– Det kan være like stor utfordring med dyr som med barn på biltur. De trenger god og sikker plassering i bilen, samtidig som det er viktig med pauser, drikke og riktig næring, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Løse dyr i bil under kjøring kan brått og uventet forstyrre bilføreren. Kanskje er hunden tørst og irritert og vil ut. Dermed blir det fort kaos i kupeen, og føreren mister i beste fall konsentrasjonen.

– Hvis du blir forstyrret på en slik måte at det skaper trafikkfarlige situasjoner kan en få bøter fordi du har forsømt aktsomhetsplikten. Straffereaksjonene blir større hvis et løst dyr har forårsaket en kollisjon eller påkjørsel av mennesker, sier Jan Ivar Engebretsen.

Veitrafikklovens §3 sier at: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Dette er en paragraf med rom for stort skjønn, der trafikkmyndighetene kan vurdere om helheten av trafikkatferden er lovstridig.

– Det er lov å knuse et bilvindu for å redde ut et dyr hvis du som forbipasserende ser at det lider inne i en varm bil. I stedet for å ta med dyret på biltur er mulig det beste tipset for dyrene å plassere dem hos venner, familie eller på dyrepensjonat, avslutter Engebretsen.