Fredag la NAF frem Folkets Transportplan - en melding fra norske trafikanter inn i valgkampen. Denne skiller seg fra Nasjonal Transportplan ved at den forteller hva som må gjøres i samferdselspolitikken sett med øynene til norske trafikanter.

- Vi legger frem denne planen på vegne av våre over en halv million medlemmer og de 2,5 millioner trafikanter som hver dag reiser til og fra jobb, skole, barnehage og andre gjøremål, sier Skjøstad.

Trafikkveksten i storbyene skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Bilistene rundt om i landet er villige til å gå over til kollektiv, men forutsetningen er at tilbudet blir bedre. Halvparten av dem svarer at de da vil gå over til kollektivtransport. Når folk blir spurt om hva som må til om de skal reise mer kollektivt, svarer de hyppigere avganger, lavere pris, bedre kollektivtilbud der man ferdes og kortere reisetid. Den store utfordringen er at reisene med kollektivtransport allerede i dag tar 67 prosent lenger tid enn med bil.

- Dette er klar tale fra trafikantene. Skal kommende regjeringer nå målet om å ta trafikkvekst med kollektivtransport, må det skje en storstilt utbygging av alle kollektivplattformer i byområdene, slår Skjøstad fast.

Vi har også spurt befolkningen hva det er viktigst at politikerne prioriterer. De to viktigste prioriteringene er: Vedlikehold av eksisterende veier og satsing på kollektivtransport.

- Disse prioriteringene er ikke overraskende. Dette svarer til det norske trafikanter opplever hver eneste dag, sier Skjøstad.

NAF håper Folkets Transportplan vil bidra til at vi begynner å tenke annerledes om samferdsel. Samferdsel er alt for viktig til å reduseres til en kamp om å bruke mer penger enn året før. Det må bli en kamp om hvem som kan gi norske trafikanter en best mulig hverdagsreise.