NAF har lenge ment at kollektivtransporten er bærebjelken for å løse transportfloken i de sterkt voksende byområdene i Norge. Men det er fortsatt avgjørende i hvilken rekkefølge tiltakene kommer.

- Utbygging av det som behøves er ikke gjort over natta. Folk har fortsatt et behov for å komme seg rundt, og da blir det feil når restriktive tiltak kommer før kollektivtilbudet kan ta unna økt trafikkmengde, sier Sagedal.

Belønningsordningen slik vi kjenner den i dag legger stor vekt på restriktive tiltak, dvs. at byer som ikke innfører køprising ikke får ekstra støtte fra Staten. Dette har ført til at blant annet Oslo ikke har fått belønningsmidler til tross for at byen har satset og fått opp andelen kollektivreisende.

- Vi håper at den nye ordningen faktisk vil belønne de som får til resultater. Det er signalene, så får vi se i Nasjonal transportplan og i de reforhandlede bypakke om det faktisk er tilfelle, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.