I sommer er det mye veiarbeid og mange feriebilister i tillegg til ordinær trafikk. Det kan raskt oppstå køer ved veiarbeidsområder eller andre hendelser som påvirker trafikkbildet. Da er det viktig å puste med magen, finne en god sittestilling og nyte livet mens en har det!

NAF oppfordrer bilistene til å holde køen og bidra til jevn hastighet som gir bedre trafikksikkerhet. En sterk oppfordring til bilistene er at de tar hensyn til veiarbeiderne. De er der for at vi bilistene skal få bedre veier.

Det er viktig å planlegge kjøringen, lese trafikkbildet og holde jevn hastighet.  I trafikken er jevn fart den beste og sikreste måten å kjøre på, miljøvennlig og økonomisk er det også. Mindre stress i bilkjøringen gir også en helsegevinst, sier Engebretsen.

Man oppnår ikke mye besparelse i tid ved å øke farten, eks. fra 80 km/t til 90 km/t over en strekning på 10 km. Du kommer bare 50 sekunder raskere frem og har kanskje tatt noen sjanser i trafikken.