Norge. Intercityutbygging kan ikke komme i gang fort nok, sier Stig Skjøstad.

Regjeringens mål om et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 85 g/km fra nye biler i 2020 forutsetter en fortsatt omlegging av bilavgiftene. Det betyr et fortsatt fokus på det som slippes ut av eksosrøret. Samtidig må avgiftsfritaket for nullutslippsbiler beholdes fram til 2020, minst. 

- Stortinget må få inn garantier om dette i meldingen, utfordrer Stig Skjøstad.

NAFs  medlemmer vil være med å ta klimaansvar og som interesseorganisasjon ønsker NAF derfor å bidra til å finne gode tiltak som samtidig legger til rette for gode transportløsninger.

- Utbygging av Intercity-forbindelsen er et eksempel på at satsing på bedre mobilitet også bidrar til bedre klima. Samtidig behøver vi forutsigbarhet og teknologiutvikling. Dette er en forutsetning for å lykkes med klimakutt i transportsektoren, fremholder Skjøstad.